Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

PvdA Emmen pleegt kiezersbedrog!

EMMEN
Motie
Plaats : Emmen
Datum : 24 juni 2010
Nummer : RA10.0066
Onderwerp : Kadernota 2010

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 24 juni 2010

Aan de orde zijnde raadsvoorstel RA10.0066

Constaterende dat:
-          In de kadernota nog geen bezuinigingsopties worden voorgelegd.
-          De kadernota 2010 eveneens geen uitsluitsel geeft omtrent op welke zaken niet bezuinigd gaat worden;
-          Er in de kadernota wel wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van toenemend gebruik van de Wwb en WMO en de daaruit voortvloeiende kostenoverschrijdingen;
-          Er structureel 15 miljoen moet worden bezuinigd;

Overwegende dat;
-          Voor de begroting 2011 het college kaders mee te geven waarop niet bezuinigd mag worden;
-          De sterkste schouders de zwaarste lasten moet dragen;
-          De WMO en het minimabeleid gevrijwaard dienen te blijven van bezuinigingen;
-          Onderwijs cruciaal is voor de vorming van jongeren en onderwijs bijdraagt aan het cre

Website ontwikkeld door X-Interactive