Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

'Einde verhaal voor de FC Emmen'

Wakker Emmen is tijdens de raadsvergadering van 26 april niet akkoord gegaan om de FC Emmen 10 jaar lang geen aflossing meer te laten betalen, de FC geen OZB belasting te laten betalen en nog eens 300.000 euro op de plank neer te leggen indien er geen ontwikkelingen plaatsvinden rondom het stadion. Lees hier meer over de volledige bijdrage van Wakker Emmen.
Het betaald voetbal en het dossier FC Emmen ligt opnieuw weer voor ons. Op z’n goed Drents, een never ending story, waarbij het betaald voetbal zichzelf maar niet kan redden.De laatste jaren gaat het berg afwaarts. Dalende bezoekersaantallen, resultaten die achteruitgaan en financieel kan de FC Emmen zich ook niet meer staande houden. Onder leiding van de Emmer  coalitie PvdA, CDA, VVD is de gemeente Emmen al meerdere malen het betaald voetbal in Emmen bijgesprongen. 
De laatste redding dateert uit 2004. Vorig jaar hebben deze partijen opnieuw besloten steun te verlenen. Er is voor 2 seizoenen uitstel van betalingsverplichtingen geboden om liquide ruimte te creeren, maar in de tussentijd heeft het college zich als een speelbal laten gebruiken door de voetbalclub. Afspraken werden niet na werden gekomen, informatie over de jaarrekening, over voorwaarden, en kwartaalrapportages duurde en duurde maar. De financiële verantwoording kwam voortdurend te laat. Maanden zijn verstreken zonder dat er is ingegrepen en er daadwerkelijke maatregelen zijn genomen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Als klap op de vuurpijl is er een lening afgesloten zonder dat daar voor de prioriteits- aandeelhouder, de gemeente Emmen van op de hoogte is gesteld. Mismanagement en geen toezicht.
Na een tweetal grote reddingsoperaties zijn de problemen opnieuw terug gekeerd. Keer op keer wordt er hulp en geld geboden door de gemeente, maar keer op keer blijkt dat het betaald voetbal zichzelf niet kan redden. Telkens weer wordt geroepen dat dit de laatste keer is, of de aller laatste keer, of de aller aller laatste keer. Maar als er keer op keer afspraken worden geschonden en als je geen woord houdt, geloof niemand er meer in. Voorzitter, het dreigt geen bodemloze put te worden. Het is een bodemloze put en opnieuw zijn politieke partijen bereidt geld in deze put te gooien.  Treffend vonden wij de opmerking van de heer Arends voor de camera’s van RTV Drenthe. Op de vraag is dit de laatste investering is het antwoord van de wethouder: Zegt u het maar. .Het college heeft blijkbaar zelf ook geen benul hoeveel geld zij nog wil steken in het betaald voetbal van Emmen.
 
Met deze opstelling zet het college de deur wagenwijd open en hier wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. In het voorstel wordt daarnaast ook nog eens de optie geboden dat indien er geen ontwikkeling plaats vindt,  de gemeente Emmen een bijdrage levert van 300.000 euro. Op de handen zitten wordt klaarblijkelijk beloond en we missen hier ook maar enige vorm van een prikkel. Het lijkt ons eerder wenselijk dat de FC Emmen de gemeente Emmen 300.000 euro betaald op de aflossing. De komende tien jaar is aflossingsvrij en uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat daarna nog wel eens zal worden bezien of aflossing wel noodzakelijk is. Daarnaast leveren we ons prioriteitsaandeel in en we zien over tien jaar wel weer of de FC weer eens kan gaan aflossen. We zijn overgeleverd aan het betaald voetbal en we zien wel waar het schip strand.
De financiële constructie dreigt steeds meer een blanco cheque te worden, waarbij uitstel op uitstel wordt verleend en het einde niet inzicht is. We verkwanselen miljoenen, we laten ons gijzelen, en we verkopen het als verstandig besturen. De FC laat weten dat de huur aan het stadion en daarmee indirect aan de gemeente Emmen een te grote kostenpost is. Voorzitter, een klassiek geval van stank voor dank. De redding werd destijds met open armen ontvangen en nu zorgt die zelfde redding ervoor dat de FC dreigt onder te gaan. Met deze opstelling van de FC, gooit wat onze fractie betreft de FC haar eigen glazen in.
 
Sinds de redding hoort de eerste post op de kostenzijde van de begroting de huur aan het stadion te zijn. Wij kennen als fractie ook genoeg burgers, bedrijven en instanties die de komende 10 jaar ook liever afzien van financiële verplichtingen aan de gemeente Emmen. Nota bene hebben de amateursclubs een huurverhoging van 100% gehad. Ik kan me voorstellen dat deze verenigingen ook een verlaging van de huur wensen. Voorzitter, dit is niet aan de samenleving uit te leggen.
 
Kijkend naar de huidige situatie zien wij de politieke en financiële brokstukken van de PvdA, CDA en de VVD nu voor ons liggen. Dit werd destijds allemaal besloten onder het mom dat betaald voetbal:
 
-         citymarketing oplevert
-         het sociale maatschappelijk en economisch gezien van belang is voor de gehele regio
-         het promotioneel een bijdrage levert
-         er per wedstrijd 5000 bezoekers zouden worden getrokken
-         de BVO de drijfveer is voor het businesspark
-         de BVO een inspiratiebron is
 
Als fractie willen we tegen de voorstemmers van overheidssteun aan betaald voetbal zeggen. Tel je zegeningen. Zoals onze fractie al enige malen heeft gememoreerd is in 2004 is de beslissing genomen om als gemeente te gaan bankieren en we kunnen concluderen dat er een Amerikaanse hypotheek is verstrekt door de PvdA, CDA en de VVD. Deze partijen gedragen zich als bankiers. In de financiële wereld hebben de bankiers de afgelopen jaren veel ellende veroorzaakt voor de gemeenschap, wat heeft geresulteerd in een crisis. De verantwoordelijken zijn met vette bonussen naar huis gestuurd. In Emmen hebben we onze eigen huis tuin en keuken bankiers van de PvdA, CDA en VVD. Deze partijen hebben in 2004 een Amerikaanse hypotheek verstrek aan het betaald voetbal. In de financiële wereld worden verantwoordelijken tenminste nog naar huis gestuurd, al zij het met vette bonussen. In Emmen zijn deze partijen vastgeroest aan het pluche en zit de gemeenschap met de brokken en worden de verantwoordelijken er nog riant voor betaald.
 
 
De nieuwe strategie om steun aan het betaald voetbal te verkopen van onze huis teun en keuken bankiers is om het geld zogenaamd veilig te stellen. Er wordt een blanco cheque uitgereikt, er ligt 300.000 euro klaar van de gemeente voor de FC indien er geen ontwikkelingen plaats vinden , er hoeft minimaal 10 jaar niet te worden afgelost. Tevens worden de leningen omgezet in achtergestelde leningen, waarbij de gemeente bij een faillissement achter in de rij mag aansluiten. Dit geeft het begrip veilig stellen wel een hele bijzonder dimensie. Als onderpand c.q. zekerheidstelling krijgt de gemeente Emmen door middel van het vestigen van een recht van eerste hypotheek op de vier tribunes. In onze optiek is dit regelrecht een lachertje en stelt dit financieel geen fluit voor.  Voorzitter, gezien de geschiedenis kan ik u verzekeren dat de FC binnen 10 jaar opnieuw op de stoep staat bij de gemeente Emmen en is het veilig stellen van het geld een illusie. De FC redt het ook op langere termijn niet, sinds de jaren ’90 is er alleen maar geld ingepompt en heeft het niets anders dan geschonden afspraken, te veel uitgaven, onbehoorlijk bestuur, ruzie en verspilling van gemeenschapsgeld gekost. Het voorliggende voorstel is niets dan waar de VVD en het CDA zo fel op tegen zijn, het doorschuiven van de rekening.
 
Het geld van de door de PvdA, CDA en VVD verstrekte Amerikaanse hypotheek zien we nooit meer terug. Het spelen van bankier en politiek onverantwoorde besluiten nemen kost de gemeenschap geld. Om af te sluiten in de beeldspraak van de heer Arends. Het is niet de gemeenteraad die het geld uit het raam gooit. U heeft zelf destijds als fractievoorzitter van de PvdA in combinatie met het CDA  en VVD dat raam zelf wagen wijd opgezet en het geld alvast uit het raam gegooid, waarbij nu de laatste euro's het raam uitwaaien.
Website ontwikkeld door X-Interactive