Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Geen steun FC Emmen

De FC zit weer in de problemen. Financieel lukt het maar niet om de zaken op orde te krijgen. Al meer dan 25 jaar wordt de betaald voetbalclub gesteund door de gemeente Emmen. Het eerste besluit dateert uit 1985 om het stadion aan te passen en hiervoor kosten te dragen. In de tussentijd zijn er al vele miljoenen en verschillende vormen van steun naar de FC Emmen gegaan zoals een gift, leningen, een garantiestelling, koop en verkoop van het stadion enzovoort. De nood is deze keer iets minder groot maar toch. De begroting gaat van 2,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Er moet hoe dan ook bezuinigd worden. In die bezuiniging kan de gemeente volgens de FC natuurlijk weer een rol spelen. Ondanks het feit van enkele miljoenen steun in het verleden aan de FC Emmen wordt er weer naar de gemeente gekeken. Deze keer door niet aan de betalingsverplichtingen, die de onderbouw was van de miljoenen steun, te hoeven voldoen. DE FC wil uitstel van betaling van aflossing en rente voor de goedkope miljoenen leningen van de gemeente Emmen. Twee seizoenen niet aflossen en dat bij de schuld optellen. Het lijkt wel of hier een slechte Amerikaanse hypotheek in de maak is.Het voorgestelde besluit om 2 seizoenen geen rente en aflossing te hoeven te betalen steunt de FC Emmen om zijn liquiditeitspositie te verbeteren en om een overbruggingsperiode mogelijk te maken. Wakker Emmen gaat niet akkoord met deze steun en is van mening dat de FC Emmen aan haar verplichtingen moet nakomen. Opnieuw steun verlenen aan de FC Emmen is een verkeerd signaal richting de maatschappij en de samenleving.

Met name in tijden van bezuinigingen waarbij ook de sportclubs niet worden gespaard. De vele sportverenigingen in onze gemeente werken week in week uit hard om het financieel op de rit te krijgen. Deze clubs hebben ook te maken met verminderde inkomsten in deze economische moeilijke tijden. Vele vrijwilligers moeten met allerlei acties het kasboek kloppend maken. Nota benen is er bij de begrotingsbehandeling besloten de amateurclubs met een huurverhoging van 100% op te zadelen en dan zouden wij de betaald voetbal organisatie opnieuw gaan steunen? Deze keus maken wij zeker niet. Daarnaast zijn er ook veel gezinnen die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Wij denken dat er vele gezinnen zijn die de OZB of de afvalstoffen heffing ook met 2 jaar opschorten. Wakker Emmen heeft voor de verkiezingen aangegeven dat betaald voetbal de eigen broek moet ophouden. Geen steun aan betaald voetbal. Ook nu verkondigt Wakker Emmen deze mening. Sinds de laatste reddingsoperatie in 2004 is de FC Emmen op de hoogte van de verplichtingen die deze redding met zich mee hebben gebracht. Voor de voetbalclub betekent dit een huursom aan de stadion B.V van 330.000 euro.

FC Emmen heeft 7 jaar de tijd gehad om de problemen van nu te voorkomen.
7 jaar de tijd om andere huurders in het stadion te krijgen, 7 jaar de tijd om additionele opbrengsten te genereren, 7 jaar de tijd om het stadion multifunctioneel te ontwikkelen, 7 jaar de tijd om kostenreductie te optimaliseren en niet te vergeten 7 jaar de tijd om te werken aan sluitende meerjarenbegrotingen. Welke steeds als belangrijke voorwaarde aan steun werd gekoppeld.

De enige manier om de huursom te verlagen is om meer inkomsten te genereren voor het stadion B.V. Het multifunctioneel maken van het stadion speelt daarbij een belangrijke rol. Het multifunctioneel maken van het stadion en het bebouwen van de hoeken komt niet als donderslag bij heldere hemel. Uit eerder documentatie inzake steunverleningen blijkt al dat in 1999 al door onderzoeksbureau Oranjewoud, gemeente en provincie werd geconcludeerd dat in een nieuw stadion ook andere activiteiten moeten plaats vinden. Toevoeging van functies maakt synergie mogelijk. Concentratie van voorzieningen was destijds het motto. Bij de besluitvorming in 2004 werd ook al geconcludeerd dat het stadion een multifunctioneel karakter moest krijgen en dat bebouwing van de hoeken van het stadion nodig was.

Anno 2011 pakt de FC deze handschoen blijkbaar voor het eerst serieus op. De zeer ambitieuze plannen van de FC Emmen om het stadion voor 33 miljoen euro te verbouwen, 10.000 zitplaatsen in het stadion te realiseren, het stadion multifunctioneel maken, een sportstad Emmen creëren en nog meer van deze plannen staan prachtig op papier, maar hoe realistisch dit allemaal is, is voor onze de grote vraag. Gezien conclusies uit het verleden hebben wij er bar weinig vertrouwen in. Wel is voor onze fractie duidelijk date deze plannen door de FC Emmen op eigen kracht moeten worden gerealiseerd. De waslijst aan wensen richting de gemeente, tijdens de presentatie van de plannen, gaat ons een paar bruggen te ver.

De berichtgeving over de invloed en impact en eerdere bezigheden van Bert Westra uit Winterswijk zijn zo lyrisch gepresenteerd en in de media verschenen, de initiator van de plannen sprak zelf over een rendement van 7%. Wakker Emmen zou willen voorstellen het stadion aan een private partij te verkopen en als gemeente verlenen we onze medewerking aan verruiming van de bouw en ontwikkelingsmogelijkheid. Een particulier consortium koopt het stadion voor de prijs waarvoor het in de boeken staat 5.6 miljoen. De FC kan zijn leningen aan de gemeente aflossen en we hebben ons geld weer terug uit het betaald voetbal met een klein winstje aan rente. Krijgt de burger van Emmen eindelijk waar voor zijn geïnvesteerde geld in de FC Emmen.

 

Website ontwikkeld door X-Interactive