Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Waar is het mis gegaan met het CDA?

Raadsbijdrage discussie Fc Emmen. Wakker Emmen heeft tijdens de commissievergadering duidelijk te kennen gegeven het voorstel om de liquiditeitspositie van de FC Emmen te verbeteren en een overbruggingsperiode mogelijk te maken, niet te steunen. Wij zijn van mening dat de FC Emmen en het stadion zich op eigen kracht moeten redden en in het verleden is het betaald voetbal in Emmen al meer dan genoeg gesteund. Opnieuw steun verlenen is een verkeerd signaal naar de samenleving en naar de amateursport.  Echter willen wij hier nog wel een aantal zaken naar voren brengen.Als eerste het prioriteitsaandeel dat de gemeente Emmen heeft in de stadion BV. Wakker Emmen wil van het college weten of zich de afgelopen jaren ook kopers hebben gemeld voor het stadion. Wat Wakker Emmen betreft gaan we als gemeente actief opzoek naar een koper voor het stadion zodat we ons geld weer uit het betaald voetbal kunnen krijgen. Hier dienen wij dan ook een motie over in.

De financiële problemen van  FC Emmen resulteren in een verlaging van de begroting van 2,8 naar 2,3 miljoen euro voor de FC.  Wakker Emmen vind dat de FC Emmen haar begroting verder dient terug te schroeven. Dit biedt de FC Emmen de mogelijkheid om de betalingsverplichtingen van het volgende seizoen aan het stadion en daarmee indirect aan de gemeente Emmen na te komen. Het bedrag van het vorige seizoen zal op een creatieve wijze door de FC Emmen bij een gesprokkeld moeten worden. Hierbij kan de FC nog een voorbeeld nemen aan NAC Breda, waarbij supporters en de club bijna 400.000 euro bijeen hebben gehaald. Daarnaast is er een borgstelling door de stichting vrienden van FC Emmen en Interbrew afgegeven op de lening van 1 miljoen euro. Waarom wordt de aflossing en rente niet verhaald op de borgstellers van de lening van 1 miljoen. De borgstellers van de lening zijn er toch om borg te staan indien FC Emmen niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Wakker Emmen zou dan ook graag zien dat de betalingsverplichtingen worden verhaald op de borgstellers.

Wakker Emmen wil het volgende opmerken over de discussie in de commissievergadering waar de VVD zich krampachtig probeerde te verschuilen achter het feit dat wij de stadion BV uitstel van betaling geven en niet de FC. Wakker Emmen vindt deze opstelling kortzichtig. De noodzaak tot uitstel van betaling komt voort uit het feit dat de FC Emmen financiële problemen heeft en de huursom niet kan betalen als enig huurder. Vandaar ook het gezamenlijk verzoek van het stadion en de FC Emmen per brief van 17 mei 2011 om uitstel van betaling aan te vragen bij de gemeente. De betaal voetbal organisatie vervalt daarmee in oude gewoonte om bij financiële problemen direct naar de gemeente te lopen. De betaald voetbal organisatie mag haar handen dichtknijpen dat het in 2004 en meerdere malen daarvoor is geholpen door de gemeente Emmen. Nu lopen klagen over de huursom is stank voor dank.

De steun die nu wordt verleend aan de FC Emmen is van zowel de VVD als het CDA een vorm van kiezersbedrog. Voor de verkiezingen stellig Nee zeggen tegen steun aan de FC Emmen bij financiële problemen en na de verkiezingen weer akkoord getuigt van weinig politiek ruggengraat.

Daarnaast vraagt Wakker Emmen zich af waar het CDA voor staat. Is dat voor dik betaalde voetballers of voor de bijstandsgerechtigden? Tweet van CDA wethouder Jumelet:

"Citaat van kind: ikke zelf doen! Bijstandsgerechtigde: gemeente moet het voor me doen! Waar is het fout gegaan..... EINDE TWEET

 

In dit geval klopt de FC Emmen zoals volgens gewoonte getrouw weer aan bij de gemeente Emmen, onder het motto de gemeente werkt wel weer mee.  Tegen bijstandgerechtigden zeggen dat ze het eerst zelf maar moeten doen maar voor dik betaalde voetballers meteen klaar staan.

Waar is het mis gegaan met het CDA??

Website ontwikkeld door X-Interactive