Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Centrum Emmer-Compascuum

 

Centrumvernieuwing Emmer-Compascuum 05-11-2021

Wakker Emmen is verheugd dat de gemeente geld beschikbaar heeft gesteld om uitvoering te kunnen geven aan een inrichtingsplan voor het centrumgebied van Emmer-Compascuum.

Wakker Emmen feliciteert Emmer Compascuum met nieuwe sporthal 29-01-2021

De kogel is eindelijk door de kerk. De bouw van een nieuwe sporthal in het centrum van Emmer-Compascuum kan nu echt beginnen. In 2016 is op initiatief van Wakker Emmen het proces voor de bouw van een nieuwe sporthal gestart. Donderdagavond hebben de coalitiepartijen Wakker Emmen, PvdA en het CDA akkoord gegeven voor het benodigde budget.  

Wakker Emmen blij met nieuwe sporthal en appartementen in Emmer- Compascuum 17-12-2020

Wakker Emmen is bij dat binnenkort wordt gestart met de bouw van de nieuwe sporthal in combinatie met woningen en centrumvoorzieningen in Emmer-Compascuum. Hiermee krijgt Emmer-Compascuum weer een volwaardige locatie om te sporten en wordt de kwaliteit van het aanzicht vanaf het Hoofdkanaal verbeterd.

Nieuwbouw sporthal en appartementen in centrum Emmer- Compascuum 06-10-2020

Wakker Emmen is blij dat, met de aankomende vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan, gestart kan worden met de realisatie van centrumvernieuwing in Emmer- Compascuum.

Verpauperd Losa-gebouw Emmer-Compascuum kan eindelijk tegen de vlakte 14-03-2018

Wakker Emmen is blij pand Losa eindelijk gesloopt kan worden. De Aldi heeft overeenstemming bereikt met de betrokkenen en dat betekent dat het bezwaar van tafel is. 

Aldi gaat een nieuw filiaal bouwen en daarvoor wordt pand Losa, de huidige Aldi en twee woningen gesloopt. Wethouder en lijsttrekker van Wakker Emmen René van der Weide toont zich verheugd met het nieuws. “Iedereen die ik spreek in het dorp ergerde zich al jaren aan deze plek. Het was mij veel waard geweest als de sloop eerder had plaats gevonden, maar dit was helaas niet mogelijk. Gelukkig is er nu een oplossing, zodat rond medio mei met de sloop van Losa kan worden begonnen.”

De nieuwbouw van de Aldi is een belangrijke stap om het centrum te vernieuwen. De komende periode moet het centrum van Emmer-Compascuum grondig op de schop. Hiervoor zijn plannen en geld beschikbaar en dit moet in 2018 en 2019 in uitvoering. Een nieuwe sporthal, woningen en winkels, nieuwbouw brede school en een totale renovatie van het openbaar gebied is waar Wakker Emmen zich voor heeft ingezet en dit ook zal blijven doen.

Spoed achter de nieuwbouw van sporthal de Klabbe 21-06-2017

EMMER-COMPASCUUM – Wakker Emmen wil duidelijkheid van het college wanneer de nieuwbouw van sporthal de Klabbe in Emmer-Compascuum van start kan gaan. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om een nieuwe sporthal in het dorp te gaan bouwen. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid waar de hal gebouwd gaat worden en wanneer de nieuwe sporthal in gebruik kan worden genomen.

Raadslid Roelof Woltman: “Als inwoner van het dorp krijg ik steeds meer vragen wanneer de bouw van start kan gaan. Er zijn vele ontwikkelingen gaande. Losa pand wordt dit jaar gesloopt, er komt een nieuw gezondheidscentrum en de gemeente heeft de grond van het terrein Abeln gekocht. Daarnaast dient er een brede school in het centrum te worden gebouwd. Goede ontwikkelingen voor het dorp, maar er moeten binnenkort wel een aantal schoppen in de grond. Wij gaan het college vragen spoed te zetten achter de realisatie van de plannen.”

Wakker Emmen stelt vragen over pand 'de Bente' 06-02-2017

In de afgelopen gecombineerde commissie van deze maand heeft raadslid Roelof Woltman namens Wakker Emmen vragen gesteld over het oude schoolgebouw van de Bente in Emmer-Compascuum. Als Wakker Emmen hechten we er waarde aan dat de verkoop van het pand in goede banen wordt geleidt, en daarom hebben we de volgende vragen (die u hieronder kan lezen) gesteld.


Voorzitter,

Wakker Emmen heeft een vraag over het oude schoolgebouw van de Bente aan het Oosterdiep in Emmer-Compascuum. In de media uiten twee aspirant kopers van dit oude schoolgebouw nogal wat kritiek over de handelswijze van de gemeente omtrent de verkoop van dit gebouw.

Naar aanleiding hiervan willen wij het volgende vragen:
1. Is de wethouder op de hoogte van deze kritieken en kan de wethouder ook bevestigen dat er wel 10 kandidaat kopers voor dit gebouw zijn.
2. Kan de wethouder ook aangeven wanneer hij verwacht dat het gebouw daadwerkelijk wordt verkocht?

Tot zover, voorzitter.

Wakker Emmen: eindelijk nieuwbouw De Klabbe 30-06-2016

EMMER-COMPASCUUM - De fractie van Wakker Emmen is blij dat er eindelijk stappen gezet gaan worden om nieuwbouw van sporthal De Klabbe in Emmer-Compascuum te verwezenlijken. De fracties van Wakker Emmen, PvdA en CDA hebben bij de behandeling van de Kadernota 2017 een motie ingediend die het college van B&W oproept nieuwbouw te gaan plegen. Deze motie is met een meerderheid aangenomen, waarmee nieuwbouw er eindelijk gaat komen. Dit betekent ook dat er eindelijk duidelijkheid gaat komen richting het dorp Emmer-Compascuum, en dat er een uitstekende oplossing is gevonden.
 
Raadslid Roelof Woltman: “Nieuwbouw van sporthal De Klabbe is een grote winst voor Emmer-Compascuum. De oude sporthal was ernstig toe aan vernieuwing, en door nieuwbouw te plegen hebben we daarmee Emmer-Compascuum op sportief gebied een enorme impuls gegeven waarmee ze een tijd vooruit kunnen. 

'Losa-pand gaat mogelijk dit jaar plat' 14-04-2016

EMMER-COMPASCUUM - Wakker Emmen vindt dat in navolging van de renovatie in het centrum van Nieuw- Amsterdam ook in Emmer-Compascuum het nodige moet gebeuren. Dat heeft zij gisteravond in de commissievergadering Wonen en Ruimte aangekaart.

Op vragen van commissielid Jans van Wijk gaf wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) aan dat er een concreet initiatief voor het centrum van Emmer-Compascuum ligt. De wethouder sprak de verwachting uit dat pand Losa dit jaar nog gesloopt gaat worden.
 

'Aanfluiting'
 

Van Wijk: 'We zijn als Wakker Emmen erg blij dat er een concreet initiatief ligt en dat waarschijnlijk pand Losa tegen de vlakte gaat. Het pand is sterk verpauperd en is een aanfluiting bij binnenkomst in het dorp. We zouden daarnaast graag zien dat het college werk maakt om het openbaar gebied op te knappen.'

Wethouder Van der Weide maakte nog niet bekend om welk initiatief het gaat. 'We hebben met de marktpartij afgesproken dat zij zelf naar buiten zullen gaan treden over de plannen. Het plan is een prima ontwikkeling voor het dorp.'

De maat is vol 17-12-2013

De maat is vol wat betreft het braakliggende Abeln-terrein in Emmer-Compascuum. Als eigenaar Huiskes Projectontwikkeling niet binnen zes weken de boel flink opknapt, kan hij een dwangsom van de gemeente verwachten. Eind januari moeten de puinresten zijn opgeruimd, de grond zijn geëgaliseerd en de oude fundering moet verwijderd zijn. Voormalig café Abeln brandde in 2010 af en sindsdien verpaupert de boel. Inmiddels ligt het terrein braak en staat er veel onkruid. Oppositiepartij Wakker Emmen stelt donderdagavond in gemeenteraad van Emmen vragen over het terrein. Ook willen zij weten of de gemeente de grond kan kopen, om het vervolgens zelf op te knappen. Luister hier naar het radiointerview op Radio Drenthe: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/mogelijk-dwangsom-voor-verpauperd-abeln-terrein

Antwoorden op vragen terrein Ablen Emmer-Compascuum 15-11-2013

Op vragen van Wakker Emmen blijkt dat de gemeente Emmen in gesprek is met een supermarktketen om voor invulling van het braakliggende terrein Abeln in Emmer-Compascuum te zorgen. Wakker Emmen vindt dat de situatie snel moet worden verbeterd. Het terrein ligt er haveloos bij en het onkruid groeit boven de hekken uit. Het college van B&W laat in een brief aan Wakker Emmen weten dat het terrein Ablen op korte termijn een beter aanzicht dient te krijgen. Voor 1 december moeten de puinresten worden opgeruimd, moet het terrein zijn geëgaliseerd en ingezaaid zijn met gras. Raadslid Ben Greevink van Wakker Emmen: “Het is natuurlijk een enorme flop dat een belangrijke locatie in het centrum van Emmer-Compascuum er verpauperd bij ligt. Het duurt veel en veel te lang. We hebben ons als Wakker Emmen diverse keren ingezet voor o.a. de toenmalige sloop, maar ook voor herontwikkeling. Indien er geen zicht is op een snelle oplossing moet de gemeente zelf de grond kopen en een plan realiseren dat op draagvlak van de bevolking kan rekenen. Er zijn genoeg goede ideeën vanuit de bevolking zelf. De maat is vol er moet actie worden ondernomen zodat het centrum in Emmer-Compascuum weer een uitnodigend geheel wordt.

Snel invulling locatie Ablen in Emmer-Compascuum 05-09-2013

Wakker Emmen wil dat de gemeente Emmen snel een oplossing zoekt voor het braakliggende Abeln terrein in het centrum van Emmer-Compascuum. In 2010 brandde het voormalige pand Abeln af en sindsdien duurt de problematiek maar voort. Het terrein ligt er haveloos bij en het onkruid groeit boven de hekken uit. Vorig jaar was er nagenoeg overeenstemming over de herontwikkeling van locatie Abeln, maar de projectontwikkelaar ging failliet. Indien er niet gebouwd wordt wil Wakker Emmen dat de gemeente Emmen de eigenaar middels bestuursdwang dwingt het terrein goed te onderhouden. Een andere optie is dat de gemeente Emmen het perceel in het centrum zelf koopt. De partij is van mening dat de gemeente Emmen zelf de regie in handen moet nemen en niet langer moet afwachten.

Raadslid Ben Greevink van Wakker Emmen: “Als inwoner van Emmer-Compascuum hoor ik dagelijks de klachten. We hebben ons als Wakker Emmen diverse keren ingezet voor o.a. de toenmalige sloop, maar ook voor herontwikkeling. Indien er geen zicht is op een snelle oplossing moet de gemeente zelf de grond kopen en een plan realiseren dat op draagvlak van de bevolking kan rekenen. Er zijn genoeg goede ideeën vanuit de bevolking zelf. De maat is vol er moet actie worden ondernomen zodat het centrum in Emmer-Compascuum weer een uitnodigend geheel wordt.

Eindelijk actie in centrum Emmer-Compascuum 13-08-2010

Na weken van onrust grijpt de gemeente Emmen eindelijk in! Emmer-Compascuum -  13 augustus 2010 Na weken van onrust grijpt de gemeente Emmen nu toch eindelijk in, in het door branden geteisterde Emmer-Compascuum. Middels een noodbevel uitgevaardigd door de Burgemeester op grond van de gemeentewet, wordt de eigenaar van het afgebrande horeca- en bioscoopcomplex Abeln en een naastgelegen gebouw (dat eveneens in vlammen opging) opgedragen de panden te slopen en het puin af te voeren. De gemeente heeft een 24-uursbewaking ingesteld rondom het met hekken afgezette Abeln. Emmen neemt die taak tot en met maandag op zich, daarna moet de eigenaar van beide afgebrande panden de bewaking zelf betalen. Wakker Emmen is blij dat er eindelijk actie wordt ondernomen al had dit probleem veel eerder aangepakt moeten worden. De fractie zal het proces nauwlettend op de voet blijven volgen.

Verpaupering kan worden aangepakt 12-08-2010

EMMER COMPASCUUM - Wakker Emmen heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de nalatigheid om de woningwet te handhaven in het centrum van Emmer Compascuum. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de gemeente Emmen, betoogt Wakker Emmen dat de gemeente wel degelijk juridische mogelijkheden heeft om de verpaupering in het centrum van Emmer-Compascuum aan te pakken.
Fractievoorzitter René van der Weide van Wakker Emmen: 'Door middel van de woningwet en de bouwverordening van de gemeente Emmen, kan het college eigenaren dwingen de panden te renoveren, af te breken dan wel op te ruimen. De eigenaar moet zorg dragen dat het pand namelijk in die staat wordt gehouden waarvoor de vergunning is verleend en dat er geen gevaar kan optreden voor gezondheid en veiligheid van de leefomgeving. Wij willen van het college weten waarom over het toepassen van de woningwet met geen enkel woord is gerept danwel of deze wettige mogelijkheden ook door het college zijn onderzocht. Deze situatie is voor ons onacceptabel'. De partij is ondertussen een handtekeningenactie begonnen om de gemeente te overtuigen van de ernst van de zaak. Via www.helpemmercompascuum.nl kunnen mensen de petitie onderteken. Wakker Emmen is zelf tevens een aantal dagen actief in het dorp om handtekeningen te verzamelen.

 

John Eshuis, juridisch adviseur uit Almelo gespecialiseerd op het gebied van administratief recht, heeft naar aanleiding van het SBS-programma Hart van Nederland waarin Van Der Weide over de dubieuze situatie spreekt, een persoonlijk mailtje gestuurd naar Wakker Emmen. 'Ik heb met grote verbazing naar het programma gekeken. Het is klinkklare onzin wat de gemeente zegt. De gemeente kan hier wel degelijk wat aan doen. De gemeente is namelijk verpicht om volgens de woningwet de eigenaar te sommeren om het pand te herstellen of af te breken.' Volgens de juridisch adviseur kan daarbij een dwangsom helpen als middel om de eigenaar te verplichten voor een bepaalde datum actie te ondernemen. Zoiets gebeurt nu ook al dikwijls als door een bewoner het afval niet tijdig wordt opgeruimd. 'En in het uiterste geval kan er zelfs een bestuursdwang worden toegepast wat in sommige situaties onteigening tot gevolg kan hebben. Ik heb daarom Wakker Emmen geadviseerd om stappen te ondernemen.'

Structuurvisie Emmer-Compascuum 09-08-2010

Emmer-Compascuum moet een bruisend centrum worden.(bron:http://www.emmen.nl/wonen-en-leven/spraakmakende-projecten/emmer-compascuum.html)
Omdat de winkels dichtbij elkaar liggen, is het er gezellig druk. De toegangswegen zijn veilig en ruim, net als de fiets- en wandelpaden die door het centrum lopen. Parkeerruimte is er voldoende. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat steeds meer mensen uit de omliggende dorpen en uit Duitsland gaan winkelen in het centrum van Emmer-Compascuum. Volgens de gemeente Emmen moet het centrum van Emmer-Compascuum over een paar jaar deze uitstraling hebben.

 

Wat is een structuurvisie? 
Een plan voor een stad, dorp of streek begint altijd met algemene ideeën. Met een structuurvisie. Daarin wordt in grote lijnen aangegeven wat er in een gebied of buurt gaat gebeuren. In zo’n plan wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat een gebied geschikt is voor winkels. Maar er wordt nog niet beslist welke winkels dat worden of aan welke straat die precies komen. Het gaat alleen om een besluit dat een omgeving of buurt daar het meest geschikt voor is. Dat geldt voor winkels, maar ook voor woningbouw, industrie, horeca, recreatie, sport, parkeren, wegen en fiets-en voetpaden.
 
Hoofdlijnen 
De structuurvisie is een plan op hoofdlijnen. Het legt de ontwikkeling van een dorp of plaats vast voor de komende tientallen jaren. De structuurvisie regelt waar huizen, winkels, wegen, horecavoorzieningen, recreatie en groen komen. Als zo’n visie er eenmaal is, kan dat eigenlijk niet meer veranderd worden.
 
Deelplannen 
De structuurvisie wordt later uitgewerkt in allerlei deelplannen. Maar de belangrijkste keuzes zijn dan al gemaakt. Want wil er iemand een winkel beginnen? Dan mag dat alleen in de gebieden die daar in de structuurvisie voor zijn aangewezen. Wil er iemand een woning bouwen? Ook dan kan dat alleen op een plek waar dat volgens de structuurvisie is toegestaan. In Emmer-Compascuum wordt een structuurvisie gemaakt voor het centrum. In dit geval heet het daarom ook wel een centrumvisie.
Wat wordt nog meer meegenomen 
De aanleg van de nieuwe vaarverbinding Erica-Ter Apel én de plannen van Lefier om het gebied achter Abeln aan te pakken worden ook meegenomen in de centrumvisie.

Verpaupering in Emmer-Compascuum 09-08-2010

Klik hier en steun de petitie van Wakker Emmen om de Leegstand en verpaupering in Emmer-Compascuum een halt toe te roepen! EMMER-COMPASCUUM - De fractie van Wakker Emmen wil weten hoe het staat met de voortgang van de herontwikkeling van het centrum in Emmer-Compascuum. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. E
Website ontwikkeld door X-Interactive