Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

‘Gemeente Emmen gul voor de FC’

EMMEN – Uit schriftelijke vragen van Wakker Emmen blijkt dat er vanaf 2006 bijna 300.000 euro door de gemeente Emmen uitgegeven is aan kosten voor de FC Emmen en het stadion. Dit zijn kosten die buiten de gemeentelijke reddingsoperaties en andere vormen van gemeentelijke hulp vallen. De bijna 300.000 euro is uitgegeven aan gekochte tickets, diners, huren van ruimten, huren van een skybox en andere kosten die door de FC Emmen zijn gefactureerd aan de gemeente. Wakker Emmen drong erbij het college op aan dat het huren van een skybox, het dineren e.d. in tijden van zware bezuinigingen een verkeerd signaal is. Het college van B&W is deze mening niet toegedaan en geeft aan veel waarde te hechten aan netwerkactiviteiten. Fractievoorzitter René van der Weide: “ Contacten leggen om proberen bedrijven naar Emmen te halen is uitstekend, maar ik vraag me af welke contacten het college legt tijdens deze gelegenheden en wat dit oplevert. Ze hebben een skybox voor zichzelf, dineren met andere colleges en als ze graag contacten willen onderhouden met het bedrijfsleven kunnen ze ook prima werkbezoeken afleggen of andere vormen van netwerken. Tevens vraag ik mij af hoeveel bedrijven van buiten de gemeente Emmen aanwezig zijn bij de FC Emmen. Ik vind het nogal forse bedragen en een gul gebaar aan de FC.“ Aldus René van der Weide van Wakker Emmen.Website ontwikkeld door X-Interactive