Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

200.000 euro achterstand FC Emmen

Op vragen van Wakker Emmen in de raadscommissie BME van donderdag 12 mei heeft wethouder Arends aangegeven dat de FC Emmen 200.000 euro achterstand heeft aan aflossingsverplichting van de leningen die door de gemeente Emmen zijn verstrekt. De plaatslijke betaald voetbalclub heeft in de afgelopen jaren voor circa 3,3 miljoen aan leningen verstrekt gekregen van de gemeente Emmen. Tijdens de raadsvergadering van 31 maart heeft Wakker Emmen vragen gesteld over de FC Emmen. Wethouder Arends gaf aan dat de gevraagde informatie van de FC Emmen aan de gemeente nog eens opnieuw werd bekeken door de RvC en dat hierover gesprekken plaats zouden gaan vinden. Tot op heden heeft het college nog geen besluit genomen het college aangaande de voorgestelde opschorting van betaling van de huur aan de gemeente. De FC Emmen wil een opschorting van haar betalingsverplichtingen aan de gemeente Emmen. Wakker Emmen vindt dat de club haar verplichtingen moet nakomen en zelf zal moeten snijden in haar kosten. Ten opzichte van de overige voetbalclubs, die een huurverhoging van 100% tegemoet kunnen zien, vindt Wakker Emmen uitstel niet acceptabel. Het college van B&W neemt volgende week dinsdag een besluit over het verzoek van de voetbalclub
Website ontwikkeld door X-Interactive