Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Speerpunten

Jong Wakker Emmen baseert haar activiteiten op een aantal belangrijke punten die zij gerealiseerd willen zien voor jongeren in de gemeente Emmen. Hierbij staan de jongeren zelf centraal, die actief betrokken moeten worden bij de initiatieven; voor en door jongeren, dat is waar wij naar streven. We zien een steeds groter gat tussen de jongeren en de politiek in de gemeente Emmen, een gat dat gedicht moet worden. Jongeren hebben genoeg te zeggen, maar de gemeente moet wel luisteren!


1. Jongerencentra in de dorpen en wijken van Emmen
Voor de jongeren in de gemeente Emmen is simpelweg niet genoeg te doen. Waar moeten ze heen? Daarom pleit ik voor nieuwe jongerencentra in de wijken en buitendorpen van onze gemeente. Op lokaal niveau moet er voor alle jongeren een veilige plek zijn waar ze terecht kunnen.
Dit is bijvoorbeeld zeker belangrijk in Klazienaveen. Hier was in het verleden altijd een jongerencentrum die een belangrijke rol vervulde op het gebied van jeugd en activiteiten. Er is een grote vraag naar degelijk onderkomen voor de jeugd in Klazienaveen. Vanuit deze overtuiging maken wij ons hard om de jeugdsoos opnieuw te laten vestigen in Klazienaveen.  

2. Zet een nieuwe jongerenraad op
Sinds de oprichting van de jongerenafdeling van Wakker Emmen in 2011 worden steeds meer jongeren politiek actief. Om deze jongeren een stem te geven, hebben we een jongerenraad nodig. Daar krijgen jongeren de kans hun mening te geven over alles dat hun aangaat. Jongeren hebben genoeg te zeggen, zolang de gemeente wil luisteren!
 
3. Toegankelijk onderwijs in alle wijken en dorpen
Onderwijs ligt ons, als jongeren, na aan het hart. Belangrijk is dat de scholen open, laagdrempelig en goed onderhouden blijven. Jong Wakker Emmen maakt zich hiervoor sterk, zeker in de kleine kernen. Zo hebben wij ons hard gemaakt voor openhouden van OBS Meester Halma in Oranjedorp, omdat het niet kan zijn dat zo’n basisschool met haar maatschappelijke functie verdwijnt.
 
4. Vraag de jongeren wat ze willen
Jongeren hebben een goed beeld van wat zij nodig hebben in hun gemeente, daarom is het belangrijk dat er naar ze geluisterd wordt . Door een samenwerking tussen politiek en jongeren kunnen we er achter komen wat er leeft bij deze jongeren. Niet achterover zitten, maar ga naar de jongeren toe en ga met ze praten!
 
5. Pak jeugdwerkloosheid aan; zet in op wat Emmen goed doet
Zet in op de toekomst; wie de jeugd heeft, die heeft niet alleen de toekomst, maar ook het heden. Leid de jongeren op en zorg voor arbeidsplaatsen die aansluiten bij de lokale opleidingen. De gemeente Emmen blinkt uit in de techniek en chemie; investeer in arbeidsplaatsen voor de jongeren in die sectoren. Een kansrijke arbeidsmarkt voor jongeren in de gemeente Emmen is nodig, daar moeten we voor werken. 
 
6. Als gemeente actief jongeren ondersteunen
Wanneer er vanuit de jongeren signalen komen van onvrede of suggesties voor verbetering moet de gemeente de signalen herkennen en hierop anticiperen. In het verleden is gebleken dat er met deze signalen niet voldoende werd gedaan. De gemeente kan niet meer simpel achterover zitten, maar moeten zeker nu de jongeren ondersteunen. Met de nieuwe Drank- en Horecawet moet de gemeente actief helpen met alternatieven, zodat de jongeren niet op straat eindigen.

7. Sport verbindt en verbroedert
In Emmen mogen wij trots zijn op onze topsport en ons aanbod in breedtesport; belangrijk voor jong en oud. Jong Wakker Emmen wil graag meer investeren in haar eigen clubs en zorgen voor goede sportvoorzieningen. Daarom zetten wij ons in voor laagdrempelige sportclubs en het inperken van lastenverzwaringen, zodat onze sportieve gemeente nog verder kan uitblinken.

8. Meer jongeren in de gemeenteraad
Verjonging in de gemeenteraad is nu meer dan ooit nodig. Daar zet Jong Wakker Emmen zich al jaren voor in. Dus is het niet toevallig dat Wakker Emmen de meeste jonge kandidaten levert, met nota bene een 18- jarige als jongste kandidaat. Wakker Emmen heeft nu de grootste en actiefste jongerenafdeling in de gemeente Emmen. Het is duidelijk: jongeren worden wakker!
 
9. Poppodia voor jong en oud
Heel Emmen weet dat heel Emmen saai is. Om dit cliché te doorbreken moeten we pleiten voor de stimulering van het poppodium voor jong en oud. Betere samenwerking tussen de lokale horeca en initiatieven in de gemeente Emmen bevordert dit. Er moet ruimte zijn om deze verder te ontwikkelen om zo de gemeente Emmen op de kaart te zetten. 
 
10. Behoud de waterspeelplaatsen
In de zomer van 2013 stelde het college voor dat 12 van de 16 waterspeelplaatsen gesloopt moesten worden. Wakker Emmen vond dat het geld beter gestoken kon worden in vernieuwing dan slopen. De jeugd moet speelmogelijkheden hebben. De waterspeelplaatsen in de wijken zijn een belangrijke factor en het kan niet zo zijn dat hier geen geld voor is.

Website ontwikkeld door X-Interactive