Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Persberichten

 

Wakker Emmen zeer verbaasd over mogelijke komst noodopvang 27-08-2022

De fractie van Wakker Emmen is zeer verbaasd over de berichten die even voor middernacht in diverse media verschenen. Daarin staat dat de noodopvang van Ter Apel in de gemeente Emmen komt. De gemeenteraad is hierover op geen enkele wijze geïnformeerd of betrokken en daarom wil Wakker Emmen opheldering van het college van B&W. Het college geeft aan verrast te zijn en dat er geen toezeggingen zijn gedaan, maar desondanks wil de partij wel weten of er gesproken is met het Rijk over een mogelijke overlooplocatie en hoe het kan dat de gemeente Emmen in beeld is voor een overlooplocatie. Fractievoorzitter Leo Hoogenberg: “Er is momenteel veel onrust door de berichtgeving en wij verzoeken het college om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen”.

Wakker Emmen steunt motie "We Steunen Onze Boeren" bij behandeling kadernota 2023 30-06-2022

Vanmorgen voorafgaand aan de raadsvergadering voor de kadernota was een groep boeren naar het gemeentehuis gekomen om hun ongenoegen over de kabinetsplannen te uiten. Fractievoorzitter Leo Hoogenberg: "Wakker Emmen kan zich de verbijstering van veel boeren goed voorstellen. Het is een weerbarstig en lastig dossier. Enerzijds willen we dat het land van het slot gaat en dat gebouwd kan worden en dat bedrijven kunnen uitbreiden, anderzijds vinden de gevolgen voor de agrarische sector niet in verhouding staan. Een sector wordt onevenredig hard geraakt."

Wakker Emmen stelt vragen aan College van B&W over brand verwerkingsbedrijf Nieuw-Dordrecht 30-06-2022

Bij de raadsvergadering van donderdag 30 juni 2022, gaat Wakker Emmen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over de recente brand bij een verwerkingsbedrijf in Nieuw-Dordrecht en de zorgen van en risico's voor omwonenden.
De fractie stelde al eerder schriftelijke vragen over dit onderwerp, maar vraagt er bij het vragenhalfuur wederom aandacht voor.

Wakker Emmen maakt zich zorgen over stank door overstortvijver Emmerhout 28-05-2022

De fractie van Wakker Emmen maakt zich zorgen over de stank die wordt veroorzaakt door de overstortvijver in Emmerhout. Naar aanleiding het bericht op RTV Drenthe gisteren, waarin buurtbewoners klagen over de stank in de vijver, trekt de fractie van Wakker Emmen aan de bel bij de wethouder. Donderdag 2 juni zal er tijdens de raadvergadering gevraagd worden of de wethouder op de hoogte is van de problemen en of hij mogelijkheden ziet voor oplossingen.

Leo Hoogenberg nieuwe fractievoorzitter Wakker Emmen 27-05-2022

De 61- jarige Leo Hoogenberg is gekozen als de nieuwe fractievoorzitter van Wakker Emmen. Hij werkt bij Transport en Logistiek Nederland. Hoogenberg volgt Pascal Schrik op. Schrik is wethouder geworden in de gemeente Emmen.


Wakker Emmen wil afschaffing QR-code voor zwemlessen 24-01-2022

De fractie van Wakker Emmen roept de burgemeester op om de QR-code voor zwemlessen niet langer verplicht te stellen. Wakker Emmen heeft klachten ontvangen van ouders en verzorgers dat kinderen niet naar zwemles gaan omdat hun ouders of verzorgers om voor hen moverende redenen geen QR-code kunnen laten zien. Wakker Emmen vindt het heel belangrijk dat alle kinderen zwemles kunnen volgen. Dit komt ten goede aan de veiligheid voor kinderen. 

Schoonebeek mag niet het afvoerputje worden van de NAM 12-01-2022

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft aangekondigd om al het afvalwater van de oliewinning in Drenthe binnenkort, in de Schoonebeekse bodem te gaan spuiten.

Wakker Emmen presenteert kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022 18-12-2021

De leden van Wakker Emmen hebben de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Zie de afbeelding hieronder. Het is een lijst geworden waarop we veel nieuwe en jonge gezichten zien, maar waarop zeker ook de ervaring niet ontbreekt. Medio dit jaar werd al bekend dat René van der Weide de lijst aanvoert. Op de plaatsen 2 tot en met 5 staan: Jisse Otter (Emmen), Pascal Schrik (Schoonebeek), Henk Linnemann (Klazienaveen-Noord) en Dewy Leal (Rietlanden). Hoogste nieuwkomers op de lijst zijn Leo Hoogenberg uit Zwartemeer en Mark Woltman uit Nieuw-Weerdinge op de plaatsen 6 en 7.

René van der Weide lijsttrekker Wakker Emmen 03-09-2021

René van der Weide is tijdens de ledenvergadering van 1 september jl. opnieuw benoemd tot lijsttrekker van Wakker Emmen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Voor de 34-jarige Van der Weide is het zijn vierde maal als lijsttrekker. De lijsttrekker heeft veel zin in deze taak.

Wakker Emmen ziet een zonnewand bij Erica niet zitten 06-06-2021

Wakker Emmen vindt de zonneroute A37 een uitstekend initiatief, maar een zonnewand in de nabijheid van Erica en Parc Sandur ziet de partij niet zitten. De zonneroute A37 is een grootschalig project om duurzaam groene stroom op te gaan wekken. Wakker Emmen vindt het veel beter om de bermen van de snelweg te benutten dan vele hectares landbouwgrond. Er is echter ook sprake van een zonnewand van 6,5 meter hoog en met een lengte van 2 kilometer en dat is tegen het zere been van de partij.

Wakker Emmen boos over schrappen buslijn Nieuw-Schoonebeek 15-08-2020

Wakker Emmen is boos over de berichtgeving dat Qbuzz lijn 126 Nieuw-Schoonebeek-Emmen is geschrapt. Volgens de partij is het schrappen van de buslijn gebeurd zonder overleg met de gemeente en inwoners.

Wakker Emmen wil snelle aanpak verkeersproblematiek Schoonebeek 06-11-2019

De fractie van Wakker Emmen wil dat het college snel maatregelen treft om de ontstane verkeersproblematiek in- en om Schoonebeek zo goed als mogelijk te verhelpen.

Wakker Emmen stelt vragen over winsten in de zorg 28-10-2019

Wakker Emmen is van mening dat geld voor de zorg, moet worden besteed aan zorg. Dat moet het uitgangspunt zijn! Naar aanleiding van de uitzending van Pointer op 25 september, heeft de fractie van Wakker Emmen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Aimée van der Ham nieuwe fractievoorzitter Wakker Emmen 10-10-2019

Aimée van der Ham is de nieuwe fractievoorzitter van Wakker Emmen. Ze volgt Pascal Schrik op. Schrik blijft wel lid van de Wakker Emmen fractie.

Wakker Emmen wil aanpak hondenpoep 12-11-2018

Eén van de grootste ergernissen bij inwoners in gemeenten is overlast van hondenpoep. Eén van de belangrijkste voorwaarde voor een prettige woonomgeving voor onze inwoners, is een openbare ruimte die schoon is. Wakker Emmen wil daarom dat de gemeente meer handhaving en toezicht gaat inzetten om deze problematiek te verminderen.
Met enige regelmaat ontvangt de fractie van Wakker Emmen klachten over achtergelaten hondenpoep. Inwoners komen het tegen op de stoep- en/of straat, maar ook op speelvelden, bij scholen en bij speeltuinen waar kinderen spelen. Raadslid Dewy Leal: “Als ik door mijn eigen wijk loop zie ik regelmatig dat mensen gewoon doorlopen en de poep van hun hond laten liggen. Terwijl het zo simpel is om even een zakje mee te nemen. In sommige wijken hangen zelfs zakjesdispensers waar de poep in kan worden opgeruimd.’’


In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Emmen is vastgesteld dat hondenbezitters verplicht zijn om de uitwerpselen van de hond, op te ruimen. Wakker Emmen gaat het college schriftelijk vragen stellen of het college op de hoogte is van de vele ergernissen en of er iets op het gebied van handhaving en toezicht zou kunnen komen zodat de gemeente Emmen voor iedereen een schoon en leefbare gemeente blijft

1,7 miljoen voor centrumvernieuwing Schoonebeek 14-02-2018

Wakker Emmen is blij dat de gemeente Emmen 1,2 miljoen euro en de provincie Drenthe 0,5 miljoen euro beschikbaar stellen om het Pallertplein in het centrum van Schoonebeek verder aan te pakken. De gemeente Emmen levert een bijdrage van 1,2 miljoen. Wethouder René van der Weide: 'We investeren volop in centrumvernieuwing in dorpen en wijken en willen ook het centrum van Schoonebeek aantrekkelijk maken. Schoonebeek heeft al een stap vooruit gemaakt, waarbij inwoners en ondernemers in 2015 zelf het voortouw hebben genomen. Na de afronding van fase 1, willen we zo snel mogelijk aan de slag met het vervolg." Het sterk verouderde Pallertplein in Schoonebeek wordt opnieuw ingericht. De sloop pand Meulenbelt is nodig om dit te kunnen uitvoeren. Er ligt nu een ontwerp dat na overleg met het dorp is vastgesteld. Dit wordt in nauw overleg met de werkgroep en de gemeente uitgewerkt tot een inrichtingsplan, waarna de werkzaamheden van start kunnen gaan. 
 
Raadslid Pascal Schrik van Wakker Emmen: “We zijn blij dat met dit geld de plannen van de werkgroep en daarmee van het dorp verder uitgevoerd kunnen gaan worden. Het is belangrijk om het centrum van Schoonebeek te vernieuwen. ” Tijdens fase 1 werd de Europaweg opnieuw ingericht met aansluitende fiets- en voetpaden. De gemeente stelde hier al eerder 1 miljoen voor beschikbaar. De totale metamorfose in Schoonebeek kost een kleine 3 miljoen euro.Ook de omgeving van het ‘t Aole Gemientehoes, de kerk en aansluitende parkeerplaats werd aangepakt. De gemeenteraad van Emmen en de Provinciale Staten besluiten in april of de financiële bijdragen definitief beschikbaar gesteld kunnen worden.
 
 

Snelle aanpak Kerkweg Erica noodzakelijk 31-01-2018

Wakker Emmen wil van het college duidelijkheid over het onderhoud aan de Kerkweg in Erica. Deze weg verkeert in slechte staat en de bermen worden kapot gereden.
Aanleiding is dat veel automobilisten de Kerkweg gebruiken, omdat de Havenstraat in Erica opengebroken is. De Havenstraat en het centrum van Erica worden op dit moment vernieuwd en door de werkzaamheden rijdt er meer verkeer over de Kerkweg vanwege de werkzaamheden in het centrum.Raadslid Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen. 'Het is goed om te zien dat het centrum in Erica wordt opgeknapt, maar de schade die hierdoor ontstaat op de Kerkweg moet worden hersteld. De weg was al niet geweldig en doordat veel verkeer moet omrijden via de Kerkweg, verslechtert de weg. Wij gaan het college vragen hier tijdig herstelwerkzaamheden uit te voeren. De afgelopen periode is 12 miljoen euro extra voor wegenonderhoud uitgetrokken. Ook voor het jaar 2018 en het lijkt ons goed om te kijken of de Kerkweg ook vernieuwd kan worden. Wij willen daarom van het college weten wanneer de gehele Kerkweg op de planning staat om de weg te vernieuwen.'

Wakker Emmen wil opheldering over Stichting Begeleid Wonen aan Waanderweg 31-01-2018

EMMEN - Wakker Emmen wil opheldering van het college van B&W, over waarom de Stichting Begeleid Wonen Drenthe moet stoppen met de activiteiten op de locatie aan de Waanderweg. De stichting biedt dagbesteding aan jongeren met een beperking of aandoening. Er komen veertien jongeren voor dagbesteding op de locatie en er wonen twee cliënten. Wakker Emmen wil weten waarom het college het advies van de commissie voor bezwaar en beroep ter zijde schuift en niet op zoek gaat naar een oplossing. De partij wijst erop dat het om kwetsbare jongeren gaat en dat de zorg hiermee in het geding kan komen.
 
Raadslid Sandro Slijepcevic van Wakker Emmen: "Onze indruk is dat de gemeente wel heel formeel met het bestemmingsplan omgaat. Volgens ons, biedt de uitspraak van de bezwarencommissie voldoende mogelijkheden om op zoek te gaan naar een passende oplossing aan de Waanderweg. Wonen en werken is toegestaan op het Waanderveld en dagbesteding is een activiteit die te vergelijken is met andere activiteiten, die wel zijn toegestaan. Het gaat hier om kwetsbare jongeren met een zorgvraag en daar hoort ook de menselijke kant bij. De gemeente stelt zich wel erg formeel juridisch op, in plaats van naar een oplossing te zoeken. "
 
Wakker Emmen stelt daarom vragen tijdens de raadsvergadering van 25 januari.

Wakker Emmen wil behoud kinderboerderij Rensenpark 23-01-2018

EMMEN - De fractie van Wakker Emmen vindt het belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het Rensenpark dat de kinderboerderij blijft bestaan. De kinderboerderij voorziet in een duidelijke behoefte onder vele Emmenaren. Duizenden bezoeker brachten het afgelopen jaar een bezoek aan de kinderboerderij. De vele bezoekers zorgen ook voor extra traffic in dit gedeelte van het winkelgebied van Emmen. Iets wat dit gedeelte goed kan gebruiken na de verplaatsing van de dierentuin naar de andere kant van Emmen. Zorginstelling de Hooimijt heeft de gemeente laten weten te willen stoppen met de exploitatie van de kinderboerderij. Inmiddels heeft zich een potentiele nieuwe exploitant gemeld om de boerderij te runnen. Wakker Emmen vraagt daarom aan het college zich actief in te zetten om de potentiele nieuwe exploitant te ondersteunen om een doorstart te kunnen maken zodat de kinderboerderij ook het komende jaar haar deuren weer kan openen voor de vele bezoekers.

Wakker Emmen wil een oplossing voor zwerfvuil bij ondergrondse containers 22-11-2017

Wakker Emmen wil dat de gemeente Emmen actie onderneemt tegen het zwerfvuil bij ondergrondse containers. Aanleiding hiervoor zijn de klachten van inwoners uit de wijk Angelslo over rondslingerend afval bij de nieuwe ondergrondse containers aan de Torflang en Leemkoelen. Bij flats en appartementen in de gemeente Emmen zijn sinds dit jaar 250 nieuwe ondergrondse containers geplaatst voor het verzamelen van restafval. Deze vervangen de grote bovengrondse containers. Flatbewoners hebben een milieupas ontvangen waarmee ze de ondergrondse containers kunnen openen. Raadslid Eddy de Vries: “Door het verwijderen van de bovengrondse containers zou het straatbeeld aanzienlijk moeten verbeteren. We zien op dit moment dat er illegaal afval wordt gedumpt bij deze containers en dat moet worden aangepakt. Het is een doorn in het oog voor veel mensen en het vormt een broedplaats voor ongedierte. Wakker Emmen wil een oplossing voor het illegaal dumpen van afval.” Wakker Emmen vraagt het college van B&W om te komen tot een oplossing voor dit probleem. Volgens de partij speelt dit probleem op diverse plaatsen in de gemeente Emmen. De Vries: ” Het moddert te lang door, er moet nu actie ondernomen worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van camera's, extra containers of eerder laten legen door Area. Het gebruik van de milieupas is gratis, maar ook dat is voor sommige flatbewoners onduidelijk. Ze zijn bang dat er betaald moet worden voor het deponeren van afval in de nieuwe containers. Een duidelijke communicatie vanuit de gemeente en Area is wenselijk”.

Wakker Emmen wil snelle aanpak achterstallig onderhoud ’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek 16-11-2017

Multifunctioneel Centrum ’t Aole Gemientehoes is nodig toe aan het opkappen van zowel de binnen- als buitenkant van het gebouw. Het gebouw is eigendom van de gemeente Emmen. Het Schoonebeker raadslid van Wakker Emmen wil dat de gemeente het achterstallig onderhoud aan de accommodatie gaat wegwerken.

Pascal Schrik: “Het dorp heeft de spreekwoordelijke handschoen opgepakt door in het kader van het project ‘Burgerkracht in Schoonebeek’ circa € 250.000 aan subsidies op te halen om het gebouw aan de binnenkant te kunnen verbouwen tot een veelzijdige en bruisende ontmoetingsplek voor inwoners. Naast de door het dorp geleverde inspanning vinden wij het nu hoog tijd dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en het jarenlang niet uitgevoerd onderhoud van het gebouw wegwerkt. Dit doet recht aan de door het dorp geleverde prestatie’’. Wakker Emmen roept het college nu op, om gelijktijdig met de uit te voeren verbouwing aan de binnenkant, het achterstallig onderhoud aan de buitenkant uit te voeren. Hierdoor blijft de overlast voor de gebruikers beperkt en kan MFC ’t Aole Gemientehoes toekomstig weer naar volle tevredenheid worden gebruikt door de inwoners, verenigingen en instellingen.

Centrumvernieuwing Erica van start 06-10-2017

De Havenstraat in Erica gaat de komende maanden flink op de schop. Afgelopen donderdag verrichtten de werkgroep Centrumvernieuwing Erica en wethouder René van der Weide de officiële starthandeling. Wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen): “Inwoners en ondernemers van Erica sloegen de handen ineen en kwamen met een plan om het centrum aan te pakken. Daar werken wij graag aan mee, zodat Erica weer klaar is voor de toekomst. Dat geldt ook voor de andere dorpen in deze gemeente. Ik ben blij dat in vele dorpen nu werkzaamheden starten om het centrum te vernieuwen. Een aantrekkelijk dorps- en wijkcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid”. De fractie van Wakker Emmen is blij dat het geld vanuit het stimuleringsfonds Dorpen en Wijken opnieuw leidt tot investeringen in dorpen en wijken.
 
De inrichting van de Havenstraat in Erica is verouderd: de weg is onoverzichtelijk en heeft een breed profiel waardoor er te hard gereden wordt. Samen met de gemeente werd een ontwerp gemaakt en voorgelegd aan de rest van het dorp tijdens inloopbijeenkomsten. De gemeente stelde hiervoor ruim € 1,3 miljoen beschikbaar. De Havenstraat  tussen de Verlengde Vaart NZ en de Duikerstraat wordt gedeeltelijk een 30 kilometerzone. Aan beide kanten komt een vrijliggend fietspad en de parkeermogelijkheden worden verbeterd. 


Nieuw parkeerbeleid kan rekenen op steun van Wakker Emmen 06-10-2017

Wakker Emmen kan het nieuwe parkeerbeleid steunen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn; geen verhoging van parkeertarieven, gratis parkeren in dorpen en wijken en een goede balans tussen ondergronds en maaiveld parkeren. Lees meer voor de bijdrage van raadslid Eddy de Vries in de commissie Wonen en Ruimte

Veiligheid op gevaarlijke kruising in Schoonebeek moet worden verbeterd 06-07-2017

De fractie van Wakker Emmen wil dat er gekeken wordt naar een betere verkeerssituatie op de kruising Burgemeester Osselaan – Veenschapsweg/Kanaalweg in Schoonebeek. Directe aanleiding hiervoor is dat er de afgelopen week al twee ongelukken zijn gebeurd. Het Schoonebeker raadslid van Wakker Emmen Pascal Schrik wil dat de gemeente gaat kijken naar maatregelen die de verkeersveiligheid moeten gaan verbeteren. Schrik informeerde een tijd geleden al eens bij de gemeente of er geen noodzaak was om iets te doen aan deze kruising, omdat in het verleden hier ook al ongelukken zijn geweest. Destijds gaf de gemeente Emmen aan geen noodzaak te zien voor het treffen van maatregelen. Pascal Schrik: “De afgelopen tijd zijn er een aantal ongelukken gebeurd en we horen veel signalen van mensen dat hier echt iets aangedaan moet worden. Ook in het verleden zijn hier veel gevaarlijke situaties ontstaan met ook de nodige ongelukken. We gaan het college vragen om de situatie te bekijken en maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

René van der Weide lijsttrekker Wakker Emmen 26-06-2017

KLAZIENAVEEN - René van der Weide is tijdens de ledenvergadering van 23 juni jl. opnieuw benoemd tot lijsttrekker van Wakker Emmen. Voor de 29 jarige Van der Weide is het zijn derde maal als lijsttrekker. De lijsttrekker heeft veel zin in deze taak.

René van der Weide: "Ik ben erg blij en dankbaar voor het vertrouwen van het bestuur en onze leden. In 2014 hebben we een enorme winst geboekt en onze ambitie is duidelijk. We willen de grootste partij van Emmen blijven. We hebben de afgelopen drie jaar veel werk verzet, veel bereikt en dit willen we graag voortzetten.”

''Opheffen pinautomaat Nieuw-Schoonebeek is een slechte zaak!” 23-06-2017

Wakker Emmen is teleurgesteld in het besluit van de Rabobank om de pinautomaat in Nieuw-Schoonebeek op te heffen. Raadslid Leon Herbers stelde de problematiek vorige maand al aan de orde in de raadsvergadering. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Rabobank de pinautomaat defintief wil gaan sluiten en dit is voor Wakker Emmen opnieuw aanleiding om de situatie aan te kaarten bij het college van B&W.
 
Leon Herbers: “Een pinautomaat dient gewoon aanwezig te zijn in een dorp als Nieuw-Schoonebeek. Het kan niet zo zijn dat bewoners waaronder veel ouderen bijna 5 tot 10 kilometer moeten reizen om bij een pinautomaat te komen. De stelling van de Rabobank dat er geen alternatieven zouden zijn is veel te kort door de bocht. Er zijn verschillende alternatieven denkbaar. Wij denken bijvoorbeeld aan een pinautomaat in de Dorpshoeve of een mobiele pinkiosk die op dit moment door de Rabobank op verschillende plaatsen in Nederland geplaatst worden. Het opheffen van de pinautomaat is een slechte zaak voor het dorp. “Aldus Herbers van Wakker Emmen.

Wakker Emmen wil duidelijkheid over voormalig Zalencentrum Hoff 07-06-2017

KLAZIENAVEEN - De fractie van Wakker Emmen maakt zich zorgen over de restanten van voormalig zalencentrum Hoff in Klazienaveen. Het pand brandde in september vorig jaar grotendeels af, maar het hekwerk en de puinresten staan er nog steeds. Het Klazienaveense raadslid van Wakker Emmen Leo Lambers gaat daarom vragen stellen aan het college.

'Het ziet er verre van fraai uit en we zijn nu 9 maanden verder zonder dat de aanblik verbetert. Wij begrijpen dat de gemeente hier niet direct partij in is, maar de gemeente zou wel kunnen proberen om zich in te zetten voor een snellere afhandeling. Er zal ongetwijfeld iets met een verzekeringskwestie te maken hebben, maar het is voor de aanblik en binnenkomst in Klazienaveen erg slecht', aldus Lambers van Wakker Emmen. De partij is van mening dat de gemeente zou kunnen aandringen bij diverse partijen op een adequate oplossing.

Wakker Emmen stelt vragen over aanleg en onderhoud speeltuinen 30-05-2017

KLAZIENAVEEN - Wakker Emmen wil dat het college van B&W het onderhoud van speeltuinen c.q. speelvoorzieningen goed gaat bekijken. Vorig jaar is er bijna 400.000 euro extra beschikbaar gesteld voor het aanleggen van speeltuinen c.q. het vervangen van speelvoorzieningen. Wakker Emmen vindt dat ook het onderhoud van bestaande speeltuinen en speelvoorzieningen in orde moet zijn. De gemeente Emmen heeft wel extra geld beschikbaar gesteld, maar klaarblijkelijk  is dit geld nog niet effectief ingezet.

Raadslid Henk Bos van Wakker Emmen: "De basis moet in orde zijn en daarom is er 400.000 euro extra geld beschikbaar gesteld voor speeltuinen c.q. speelvoorzieningen. Wij gaan het college van B&W bevragen op welke wijze dit geld besteed is en op welke wijze er geld beschikbaar kan komen voor gemeentebreed onderhoud. Want het blijkt dat deze problematiek ook in andere dorpen en wijken speelt."

Raadslid Henk Bos zal dan ook in de komende vergaderingen het college om antwoorden vragen over het gevoerde beleid en met name op de uitvoering van het beleid.

Aanpak Europaweg Schoonebeek 14-03-2017

In het najaar 2017 wordt het centrum van Schoonebeek vernieuwd. Onderdeel hiervan is de aanpak van de Europaweg in het centrum van het dorp. Door werkzaamheden en budgetten te combineren kan de gemeente Emmen een groter deel van de Europaweg aanpakken, namelijk vanaf de rotonde tot aan de Norbruislaan. De riolering wordt vervangen en de weg krijgt een nieuwe inrichting. De eerste werkzaamheden starten na de feestweek van Schoonebeek in augustus.
 
Planning
De vervanging van de riolering en herinrichting van de Europaweg wordt in fases uitgevoerd. Fase 1 is het deel van de Europaweg vanaf de Norbruislaan tot aan het centrum. Hiermee starten we in 2017. Fase 2 is de Europaweg vanaf het centrum tot aan de rotonde. Dit wordt in 2018 uitgevoerd. Binnenkort ontvangen de inwoners van Schoonebeek een uitnodiging voor een bijeenkomst over de plannen.

Winst door te combineren
In Schoonebeek hebben inwoners en ondernemers de handen ineen geslagen om het centrum aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. De gemeente Emmen heeft hier begin 2017 al geld voor beschikbaar gesteld. Nu kan een groot deel van de Europaweg in één keer worden vervangen. Wethouder René van der Weide: “Het is logisch dat als we nu beginnen met de weg, we dit ook doortrekken. Maar er moest wel geld voor beschikbaar zijn. Door nu bepaalde werkzaamheden te combineren en de riolering ook aan te pakken, kunnen we echt aan de slag”.

Wakker Emmen blij met ontwikkeling centrumgebied Zwartemeer 09-03-2017

ZWARTEMEER – Wakker Emmen wil dat het college van B&W de plannen van de dorpsraad Zwartemeer ondersteunt. Vanuit de dorpsraad is een plan ontwikkeld om het centrum rondom dorpshuis De Meerstal te vernieuwen. Kort samengevat, behelst het plan de komst van betere voet- en fietspaden, veilige oversteekplaats, vernieuwing huidige bestrating, de komst van 35 extra parkeerplaatsen bij de aangrenzende scholen, meer groen en de komst van een terrasje. De grootste fractie in Emmen vindt dat de gemeente voortvarend met de plannen aan de slag moet gaan.
 
Raadsleden Nico Schiphouwer en Hendrikus Velzing van Wakker Emmen gaan verantwoordelijk wethouder René van der Weide vragen op welke wijze de gemeente de plannen gaat ondersteunen en uitvoeren. “Dit gedeelte van het centrum van Zwartemeer moet hoognodig worden aangepakt. De parkeerplaatsen staan met slecht weer volledig onder water en de bestrating is ook sterk verouderd.” Beide raadsleden vinden het een heel goed initiatief dat het dorp zelf met de plannen aan de slag is gegaan.
 
“We zien op dit moment in meerdere dorpen dat inwoners zelf plannen ontwikkelen en dat de gemeente daar ook fors investeert. Dit jaar wordt er volop gewerkt aan centrumvernieuwing in Erica, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek. Wakker Emmen vindt dat het plan in Zwartemeer ook op financiële ondersteuning moet kunnen rekenen van de gemeente.”, aldus Schiphouwer en Velzing van Wakker Emmen.

Opnieuw forse investering in Nieuw-Amsterdam 08-03-2017

NIEUW-AMSTERDAM – In Nieuw-Amsterdam gaf de Emmer wethouder René van der Weide (foto) vrijdagmorgen het startsein voor een rioolproject in de omgeving van de Wijkstraat. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de centrumvernieuwing van Nieuw-Amsterdam, maar ook de riolering en de straten in Nieuw-Amsterdam gaan aangepakt worden. Bewoners in de directie omgeving hebben al jarenlang last van wateroverlast bij hevige regenval. De gemeente Emmen pakt dit probleem aan door de riolering te vernieuwen. Daarna krijgt de straat een vernieuwde inrichting. Zoals het nu lijkt zijn de werkzaamheden eind dit jaar afgerond. De riolering wordt vernieuwd en er komt er een nieuw regenwaterriool. De straat, de parkeerplaatsen en de voetpaden gaan er grotendeels uit.

Om het riool te vernieuwen gaat de straat eruit. In het kader van hergebruik krijgen deze stenen op een andere locatie een tweede leven. Stichting Emmense Uitdaging mag er gratis gebruik van maken. Deze stichting stelt het materiaal beschikbaar aan het Griendsveenpark in Erica. Stichting Emmense Uitdaging verbindt ondernemers, overheid en onderwijs met stichtingen en verenigingen om samen maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken, die anders niet gerealiseerd zouden worden. Van der Weide: “Dit is een voorbeeldproject waarbij de winst vierledig is. We pakken de wateroverlast aan, we richten het openbaar gebied opnieuw in, het stimuleert de lokale werkgelegenheid en een vrijwilligersorganisatie geeft de materialen een tweede leven.”

Energielening voor bedrijven is succesvol 08-03-2017

Wakker Emmen is blij dat het college van B&W de MKB-lening verlengd. De Energielening voor bedrijven in Emmen wordt wegens succes herhaald. Sinds 1 maart kunnen bedrijven opnieuw een voordelige lening aanvragen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Inmiddels hebben al drie ondernemers uit de gemeente Emmen zich gemeld voor een lening om hun bedrijf te verduurzamen. Ook deze keer stellen de gemeente Emmen en de Drentse Energie Organisatie (DEO) samen 300.000 euro beschikbaar tegen een rente van 1 procent. Een lening is mogelijk vanaf 5.000 tot maximaal 50.000 euro en bedraagt maximaal 50 procent van de totale investering. In navolging van de succesvolle zonnelening voor woningeigenaren vindt Wakker Emmen dit een goede regeling. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er ook aandacht is dat bedrijven kunnen verduurzamen. Op dit moment wordt 20% van de energie verbruikt door huishoudens en 80% door bedrijven. 

Gemeente Emmen stopt ruim 80.000 euro in ideeën uit dorpen en wijken 08-03-2017

De gemeente Emmen geeft ruim 80.000 euro subsidie voor initiatieven uit dorpen en wijken. Zo ontvangen Barger Oosterveen, Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Emmerhout een bedrag uit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken voor hun ideeën. In het stimuleringsfonds Dorpen en Wijken zit een totaal van 6 miljoen euro. Daarvan wordt een groot gedeelte ingezet voor centrumvernieuwing in Schoonebeek, Erica, Nieuw-Amsterdam en winkelcentrum Rietlanden. Er wordt niet alleen door de gemeente geïvesteerd, maar ook burgerinitiatieven kunnen een beroep doen op dit fonds. Van september tot en met november konden dorpen en wijken initiatieven indienen voor de Stimuleringsregeling. Van de zes ingediende voorstellen, ontvangen drie een subsidie:

  • Plaatselijk Belang Barger Oosterveen ontvangt een bedrag van 25.000 euro voor het verbouwen van een voormalig schoolgebouw tot buurthuis.
  • Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord ontvangt 12.500 euro voor de aanleg van een pumptrackbaan.
  • Wijkbelangen Emmerhout ontvangt een bedrag van 45.000 euro voor de aanleg van een multifunctioneel speelveld.

Met deze initiatieven pakken de verenigingen leegstand, achterstallige onderhoud en/of verloedering in dorpen en wijken aan. De drie initiatieven die geen subsidie krijgen, voldeden niet aan deze voorwaarden.

 

Wethouder René van der Weide is verantwoordelijk voor de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken: 'Dit is de tweede ronde waarin we geld beschikbaar stellen voor de bevordering van leefbaarheid in de dorpen en wijken. We zien een groei in het aantal aanvragen en krijgen goede initiatieven vanuit de dorpen en wijken. Daar werken we graag aan mee.'

Wakker Emmen wil opknapbeurt voor oude marktplein Klazienaveen 01-03-2017

KLAZIENAVEEN - De fractie van Wakker Emmen wil dat het marktplein in Klazienaveen aangepakt gaat worden. Het huidige marktplein is gedateerd en volgens de partij nodig toe aan een opknapbeurt. Het terrein wordt gebruikt als parkeerterrein, maar ook voor evenementen.
 
Raadslid Hendrikus Velzing vindt dat het tijd wordt dat de gemeente Emmen in actie gaat komen. Velzing: "Als inwoner van Klazienaveen, hoor ik klachten dat het huidige marktplein niet goed meer functioneert. Tijdens evenementen zijn er onvoldoende aansluitingen voor water en elektra, maar ook de huidige staat van onderhoud laat te wensen over. Het terrein moet opnieuw worden ingericht voor parkeren, maar moet ook goed te gebruiken zijn als evenementenplein." Aldus het raadslid van Wakker Emmen.

Naast het marktplein is het gebouw De Snikke al enige tijd geleden gesloopt en ligt het terrein braak. Velzing zou graag zien dat de gemeente vaart maakt met plannen hiervoor. Woningbouw is daarbij een interessante optie, want het nieuwbouwplan de Planeet vult zich in een goed tempo. Nieuw kunnen bouwen in het centrum van Klazienaveen, lijkt Velzing een interessante optie. Het raadslid gaat binnenkort vragen stellen aan het college van B&W over de plannen en mogelijkheden voor het voormalig terrein de Snikke.

Wakker Emmen wil verder inzetten op zonne-energie 27-01-2017

EMMEN - De gemeente Emmen wil volop werk maken van zonne-energie. Na grootschalige plannen voor het realiseren van zonneparken op het Rundedal en op het bedrijventerrein Oranjepoort wil ook Rijkswaterstaat mogelijk grootschalig zonnepanelen aan de A37 gaan plaatsen. De zonnepanelen zullen over het gehele traject van Zwartemeer tot Hoogeveen moeten worden geplaatst. Het totale traject is 43 kilometer en de zonnepanelen zullen gaan fungeren als geluidswal. Emmen staat in de top 10 van Nederlandse gemeenten met het aantal zonnepanelen.
 
De plannen van Rijkswaterstaat kunnen de gemeentelijke ambitie op het gebied van zonne-energie volgens Wakker Emmen goed versterken. De fractie van Wakker Emmen gaat tijdens de eerste volgende commissievergadering vragen stellen aan het college van B&W over de plannen.
 
Wakker Emmen vindt dat de gemeente het plan zou moeten omarmen. Raadslid Henk Linnemann: “We hebben als gemeente een doelstelling om energieneutraal te worden.  Een aanzienlijk deel van de A37 ligt in de gemeente Emmen en dat biedt kansen. Wakker Emmen wil graag dat het college in gesprek gaat met RWS om dit plan verder uit te werken. Het plan moet leiden tot verduurzaming en wij willen dat ook onderzocht gaat worden welke mogelijkheid er voor burgers en bedrijven zijn om bijvoorbeeld te participeren. Er moeten gesprekken met de omgeving gaan plaatsvinden. Het Rijk laat tot op heden niet zien goed bewoners te betrekken en wij willen dat het college goed de belangen van onze inwoners en bedrijven naar voren brengt.” Aldus raadslid Henk Linnemann.

'Ga snel van start met centrumvernieuwing Schoonebeek’ 13-01-2017

De fractie van Wakker Emmen is blij met het voorstel van het college van B&W om de centrumvernieuwing in Schoonebeek te gaan aanpakken. In navolging van Erica, Nieuw-Amsterdam en de Rietlanden om het centrum te vernieuwen is het nu de beurt aan Schoonebeek.

In de plannen van het college van B&W wordt het opknappen van het centrum in twee fases uitgevoerd. In fase 1 wordt het gebied rondom het Oale Gemientehoes en de Europaweg aangepakt en dit zal in 2017 moeten worden uitgevoerd, maar het is onduidelijk wanneer de 2e fase van het centrumplan uitgevoerd zal worden. Op dit moment is 1 miljoen euro beschikbaar voor renovatie. Wakker Emmen wil van het college weten wanneer fase 2 van het centrumplan kan worden uitgevoerd en is van mening dat de financiën hiervoor ook beschikbaar moeten komen.

Raadslid Pascal Schrik: “Het centrum van Schoonebeek is sterk verouderd en dit leidt onder andere tot steeds meer leegstand en verrommeling. Wakker Emmen heeft al tijden gepleit om hier te gaan investeren. Er zijn plannen gemaakt door het dorp zelf. Wij zouden het liefst zien, dat deze plannen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Daarbij willen wij duidelijkheid van de verantwoordelijk wethouder wanneer fase 2 van het centrumplan kan worden uitgevoerd. Fase 2 is ons inziens onlosmakelijk verbonden met fase 1. Het zou fraai zijn dat het gehele centrum van Schoonebeek zo snel mogelijk gerenoveerd gaat worden.”

Jeugdcultuurfonds van start in de gemeente Emmen 18-12-2016

Emmense kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, kunnen voortaan gebruik maken van het Jeugdcultuurfonds. Op 11 december overhandigde Chéry Wortelboer, directeur van Rabobank Emmen, namens de Rabobank Foundation een cheque van  € 10.000,- aan Frits Alberts, voorzitter Jeugd Sport- en Cultuur Fonds Drenthe.

Daarnaast maakte wethouder Jan Bos bekend dat de gemeente Emmen een subsidie beschikbaar stelt van € 10.000,-. Met deze bijdragen kan het Jeugdcultuurfonds in de gemeente Emmen van start.

 
Met een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen lid worden van een vereniging. Bijvoorbeeld voor muziek- of danslessen. Chéry Wortelboer: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen nieuwe, positieve ervaringen opdoen en dat hun horizon wordt verbreed.” Wethouder Jan Bos: “Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik vind het hartverwarmd dat we samen voor onze jeugd gaan staan.” 

Wakker Emmen stelt vragen over De Boerderij 07-11-2016

EMMEN - Naar aanleiding van het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot plaatsing c.q. huisvesting van overlast gevende personen in De Boerderij, en de daarop ontstane onrust in de wijken Waanderveld en Delftlanden, heeft de fractie van Wakker Emmen schriftelijke vragen ingediend.

Fractievoorzitter Henk Bos: “Wakker Emmen wil graag antwoorden hebben op vragen over onder andere de procedure, de wijze van communicatie en de ontheffing op het bestemmingsplan. Ook zijn er vragen gesteld over de beoogde doelgroep die in het pand gaan bewonen en de begeleiding daarvan. Verder wenst Wakker Emmen een antwoord op het gegeven dat er al voor het besluit van het college bouwactiviteiten zijn opgestart en dat daar niet op is gehandhaafd.” 

Wakker Emmen wil groot onderhoud buitenbad Emmer-Compascuum 01-10-2016

EMMER-COMPASCUUM - De fractie van Wakker Emmen heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag aandacht gevraagd voor het buitenbad in Emmer-Compascuum. Onlangs werd bekend dat het zwembad circa 100.000 euro moet investeren in groot onderhoud om het bad ook in de toekomst open te kunnen houden. De stichting kan de kosten niet of maar gedeeltelijk ophoesten. Wakker Emmen hecht veel waarde aan een dergelijke voorziening. Het bad trekt ieder jaar meer dan 30.000 bezoekers en daarmee voorziet in een duidelijke behoefte voor Emmer Compascuum en de omgeving.
 
Raadslid Roelof Woltman van Wakker Emmen heeft het college gevraagd om in gesprek te gaan en opzoek te gaan naar een oplossing voor het zwembad. Woltman: "De buitenbaden en andere geprivatiseerde sportvoorzieningen kennen een bijzonder positie. Ze dragen veelal in de buitendorpen een belangrijke bijdrage in de leefbaarheid van onze gemeente. Wij vinden er gezocht moet worden naar een oplossing." De gemeente Emmen kent een knelpuntenpot. Volgens Woltman zou dit geld gebruikt kunnen worden voor de investering in het zwembad van Emmer-Compascuum. Indien dit geld niet voldoende is, gaan wij bezien of er extra geld in deze knelpuntenpot moet worden gestopt en zullen hier dan met een voorstel in de gemeenteraad komen." 

Wakker Emmen wil Ermerweg open houden 06-09-2016

EMMEN - De fractie van Wakker Emmen wil dat de veel besproken afsluiting van de Ermerweg van de baan gaat. De afgelopen periode is de weg voor drie maand afgesloten als proef en inmiddels is de proef beëindigd, maar is er nog geen duidelijkheid of de afsluiting van de Ermerweg een vervolg krijgt. Door de afsluiting is de verkeersbelasting op de Noordbargerstraat toegenomen. Wakker Emmen vindt dat er duidelijkheid moet komen over de toekomst van de Ermerweg en de partij is voor het open houden van de Ermerweg.

Raadslid Eddy de Vries: "We hebben ons als fractie vanaf het eerste moment kritisch uitgelaten over de nut en noodzaak om de Ermerweg af te sluiten. We zien dat de verkeersstroom goed te reguleren is en de afsluiting ter hoogte van de Rondweg richting de Ermerweg meer dan voldoende is om de druk op de Ermerweg te verminderen. Wij vinden het niet verantwoord om al het verkeer door de Noordbargerstraat te sturen. Dit is notabene een 30-km zone. De Ermerweg is veel geschikter om het verkeer te reguleren. Bovendien blijven de verwachte topdagen van Wildlands uit waardoor de extreme pieken ook uitblijven.  De partij gaat in de eerst komende raadscommissie het onderwerp aan de orde stellen. 
 
 

Wakker Emmen geschokt over vernielingen oude Dierenpark Emmen 18-05-2016

EMMEN – Wakker Emmen heeft vandaag vol onbegrip de berichten gehoord over het vandalisme in het oude dierenpark. Nog geen half jaar na de officiële sluiting van de oude locatie, zien we hoe vandalen hebben ingebroken en  vernielingen hebben aangericht. Wakker Emmen is geschokt dat dit heeft kunnen gebeuren en is van mening dat dit een daad is die niet ongestraft kan blijven. Wakker Emmen wil opheldering van het college op welke wijze de beveiliging en de toegang tot het oude dierenpark aangescherpt gaat worden. De partij gaat vragen stellen over de situatie tijdens de komende raadsvergadering.
 
Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma: ‘’ Dit kan en mag niet nogmaals gebeuren. Het oude dierenpark in Emmen is een plek van alle Emmenaren waar  we zuinig op moeten zijn. Het vandalisme maakt duidelijk dat het college vaart moet zetten achter de plannen om te komen tot een nieuwe invulling van het park. De gemeenteraad heeft een ontwikkelvisie vastgesteld om te komen tot een nieuwe invulling. Het dient een prachtig park te worden, maar dit bereik je niet van vandaag op morgen.  Wakker Emmen wil gedurende de overbruggingsperiode dat inwoners gebruik kunnen blijven maken van het park, maar dat de beveiliging beter geregeld gaat worden.”

Wakker Emmen stelt vragen over Ermerweg 12-05-2016

EMMEN – Wakker Emmen heeft gezien hoe er vorige week topdrukte was bij Wildlands. Een hoop levendigheid is goed voor Emmen, maar niet voor de verkeerssituatie. Er is vanaf 2 mei een proefknip aangebracht om de Ermerweg af te sluiten, waardoor het verkeer nu via 1 route Emmen moet binnenkomen en verlaten. Als Wakker Emmen hebben wij al meerdere malen onze zorgen geuit over de gevolgen hiervan, en stelt de partij daarom vragen over de stand van zaken rondom de verkeerssituatie bij de Ermerweg en Hondsrugweg.
 
Raadslid Eddy de Vries: ‘’We hebben nu voor het eerst kunnen ervaren hoe de verschillende verkeerstechnische maatregelen in de praktijk uitpakken, en dit leverde een lange opstopping op bij de aanrijroute van Wildlands. Wij willen als Wakker Emmen nu graag weten wat het college gaat doen om de doorstroom van verkeer bij topdrukte vlotter te laten verlopen, en we horen graag of de wethouder bereid is om de knip in de Ermerweg bij topdrukte tijdelijk open te zetten om de Hondsrugweg te ontlasten.”

Raad voor de Journalistiek vindt Dagblad van het Noorden journalistiek onzorgvuldig 26-02-2016

DEN HAAG - Dagblad van het Noorden heeft in de artikelen “Wakker Emmen keert zich tegen noodopvang” en “Analyse: Wakker Emmen staat alleen in kwestie asielopvang” op journalistiek onzorgvuldige wijze bericht over het standpunt van Wakker Emmen in de asielzoekersproblematiek. Dat concludeert de Raad voor de Journalistiek naar aanleiding van een klacht van H. Velzing, gemeenteraadslid van Wakker Emmen.
 
De Raad voor de Journalistiek vindt dat de krant met het gebruik van de zinnen  ‘’‘Genoeg is genoeg’ is het motto” en “Met het populistische standpunt om geen extra asielzoekers op te nemen vervreemdt Wakker Emmen zich van de rest van de raad en het college” ten onrechte een negatieve inkleuring heeft gegeven aan het standpunt van de partij.
 
Daarbij is de Raad voor de Journalistiek van mening, dat de werkwijze van de krant in de toekomst een andere klachtafhandeling vraagt dan de wijze waarop de hoofdredactie in dit geval te werk is gegaan. Door niet inhoudelijk in te gaan op de klacht heeft de krant ook op dit punt onzorgvuldig gehandeld. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Dagblad van het Noorden om deze conclusie ruimhartig te publiceren.
 
De fractie van Wakker Emmen is blij met deze uitspraak van de Raad voor de Journalistiek, en hoopt dat het Dagblad van het Noorden op korte termijn gehoor zal geven aan de aanbeveling om hun conclusie ruimhartig te publiceren.

Wakker Emmen verbaasd over uitspraak rechter over carbidbeleid 30-12-2015

EMMEN - Wakker Emmen is verbaasd over een uitspraak van de bestuursrechter over het carbidbeleid van de gemeente Emmen. De rechter oordeelde dat Emmen een potje heeft gemaakt van het beleid rondom carbidschieten in de wijk Noordbarge.

In de algemene plaatselijke verordening (APV) staat dat carbidschieten niet binnen deze afstand van de woonwijk mag gebeuren. Wakker Emmen is zeer verbaasd over deze uitspraak, omdat de partij in de raadsvergadering van 17 december jl. hierover nog vragen heeft gesteld.

Rommelbeleid

Raadslid Henk Linnemann: 'We hebben onze zorgen uitgesproken in de raadsvergadering en vragen gesteld of er voldoende afstand tot woonbebouwing en het carbidschieten wordt gehanteerd. De beantwoording van de burgemeester hierop was helder en duidelijk. Elke aanvraag zou worden getoetst aan de APV en indien de afstand tot woonbebouwing niet gehanteerd zou worden, zou er handhavend worden opgetreden. De afstand tot woonbebouwing is in de APV 75 meter, maar hoe houdbaar is dit beleid gezien de uitspraak van de rechter. Het komt bij ons over als rommelbeleid. Wakker Emmen heeft niets tegen carbidschieten. Wij vinden dat de traditie van het carbidschieten in stand moet worden gehouden, maar dat er voldoende afstand tot woonbebouwing moet zijn.'

'Besluitvorming windmolens schiet juridisch tekort' 24-12-2015

EMMEN - Wakker Emmen heeft een aantal schriftelijke (art. 38) vragen ingediend met betrekking tot de toekomstige besluitvorming over wind op land.
 
Raadslid Henk Linnemann: 'We hebben samen met een aantal landelijke specialisten en juristen het gehele besluitvormingsproces van wind op land onder de loep genomen en hebben geconstateerd dat er aantoonbare juridische tekortkomingen in het besluitvormingsproces zitten. Denk bij het besluitvormingsproces vooral aan het Energieakkoord en de Structuurvisie Wind op Land.'
 
Op dit moment lopen er een aantal nationale en zelfs internationale klachten en juridische procedures. Linnemann: 'We hebben daarom de art. 38 vragen opgesteld om te kijken of de nu lopende juridische procedures en klachten consequenties kunnen hebben voor het vervolg van het proces in Emmen. Mocht dit wel consequenties hebben voor het proces, dan is het aan het College om te kijken of en hoe ze verder kunnen. Ook het college van B&W in de gemeente Emmen dient zich te houden aan landelijke- en Europese  wetgeving en aan Internationale verdragen.'

Nieuwbouw of renovatie van sporthal De Klabbe 02-11-2015

De fractie van Wakker Emmen wil dat er een definitief besluit wordt genomen over de toekomst van sporthal de Klabbe in Emmer-Compascuum. Op verzoek van de partij heeft het college van B&W de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kosten van renovatie en nieuwbouw. De sporthal in Emmer- Compascuum is gedateerd en is nodig toe aan vernieuwen.

Wakker Emmen zal daarom tezamen met de PvdA en het CDA tijdens de begrotingsbehandeling een motie indienen. In het voorstel wordt het college van B&W verzocht om beide scenario’s verder uit te werken. Dit betekent volgens Wakker Emmen dat er eindelijk duidelijkheid komt richting het dorp Emmer-Compascuum, omdat er eindelijk een oplossing komt.

Raadslid Roelof Woltman: “ Voor ons zijn er twee scenario’s. Renoveren van de bestaande sporthal of een nieuwe sporthal bouwen. Het college moet in samenspraak met het dorp beide scenario’s verder uitwerken en medio 2016 met een voorstel komen. Wij dienen nu een motie in zodat er zicht is op een oplossing. ”

Wakker Emmen tegen uitbreiding asielzoekersopvang 07-09-2015

EMMEN - Wakker Emmen is van mening dat de opvang voor asielzoekers in de gemeente Emmen niet uitgebreid moet worden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Emmen gevraagd extra asielzoekers op te vangen. Het gaat om circa 400 tot 600 mensen op de huidige locatie nabij Wilhelmsoord aan de Nieuw- Amsterdamsestraat.
 
Emmen neemt verantwoordelijkheid
Wakker Emmen is van mening dat Emmen op het gebied van asielzoekersopvang voldoende opvang heeft geregeld. Structureel is er plek voor 600 mensen en jaarlijks zorgt de gemeente ook nog voor huisvesting van statushouders. Daarnaast wordt in de gehele Noord- Oostelijke regio al heel veel opvang geboden. Wakker Emmen vindt dat de spreiding van asielzoekers beter over het land moet worden verdeeld. “Natuurlijk kunnen mensen niet op straat komen te staan, maar wij vinden dat het COA aan spreiding moet doen”. Aldus fractievoorzitter Gunnar- Jens Bijlsma.
 
Betere spreiding van de opvang
‘’Als men bekijkt hoeveel opvanglocaties er in onze regio bestaan en nog gaan komen, en dit vergelijkt met andere delen van Nederland, is er sprake van een duidelijke scheefgroei. Drenthe kent al meer opvanglocaties dan Zeeland,  Noord- Holland en Zuid- Holland tezamen. Wakker Emmen vindt dat het COA moet zorgen voor een betere spreiding van opvanglocaties, voordat ze naar regio’s gaan kijken waar al voldoende asielzoekers worden opgevangen.’’

Wakker Emmen stelt vragen over verwijdering straatverlichting Nieuw-Schoonebeek 02-09-2015

De provincie is voornemens om de straatverlichting langs de gehele Europaweg te verwijderen. De Europaweg is een belangrijke provinciale weg van Nieuw-Schoonebeek tot en met Coevorden. De fractie van Wakker Emmen vindt dit een onverstandig besluit van de provincie. Raadslid Leon Herbers van Wakker Emmen vreest dat het verwijderen van de straatverlichting leidt tot onveilige situaties. “Het is de belangrijkste verbinding tussen Nieuw-Schoonebeek en Coevorden. ‘s Morgens en s ’avonds fietsen er veel kinderen langs de Europaweg en in combinatie met veel auto- en landbouwverkeer is het wachten op ongelukken.” Wakker Emmen gaat de plannen van de provincie aan de orde stellen bij het college van B&W in Emmen. De partij wil dat de wethouder in overleg gaat met de provincie om te bekijken of er een ander besluit kan worden genomen.

Raadslid Ben Greevink neemt afscheid van raadswerk 28-05-2015

EMMEN – In verband met werkomstandigheden stopt Wakker Emmen- raadslid Ben Greevink uit Emmer- Compascuum deze maand met zijn functie als volksvertegenwoordiger. Dhr. Greevink heeft aangegeven dat hij voor zijn nieuwe baan in Griekenland steeds meer en meer in Athene moet zijn, en het niet meer kan combineren met het raadswerk. Daarom stelt hij zijn zetel weer beschikbaar aan de gemeenteraad van Emmen.
 
Voor Wakker Emmen was dhr. Greevink een ervaren raadslid die ook in de vorige termijn in de gemeenteraad van Emmen zetel nam voor de partij. In 2014 werd hij opnieuw gekozen toen Wakker Emmen de grote winnaar was met 15 zetels, en nam hij 244 voorkeursstemmen voor zijn rekening.
 
Fractievoorzitter Gunnar- Jens Bijlsma: ‘’Het is jammer dat dhr. Greevink afscheid moet nemen van zijn functie als gemeenteraadslid en hij zal zeker gemist worden in de fractie. Wij begrijpen zijn keuze en wensen hem veel succes in de toekomst.’’

Investeren in dorpen en wijken 29-03-2015

EMMEN - De fractie van Wakker Emmen is blij dat het actieplan ‘stimuleringsfonds Dorpen en Wijken’ door de gemeenteraad is vastgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van Wakker Emmen om de komende jaren te investeren in dorpen en wijken in Emmen. Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma: “De komende periode moeten alle zeilen worden bijgezet om de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen en wijken in stand te houden. Wij zijn blij dat deze afspraak, voortkomend uit het Bestuursakkoord, nu daadwerkelijk tot uitvoering kan worden gebracht”.
 
Middels het stimuleringsfonds dorpen en wijken zullen initiatieven vanuit de samenleving worden gestimuleerd en ondersteund door financiële middelen beschikbaar te stellen. Door het fonds zal het eenvoudiger zijn om cofinanciering mogelijk te maken. Het fonds richt zich op investeringen in de fysieke zin en op sociaal economisch gebied die bijdragen aan een versterking van dorpen en wijken. De komende vijf jaar is 6 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in dorpen en wijken.
 
Het eerste initiatief dat een bijdrage ontvangt uit het fonds is bestemd voor de realisatie van een vaarrecreatief centrumkwartier in Nieuw Amsterdam. Verder is budget gereserveerd voor onder andere het dorpsinitiatief centrumvernieuwing in Schoonebeek, centrumgebied rond ‘Abeln’ in Emmer-Compascuum, de herinrichting Havenstraat in Erica, het sparproject in Barger-Compascuum en het herinrichtingsplan Achterdiep in Nieuw Weerdinge.

‘College In gesprek met provincie over windmolens' 23-02-2015

EMMEN - Wakker Emmen wil dat het College van B&W in gesprek gaat met de provincie over het al dan niet plaatsen van windmolens in Drenthe.
 
Aanleiding hiervoor zijn de uitlatingen van de Commissaris van de Koning van Drenthe Jacques Tichelaar in het Dagblad van het Noorden van 21 februari. Hierin bekritiseert hij het gevoerde proces van het Rijk onder aanvoering van minister Kamp. Tichelaar vindt de manier waarop het Rijk de Drentse Monden en de Kanaalstreek opzadelt met 50 windmolens onaanvaardbaar.  Tevens wil hij zich voor beide gebieden inzetten om het aantal molens te verminderen en nadrukkelijk naar alternatieven te kijken. Indirect bekritiseert Tichelaar hiermee ook het gevoerde proces van zijn partijgenoot Munniksma.
Wakker Emmen vindt het hoogst merkwaardig dat van de 12 gemeenten er 4 als “windgemeenten” door de provincie zijn aangewezen en waarvan Tichelaar nu voor 2 van deze “windgemeenten” gaat strijden.
 
Raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen: “De provincie is in Borger-Odoorn en Aa en Hunze geen bevoegd gezag, maar wil zich wel sterk maken voor deze gemeenten. Wakker Emmen wil dat de provincie, als “windbaas” voor de gemeente Emmen, dezelfde inzet pleegt voor de overige “windgemeenten” of nog beter, voor de gehele provincie. Tichelaar is Commissaris van de Koning voor geheel Drenthe, dus als hij wil strijden voor minder molens en meer keuze vrijheid, dan heeft hij Wakker Emmen aan zijn zijde, maar dan wel strijden voor de gehele provincie.”
 
Wakker Emmen wil daarnaast dat het College van B&W snel actie onderneemt om te weten of de provincie voornemens is om de molens die niet in Borger-Odoorn of Aa en Hunze worden geplaatst, dan buiten het zoekgebied worden geplaatst. Dit zou een doorbraak betekenen. Tot op heden houdt de provincie zeer strak vast aan het zoekgebied van 4 gemeenten. Wakker Emmen vindt nog steeds dat alle 12 gemeenten in beeld moeten komen en dat er nadrukkelijk naar alternatieven wordt gekeken. Nu we zien dat zelfs de Commissaris  van de Koning het windmolenbeleid ter discussie stelt, vragen wij ons af of dit ook het standpunt van Gedeputeerde Staten is. Mocht dit zo zijn, dan moeten we de hele windmolendiscussie opnieuw gaan voeren.

Barnstee moet behouden blijven in Barger-Oosterveld 11-02-2015

Wakker Emmen wil dat het college van B&W een oplossing zoekt voor het wijkcentrum de Barnstee in Barger-Oosterveld. Vorige week werd bekend dat de huur niet meer opgebracht kan worden en dat de huur is opgezegd. De fractie van Wakker Emmen gaat daarom in de raadsvergadering van 19 februari hierover vragen stellen aan het college.

Raadslid Eddy de Vries van Wakker Emmen: “Het gebouw vervult een belangrijke functie in Barger-Oosterveld. De afgelopen jaren is er door bewoners uit het dorp zelf veel werk verzet en is het gebouw uitgebreid. Wij vinden een huurbedrag van 40.000 euro erg fors. Wakker Emmen wil dat het gebouw beschikbaar blijft voor het dorp en dat de vele vrijwilligers die tal van activiteiten organiseren door kunnen blijven gaan met hun werk. We moeten voorkomen dat dit netwerk en de vele uren die er door bewoners wordt gestoken in activiteiten dreigt te verdwijnen. Het kind met het badwater moet niet worden weggegooid.”

De partij wil dat verantwoordelijk wethouder Jisse Otter zich gaat inspannen om de Barnstee te behouden voor Barger-Oosterveld. “Wij willen weten welke opties het college hiervoor ziet”. Aldus raadslid Eddy de Vries van Wakker Emmen. 
 

Aimée Niebuir-Van der Ham lijsttrekker Sterk Lokaal 06-01-2015

Lijsttrekker
Aimée Niebuir-Van der Ham is de lijsttrekker voor de nieuwe Drentse politieke partij Sterk Lokaal. De partij heeft dat tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Provinciehuis bekend gemaakt. Een vrouwelijk gezicht wordt dus het boegbeeld van de Drentse politieke partij Sterk Lokaal. Aimée, gemeenteraadslid namens Gemeentebelangen Borger-Odoorn, is inwoner van Klijndijk. “Ik heb er enorm veel zin in,” aldus de nieuwbakken lijsttrekker. “Sterk Lokaal wordt de stem van de lokale gedachte in de Provinciale Staten. Het wordt tijd dat de provincie, net als veel gemeenten al doen, zich gaat inzetten om initiatieven uit de samenleving – dorpen en verenigingen – te stimuleren en ondersteunen. De provincie is nu teveel de overheid die zaken verbied in plaats van mogelijk maakt.

Sterk Lokaal

Sterk Lokaal is een nieuwe Drentse partij. Het initiatief voor de oprichting is genomen door leden van een aantal lokale partijen, die allen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in Drenthe. Deze unieke samenwerking wordt ondersteund door de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie), en ook leden van lokale partijen uit gemeenten waar de lokalo’s niet in het college zijn vertegenwoordigd hebben zich al aangesloten.

Kandidatenlijst

De nummer twee van de lijst van Sterk Lokaal is de in Emmen wonende Harrie Kroeze. Partijvoorzitter John Uffels: “Met Aimée en Harrie hebben we toppers bovenaan onze lijst staan. Aanstaande zaterdag zal tijdens onze Algemene Ledenvergadering verder worden gesproken over de kandidatenlijst. We hebben een club goede mensen met een hart voor de lokale politiek bij elkaar weten te brengen. Wij rekenen zonder meer op een goede uitslag voor Sterk Lokaal.”

Verwachtingen

Gezien de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, meer dan 30% van de stemmers koos voor een lokale partij, worden aan lokale partijen grote verwachtingen toegedicht. Uffels tempert die verwachting enigszins. “Wij hopen natuurlijk op een geweldige uitslag, maar we moeten ons wel realiseren dat we een nieuwe partij zijn. Wij kunnen onze campagne niet met tienduizenden euro’s subsidiegeld bekostigen, maar wij beschikken wel over de mensen die midden in de samenleving staan. Wij denken dat we vanuit die kracht een mooie score kunnen behalen.” 

Wakker Emmen geïrriteerd over uitspraken winkeliersvereniging Emmen Vlinderstad 29-11-2014

EMMEN – Wakker Emmen zijn de uitspraken van winkeliersvereniging Emmen Vlinderstad in het verkeerde keelgat geschoten. Vlinderstad noemt het nieuwe parkeerplan bar slecht en het centrum van Emmen zou onevenredig hard getroffen worden en daarom vindt Vlinderstad dat in de dorpen en wijken betaald parkeren moet worden ingevoerd. Jaarlijks gaat de gemeente Emmen circa 750.000 euro te kort komen op de parkeerexploitatie en daarom zijn extra inkomsten noodzakelijk.

Het nieuwe parkeerplan laat diverse wijzigingen zien zoals een stijging van het tarief voor kort parkeren buiten de slagbomen, een dagtarief voor parkeren nabij het Hampshire hotel en een stijging van kosten voor een parkeervergunning. Het overgrote deel van de parkeerplaatsen krijgt geen tariefsverhoging. Het gratis parkeren in de buitendorpen zal wel gehandhaafd blijven. Dit tot tevredenheid van Wakker Emmen.

Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen: ”De uitspraken van Vlinderstad zijn gedaan door de citymanager dhr. de Sevren Jacquet. Met verbazing lezen wij zijn uitspraken. In Emmen centrum wordt voor bijna een half miljard vertimmerd. Een nieuw Dierenpark, een nieuw theater, grote nieuwe pleinen, boulevards en een tunnel. Een totale metamorfose van Emmen centrum, terwijl in verschillende dorpen de verpaupering toe slaat. Een half miljard voor Emmen centrum en de dorpen zouden nog niet eens gratis mogen parkeren? Belachelijk.” Aldus Bijlsma. 

Vaart maken met centrumplannen Nieuw-Amsterdam 23-10-2014

Wakker Emmen wil duidelijkheid van het college van B&W over de plannen in het centrum van Nieuw-Amsterdam. Er staan veel leegstaande en verpauperde panden. In februari 2013  heeft de gemeente Emmen al geëist, dat een aantal leegstaande panden aan de Vaart Zuidzijde in Nieuw-Amsterdam spoedig moet worden gesloopt of brandveilig worden gemaakt. De stichting bruisend Nieuw-Amsterdam heeft tezamen met het dorp een structuurvisie opgesteld. Deze visie geeft mogelijkheden tot ontwikkeling van het centrum. Raadslid Marcel Poelman van Wakker Emmen: “Deze plannen moeten door de raad worden vastgesteld en dat is nog steeds niet gebeurd. Wij willen dat de wethouder vaart maakt. De gemeente is afhankelijk van pandeigenaren en ontwikkelaars om zaken van de grond te krijgen, maar het openbaar gebied is juist een taak van de gemeente. Wakker Emmen wil dat hiervoor geld gereserveerd wordt. Tevens dringen wij bij het college erop aan actief met ontwikkelaars en eigenaren om tafel te gaan. De gemeente moet geen afwachtende houding aannemen. “ Aldus Marcel Poelman.

Wakker Emmen dringt er tevens op aan om leegstand en verpaupering in de gemeente aan te pakken. De VNG kent een modelverordening waarmee gemeenten maar mogelijkheden krijgen om in te grijpen. De fractie wil dat het college gaat bekijken wat dit voor de gemeente Emmen kan betekenen.

'CQ moet zelf eens in de spiegel kijken' 14-07-2014

EMMEN – De fractie van Wakker Emmen betreurt het faillissement van kunstencentrum CQ, maar steunt het gevoerde beleid van de gemeente Emmen. Het faillissement betekent niet dat er in de toekomst geen geld meer is voor muziek- en cultuureducatie. De partij vindt dat de gemeente dit ook in de toekomst goed moet regelen, maar dat het met veel minder budget kan. “Een muziekschool en culturele instelling hoort in onze gemeente.” Aldus fractievoorzitter Bijlsma.
 
Jaarlijks ontvangt CQ 1,6 miljoen euro van de gemeente en dat is volgens Wakker Emmen niet bedoeld voor het ontslaan van personeel en reorganisatiekosten, omdat het huishoudboekje van CQ niet op orde is. Wakker Emmen vindt dat het geld terecht moet komen bij kinderen voor muziek en cultuureducatie en niet aan frictiekosten om een management in het zadel te houden dat vervolgens docenten gaat ontslaan. De problemen komen niet uit de lucht vallen. In het verleden heeft de gemeente Emmen al meerdere malen steun geboden, maar desondanks blijven er grote financiële problemen.
 
Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma: “In onze ogen heeft het management drie jaar lang op de handen gezeten en niet adequaat genoeg gehandeld om de organisatie gezond te houden. Wij verbazen ons over de berichtgeving richting de gemeente Emmen. Wij horen nergens van het bestuur of de bewindvoerder van CQ dat men zelf in de spiegel kijkt hoe CQ deze financiële problemen heeft veroorzaakt. Subsidie is bedoeld voor cultuur en muziek educatie voor onze kinderen in dorpen en wijken en niet reorganisatiekosten te betalen.  Voor het sponseren van teveel overhead en een duur management is men bij Wakker Emmen aan het verkeerde adres”.
 

Vragen over inhuren externe adviseurs 20-06-2014

Hendrikus Velzing van Wakker Emmen stelt artikel 38 vragen over het inhuren van externe adviseurs. Volgens hem is er in de afgelopen jaren voor meer dan 10 miljoen besparingen doorgevoerd op het inhuren van externe adviseurs. Naast het feit dat hij erg blij is met de inspanningen van het College van B&W om dergelijke besparingen door te voeren op de interne bedrijfsvoering, wil Velzing graag weten wat de gevolgen daarvan zijn.

Velzing is benieuwd of de gemeente Emmen nu wel instaat is om de kwaliteit te leveren die van haar mag worden verwacht? Dat was tenslotte de afgelopen jaren juist de reden om externe deskundigheid in te huren. Daarnaast wil Velzing ook graag weten of de huidige kosten van ingehuurd personeel binnen de wettelijke Balkenende norm ligt. Het gaat volgens Velzing om alle aspecten die te maken hebben met het inhuren van externe adviseurs, waardoor een totaal beeld ontstaat van de meerwaarde die het heeft voor de inwoners van de gemeente Emmen

Velzing kijkt naar eigen zeggen namens Wakker Emmen met veel belangstelling uit naar de beantwoording van zijn vragen omdat hij graag wil zien of dit soort bezuinigingsmaatregelen in de toekomst ook nog mogelijk zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Velzing en bij dit document: https://www.wakkeremmen.nl//documents/Artikel_38_Inhuren_derden.pdf

Tweewekelijks legen van de containers 07-04-2014

Wakker Emmen wil dat de gemeente Emmen geen onomkeerbare besluiten neemt over het invoeren van een derde afvalcontainer. Vorige week werd bekend dat de gemeente Emmen een opdracht heeft verstrekt aan Area met als doel het invoeren van een derde container. Het gevolg van het invoeren van een derde afvalcontainer is dat de groene en grijze container slechts een keer in de drie weken geleegd gaat worden. Wakker Emmen ziet niets in het drie wekelijks legen en  vreest toename van zwerfvuil, stankoverlast en onvoldoende ruimte als gevolg het driewekelijks legen. Met name voor grotere gezinnen en mensen met een grote tuin is dit funest.

Fractievoorzitter René van der Weide: “Wakker Emmen heeft in de campagne duidelijk ingezet om het tweewekelijks legen van de groene en grijze container. De verhoudingen in de raad zijn compleet op de kop gezet door onze grote overwinning. Het was verstandiger geweest van het huidige college om eerst de collegeonderhandelingen af te wachten in plaats van hun eigen zin door te drukken. Het is alsof men een rode kaart krijg en niet van het veld wil gaan en wij zien hier absoluut niet blij mee. Wij zullen er in de collegeonderhandelingen alles aan doen om het voor elkaar te krijgen dat de groene en grijze container gewoon tweewekelijks zal worden geleegd.”Een ander gevolg van de plannen is dat er sorteerstraten in dorpen en wijken zullen gaan komen. Hier kan dan ook oud papier ingeleverd worden. Wakker Emmen vreest inkomstenderving voor sportclubs, scholen, kerken en andere organisaties. De partij vindt dat het inzamelen van oud papier niet ten prooi moet vallen aan Area, maar aan de samenleving.

‘Uitstel sloop waterspeelplaatsen’ 21-08-2013

EMMEN – Onlangs heeft het college van B&W besloten om de waterspeelplaatsen in de gemeente Emmen te willen slopen. De sloopkosten zijn geraamd op 150.000 euro en uit ambtelijke informatie blijkt dat er 12 van de 16 waterspeelplaatsen gaan verdwijnen. De sloop dient in september van start te gaan, maar Wakker Emmen wil uitstel.
Wakker Emmen wil meer waterspeelplaatsen behouden en vindt dat de 150.000 euro beter kan worden ingezet voor renovatie. De partij wil dit met de overige fracties gaan bespreken of er meer kan worden gedaan om meer waterspeelplaatsen te behouden. Wakker Emmen vindt de waterspeelplaatsen een te belangrijke voorziening voor de jeugd in de gemeente Emmen en noemt het naast een sociale ontmoetingsplaats een bron van plezier voor kinderen. Raadslid Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen: “ Wij vinden dat er uitgebreider en ruimer moeten worden gekeken naar de mogelijkheden om de waterspeelplaatsen te behouden. De mogelijke sloop is een te belangrijk besluit dat niet zonder tussenkomst van de raad moet gebeuren.  Daarnaast moeten we ook niet de bereidheid schuwen om extra geld te willen in zetten. Het kan toch niet zo zijn dat er in het nieuwe dierenpark op de Es en het nieuwe centrum plein voor grote bedragen aan waterpartijen worden aangelegd en er geen budget is voor de waterspeelplaatsen van onze eigen jeugd.”Aldus Bijlsma.

Nieuwe drank- en horecaregels funest voor sportclubs 08-08-2013

EMMEN – Als het aan de gemeente Emmen ligt is het vanaf 2014 in sportkantines slechts mogelijk tot 20.00 uur in het weekend een alcoholische consumptie te bestellen. Ook doordeweeks worden de regels aangescherpt. Dit blijkt uit een gemeentelijke document dat is verstuurd aan o.a. de sportverenigingen. Wakker Emmen vindt deze regels funest voor sportclubs en met name de zaalsporten, want veel zaalsporten zoals o.a. handbal, volleybal en tafeltennis beginnen pas ‘s avonds. De partij vreest voor forse inkomstenderving en vindt het betutteling ten top en noemt het onbegrijpelijk dat de gemeente Emmen met deze plannen op de proppen komt. Het zit Wakker Emmen dwars dat de sportverenigingen door bezuinigingen worden opgezadeld met lastenverzwaringen en dat de gemeente Emmen nu een belangrijke inkomstenbron wil indammen. Dat in tijden dat de sponsorinkomsten ook nog eens teruglopen.

Aanleiding voor de nieuwe regels is de nieuwe drank- horeca wet. Vanaf dit jaar is burgemeester Bijl verantwoordelijk voor de uitvoering geworden door een wetswijziging. Niet alleen sportverenigingen krijgen te maken met strengere regels, ook de regels voor buurthuizen worden aangescherpt. De veranderingen, zoals dat één uur voor aanvang en één uur nadat de activiteit is beëindigd mag er worden geschonken, staan in een gemeentelijk document. De definitieve regels worden pas in de gemeenteraad dit najaar besproken. Wakker Emmen wil desondanks nu al opheldering van burgemeester Bijl, want de partij wil dat verscherpte regels zo snel mogelijk van tafel gaan.

Fractievoorzitter René van der Weide: “Het opnemen van dergelijke schenktijden schiet volkomen zijn doel voorbij. Veel mensen komen gaan naar hun sportclub om te genieten van gezelligheid en sport. Een alcoholische consumptie moet daarbij gewoon kunnen. De wedstrijden zijn immers nog volop bezig en verenigingen moet de ruimte krijgen om ook na afloop te kunnen schenken. Wij vinden dat de nieuwe regels te streng zijn en gaan het college vragen om in de nieuwe verordening meer ruimte te bieden voor verkoop van alcoholische consumpties in het weekend bij sportverenigingen en buurthuizen. ”

Draaideurensoap is amateuristisch 18-07-2013

EMMEN - De fractie van Wakker Emmen noemt de gang van zaken rondom de draaideuren van het gemeentehuis 'amateuristisch'. Onlangs is bekend geworden dat de draaideuren niet worden vervangen. In 2008 is het Emmer gemeentehuis voor 18 miljoen verbouwd. Twee jaar na oplevering bleken de draaideuren te krap en voldeed de publieksbalie niet. Daarom besloot het college van b & w in 2010 om de publiekshal nog eens voor een half miljoen te verbouwen. De partij hekelt de gang van zaken. Eerst wordt er volgens Wakker Emmen geblunderd tijdens de bouw, daarna duurt het nog eens drie jaar alvorens het besluit tot uitvoering zou komen en uiteindelijk wordt het besluit helemaal niet uitgevoerd. Fractievoorzitter René van der Weide van Wakker Emmen: 'Het bouwen van te kleine draaideuren en het niet realiseren van een publieksbalie die geschikt is voor mindervaliden had voorkomen moeten worden. Het is niet voor het eerst dat dergelijke aanpassingen worden aangebracht bij verbouwingen en verschillende partijen in de raad hebben hier in 2007 opgewezen. Uiteindelijk zijn we vijf jaar verder en is de situatie nog steeds hetzelfde. Wij gaan daarom schriftelijke vragen stellen over deze draaideuren soap.'

Renovatie kleine kampen lijkt nabij 25-06-2013

EMMEN – Uit gesprekken tussen de fractie van Wakker Emmen en ambtenaren op het gemeentehuis blijkt dat eind dit jaar de herinrichting van de kleine kampen eindelijk van start kan gaan. Dit najaar zal de gemeenteraad hierover een voorstel bespreken. De problematiek speelt al sinds 2008 en Wakker Emmen heeft de afgelopen jaren zich al een aantal keren ingezet om de situatie te verbeteren. De partij vindt dat wethouder Sleeking een aantal loze beloftes heeft gedaan en uitblinkt door traagheid. In 2008 is destijds door het college de belofte gemaakt om binnen 1,5 jaar de kleine kampen op te knappen. In 2011 is op verzoek van Wakker Emmen de situatie besproken in de openbare vergadering. Wethouder Sleeking beloofde destijds beterschap. De herinrichting zou opnieuw worden opgepakt, maar tot begin 2013 zonder resultaat. Wakker Emmen heeft daarom opnieuw de problematiek aangekaart in april van dit jaar.
 
Volgens Wakker Emmen is er bij diverse kleine kampen sprake van achterstallig onderhoud van het openbaar gebied en zijn sommige woonwagens niet meer te verhuren. Fractievoorzitter René van der Weide: “Ik heb enkele wagens van binnen gezien en de schimmel zit op de muren, de wagens zijn slecht geïsoleerd en er is sprake van tocht . De gemeente Emmen moet zich schamen dat er dergelijke wagens worden verhuurd. Dit kan anno 2013 echt niet. Ik ben teleurgesteld in het college dat er niet meer vaart achter deze broodnodige herinrichting wordt gezet. Er zijn diverse keren beloftes gedaan die niet door de wethouder zijn nagekomen. Er gloort na bijna 5 jaar eindelijk hoop aan de horizon, maar dit heeft natuurlijk veel te lang geduurd. “ Aldus Van der Weide

Verkeersveiligheid Wilhelminastraat aanpakken 27-02-2013

Wakker Emmen vindt dat er een oplossing moet komen voor de onveilige verkeerssituatie voor fietsers in de Wilhelminastraat in Emmen. In 2012 is de reconstructie van de Wilhelminastraat afgerond en is het openbaargebied sterk verbeterd. Verkeersveiligheid, uitstraling en bereikbaarheid waren de drie belangrijke doelen voor de herinrichting van de straat. Wakker Emmen is tevreden over de uitstraling, maar vindt de verkeersveiligheid voor fietsers sterk is afgenomen. Tijdens de herinrichting is het fietspad verdwenen en moeten fietsers noodgedwongen tussen de auto’s op de rijbaan fietsen. Door de versmalde rijbaan en de onduidelijke belijning wordt er volgens Wakker Emmen een onveilige situatie gecreëerd.


Fractievoorzitter René van der Weide: “We hebben diverse klachten van fietsers die zich onveilig voelen op de rijbaan en we willen dit probleem aanpakken. Wakker Emmen zal de gemeente tijdens het vragenhalfuur in de raadsvergadering van februari vragen de verkeersveiligheid in de Wilhelminastraat op te lossen en aanvullende maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid van fietsers te bevorderen.  We vinden het jammer dat een verkeersveiligheid discussie de herinrichting van de Wilhelminastraat overschaduwd. Het was een lang gekoesterde wens van omwonenden om de straat aan te pakken en een betere uitstraling te geven. Wakker Emmen vindt dan ook dat dit fiets veiligheidsprobleem moet worden opgelost, zodat de herinrichting van de Wilhelminastraat een werkelijk compleet succes wordt.

College moet haast maken met burgerparticipatie 27-02-2013

EMMEN – Wakker Emmen wil dat het college van B&W haast maakt met de discussie over burgerparticipatie. In 2011 diende de partij al een voorstel in om te bekijken of de introductie van een gemeentemonitor in Emmen haalbaar is. De gemeentemonitor stelt mensen in staat om hun mening te geven over allerlei onderwerpen en thema’s. Vervolgens kunnen de resultaten door de gemeente worden gebruikt bij besluitvorming en de dagelijkse gang van zaken. Het instrument is niet nieuw en wordt door meerdere gemeenten gebruikt. In juni 2011 deed wethouder Houwing de toezegging om de mogelijkheden van een gemeentemonitor mee te nemen in een brede discussie over burgerparticipatie en meldde zij dat de notitie in voorbereiding was. Tot teleurstelling van Wakker Emmen is er na bijna 2 jaar nog steeds geen actie bij de wethouder en duurt de voorbereiding wel erg lang.


Fractievoorzitter René van der Weide: “Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de stem van de burger vaker wordt gehoord en dat de relatie tussen overheid en burger verbeterd wordt. In tijden waar meer van de samenleving wordt gevraagd en minder van de overheid is het belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak word gecreëerd en is het dus van groot belang dat de discussie over burgerparticipatie snelheid en prioriteit krijgt. Het college heeft in het bestuursakkoord opgenomen dat nieuwe instrumenten worden ingezet om betrokkenheid en samenspraak met inwoners bij beleid voor stads- en dorpsontwikkelingsprojecten te verbeteren en het introduceren van een gemeentemonitor is hier een prima initiatief voor.” Volgens Wakker Emmen sluit het invoeren van een gemeentemonitor niet alleen aan bij het bestuursakkoord, maar ook bij de visie van het college aangaande de burger. Het college geeft zelf aan dat de burger steeds mondiger wordt en wil meebepalen hoe haar of zijn leefomgeving er uit komt te zien. Wakker Emmen vindt het de hoogste tijd dat het college in actie gaat komen en haar woorden gaat omzetten in daden en daarom gaat Wakker Emmen tijdens de raadsvergadering van 28 februari de kwestie bespreken.

Boom villa de Lindenhof moet behouden blijven 15-02-2013

Wakker Emmen vindt dat de karakteristieke en waardevolle boom van villa de Lindenhof op de beschermde bomenlijst dient te komen om mogelijke kap te voorkomen. 

Wakker Emmen wil oplossing in Emmer-Compascuum 07-02-2013

Wakker Emmen heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de situatie van het multifunctionele centrum de Hilde in Emmer-Compascuum. De Hilde verhuurt ruimtes aan verenigingen, organisaties en inwoners, maar er is onvrede ontstaan over het bestuur van het multifunctionele centrum. Aanleiding voor de ontstaande onrust zijn de  zeer forse huurverhogingen voor verenigingen en organisaties die ruimtes huren in het gebouw en persoonlijke conflicten. De huurverhogingen betreffen voor sommige verenigingen meer dan een verdubbeling van de huidige huur en dit stuit op grote weerstand in het dorp. Het gevolg is dat steeds meer verenigingen en huurders hun heil elders gaan zoeken. Wakker Emmen wijst erop dat dit een omzetdaling tot gevolg zal hebben en dat tekorten zullen gaan toenemen. Dit resulteert volgens de partij uiteindelijk in nadelige financiële gevolgen voor de gemeente Emmen. Wakker Emmen dringt er dan ook op aan bij het college van B&W dat de gemeente Emmen in deze situatie moet gaan bemiddelen in het conflict. Fractievoorzitter René van der Weide: “ We hebben het college gevraagd om op zoek te gaan naar een oplossing. De situatie betekent onvrede in het dorp, een multifunctioneel centrum die niet optimaal benut wordt en grotere tekorten voor de gemeente Emmen. Ondanks dat het stichtingsbestuur verantwoordelijk is, vinden wij dat de gemeente Emmen in deze kan bemiddelen. Dit is ook van belang voor de toekomst van het nieuwe multifunctionele centrum van Emmer-Compascuum. Het kan niet zo zijn dat er straks een prachtig nieuw gebouw staat en dat verenigingen, organisaties en inwoners er niet optimaal gebruik van maken door toedoen van het stichtingsbestuur.” Aldus René van der Weide van Wakker Emmen.

Meer dan 150 klachten bij Wmo meldpunt schoonmaakondersteuning 04-02-2013

Bij de 5 oppositiepartijen Wakker Emmen, GroenLinks, DOP, BGE en SP zijn binnen een kleine 2 weken meer dan 150 klachten binnengekomen over de invoering van de algemene Wmo voorziening schoonmaakondersteuning. Een aantal klachten zijn direct telefonisch of schriftelijk binnengekomen bij de raadsleden van de 5 partijen, maar veruit de meeste klachten zijn gemeld bij het speciaal ingesteld meldpunt op internet: www.overlastemmen.nl.  Op deze website zijn ook de klachten terug te lezen. De rode draad in de klachten van de mensen die van de zorg afhankelijk zijn betreffen: Het verminderen van het aantal uren door zorgaanbieders ten opzichte van de laatste (her) indicatie. PGB gebruikers die in de knel komen omdat de benodigde maatwerk niet mogelijk is. Mensen die de eerste weken geen hulp hebben gehad. Slechte telefonische bereikbaarheid. Zorgloket van de gemeente die verantwoordelijkheid volledig op zorgaanbieders afschuift. Geen of moeilijk over de dag waarop zorg geleverd moet worden. Onduidelijkheid en onbegrip over betalen eigen bijdrage plus tariefsbijdrage.
 
Ook zijn er veel reacties en klachten van thuiszorgmedewerkers binnengekomen. De rode draad bij deze groep betreft: Geen vast contract, maar alleen klein uitzendcontractje. Lagere salaris dan bij vorige zorgaanbieder. Geen tot er lage vergoeding reiskosten.Opmerkelijk is dat het college bij de laatste commissievergadering heeft aangegeven aangeeft dat er nog geen 40 klachten bij hen zijn binnengekomen over de invoering van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. De vijf partijen vragen zich af of het college hier wel het eerlijke verhaal vertelt. Op dinsdag 12 februari 2013 wordt er in de commissie samenleving verder gesproken over de problemen bij de invoering van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning.

Stop draaideurconstructie bij de EMCO 16-01-2013

Wakker Emmen wil dat de EMCO een einde maakt aan de draaideurconstructie die ervoor zorgt dat werknemers die een vast dienst verband zouden moeten krijgen terug worden geplaatst op de wachtlijst. Door het terug plaatsen van werknemers op de wachtlijst, ontloopt de EMCO de verplichting om de mensen een vast dienst verband aan te bieden waarop zij arbeidsrechtelijk recht zouden moeten hebben. In plaats van een vast dienst verband worden werknemers terug geplaatst op de wachtlijst en na een periode van 3 maand beginnen ze van vooraf aan met een nieuw tijdelijk contract en wordt er volgens Wakker Emmen bewust een draaideurconstructie gecreëerd en daar is een sociale werkplaats absoluut niet voor bedoeld. 

Schoonmaakondersteuning: Niet alleen aanloopproblemen maar ook structurele problemen te verwachten 14-01-2013

De vijf partijen Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE zijn blij dat ook de zes partijen die voor het nieuwe Wmo beleid schoonmaakondersteuning hebben gestemd, PvdA, CDA, VVD, D66, Christen Unie en LEF!, zich eindelijk bezorgd maken over de chaos en problemen rondom de algemene voorziening schoonmaakondersteuning die per 1 januari 2013 is ingevoerd.

Brandbrief schoonmaakondersteuning voor wethouder Jumelet 10-01-2013

De vijf partijen Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE hebben middels het versturen van een brandbrief wethouder Jumelet verzocht om een einde te maken aan de problemen die zijn ontstaan bij de invoering van de schoonmaakondersteuning ter vervanging van de huishoudelijke hulp. Sinds 1 januari is de algemene schoonmaakondersteuning in uitvoering gegaan en regent het klachten bij de vijf partijen. De partijen willen dat wethouder Jumelet de problemen bij de zorgaanbieders oplost en dat gemaakte afspraken worden nagekomen, zodat mensen hulp krijgen waar zij recht op hebben. Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE vinden dat de wethouder verantwoordelijkheid moet nemen, omdat het college en de gemeente verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de WMO en de huishoudelijke hulp en het college de contracten met de zorgaanbieders heeft afgesloten en dus moet toezien op de kwaliteit.
De klachten zijn divers van aard. Er zijn vele situaties bekend waarbij mensen geen hulp hebben gehad. Sommige hebben 3 tot 4 weken geen hulp gehad als gevolg van het wisselen van zorgaanbieder, terwijl zij hier wel recht op hebben. In diverse gevallen is er geen of niet tijdige informatie verstrekt over het aantal uren en op welke dagen hulp wordt verleend. Ook zijn er problemen bij de overgang van PGB naar schoonmaakondersteuning. In de oude situatie hadden mensen de mogelijkheid om te kiezen tussen zorg in natura of een PGB. Mensen die tot en met 31 december een PGB hadden zijn te laat of niet geïnformeerd over het feit dat een PGB in Emmen niet meer mogelijk is bij schoonmaakondersteuning. Daarnaast is nieuwkomer Faveo zeer slecht bereikbaar en krijgen mensen geen schoonmaakondersteuning en is Faveo pas vanaf 7 januari begonnen, terwijl 1 januari het contract is ingegaan. Hiermee komen vele mensen zonder hulp te zitten.

Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE verbazen zich nog het meest over het feit dat er zorgaanbieders zijn die eigenhandig indicaties proberen veranderen zonder hiervoor de juiste weg te volgen. Door het versturen van de brandbrief willen de partijen dat wethouder Jumelet de problemen die zijn ontstaan bij de invoering van de algemene schoonmaakondersteuning zo spoedig mogelijk oplost.

Klik hier voor de brandbrief

Aanpassing minimabeleid 04-12-2012

Wakker Emmen wil dat de gemeente Emmen de langdurigheidstoeslag verlaagd naar een periode van 3 jaar in plaats van de huidige 5 jaar. Langdurigheidstoeslag is er voor mensen van 21 tot 65 jaar die onafgebroken op bijstandsniveau leven, zonder daarbij uitzicht te hebben op verbetering van inkomen. De langdurigheidstoeslag is ingesteld omdat blijkt dat mensen met een langdurig laag inkomen grote kans hebben om in structurele betalingsproblemen verzeild te raken.  Reserveren van een uitkering is niet of nauwelijks mogelijk volgens Wakker Emmen.

Tot 2009 betrof het een landelijke regeling die overal gelijk was. Hierna hebben gemeenten zelf de vrijheid gekregen om de langdurigheidstoeslag te bepalen. Wakker Emmen wijst erop dat 80% van de gemeenten in Nederland een onafgebroken periode van 3 jaar hanteren om gebruik te kunnen maken van de regeling. De gemeente Emmen kiest ervoor om haar burgers 5 jaar te laten leven op bijstandsniveau alvorens er een beroep kan worden gedaan op de langdurigheidstoeslag.

Fractievoorzitter René van der Weide: ”Betaald werk is het beste minimabeleid, maar er is een groep mensen die noodgedwongen moet leven op bijstandsniveau zonder uitzicht te hebben op betaald werk. Indien mensen niet aan het werk kunnen komen, door bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of oudere werknemers die in de bijstand zijn terecht gekomen en noodgedwongen thuis komen te zitten. Het gaat ons om de mensen die graag willen, maar niet kunnen en geen kans op de arbeidsmarkt hebben. Studenten vallen bijvoorbeeld niet onder de regeling, omdat zij een goede kans hebben op inkomensverbetering. ” Aldus René van der Weide.

Wakker Emmen vindt dat de gemeente Emmen zich bij de 80% van de gemeenten moet scharen die de periode hebben vastgesteld op 3 jaar. Het minimabeleid wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 20 december a.s. Wakker Emmen zal daar komen met een voorstel tot aanpassing van het minimabeleid.

Subsidieregeling laat te lang op zich wachten 28-11-2012

EMMEN – Wakker Emmen wil dat het college van B&W haast maakt met een voorstel om te komen tot een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. In april is door de voltallige gemeenteraad, met uitzondering van de VVD, hierover een motie van Wakker Emmen aangenomen. Het doel van de subsidieregeling is dat er geld beschikbaar komt voor bestaande woningen om te isoleren of bijvoorbeeld het plaats voor zonnepanelen. Wethouder Houwing zou na de zomervakantie van 2012 komen met een voorstel komen, maar tot op heden is er nog steeds geen voorstel. Dit tot onbegrip bij Wakker Emmen. Raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen: “We vinden het zeer teleurstellend dat het college haar belofte niet nakomt. Het is belangrijk dat het geld dat beschikbaar is voor energiebesparende maatregelen, o.a. van de provincie Drenthe, niet alleen wordt ingezet voor grote projecten. Het is belangrijk dat ook onze inwoners gebruik kunnen maken van regelingen om zodoende energiebesparende maatregelen te kunnen nemen. Dit is enerzijds goed voor het verlagen van de energierekening, anderzijds is het goed voor het milieu. We vinden het daarom ook onbegrijpelijk dat het college niet werkt maakt van de aangenomen motie.”
 
De fractie van Wakker Emmen gaat tijdens de komende raadscommissie wonen en ruimte het college verzoeken om haast te maken met een voorstel om te komen tot een subsidieregeling voor energiebesparing.
 

Emmen loopt kaasfabriek mis 16-11-2012

EMMEN – De fractie van Wakker Emmen heeft opheldering aan het college van B&W gevraagd waarom de kaasfabriek A-ware Food group niet voor de gemeente Emmen als vestigingsplaats heeft gekozen. Onlangs werd bekend dat het bedrijf haar nieuwe kaasfabriek niet in de gemeente Emmen, maar in Heerenveen bouwt. De kaasfabriek heeft bij aanvang een capaciteit van 60.000 tot 80.000 ton kaas per jaar en is belangrijk voor de werkgelegenheid. De A-ware Food group geeft aan dat de beschikbare omvang van het terrein, de beschikbaarheid van duurzame energie en de bereikbaarheid de doorslag hebben gegeven om niet voor Emmen te kiezen. Wakker Emmen wil dat het college aangeeft op welke punten Emmen de slag heeft verloren en op welke wijze de gemeente Emmen zich dient te verbeteren om de concurrentiepositie van de gemeente Emmen te verbeteren. Fractievoorzitter René van der Weide: “Het is een gemiste kans en daar moet van geleerd worden, zodat het vestigingsklimaat verbeterd kan worden. De gemeente Emmen heeft een werkloosheid boven de 10% en daar komt nog eens bij dat de gemeente Emmen zelf honderden ontslagen in de thuiszorg veroorzaakt door de thuiszorg de nek om te draaien. De werkgelegenheid staat onder druk en het afhaken van de kaasfabriek is een bittere pil. Als partij willen we dat het college uitleg geeft over het traject en waar Emmen haar concurrentiepositie kan verbeteren.

Geen opvolger voor wethouder Kuper 16-11-2012

EMMEN – De fractie van Wakker Emmen zal donderdag tijdens de raadsvergadering voorstellen om voor het vertrek van wethouder Jan Kuper geen nieuwe wethouder te benoemen. In augustus maakte wethouder Jan Kuper (CDA) bekend er mee te stoppen om wat anders te gaan doen. Het college bestaat op dit moment uit 6 wethouders en het CDA wil de huidige fractievoorzitter Bouke Durk Wilms als opvolger van Kuper benoemen. Wakker Emmen wil dat de gemeenteraad geen opvolger voor de vrijwillig vertrokken Kuper benoemd, maar dat het college verder gaat met 5 wethouders. De partij is van mening dat dit ook moet kunnen, omdat vergelijkbare gemeenten gemiddeld 4,35 wethouders hebben. Fractievoorzitter René van der Weide van Wakker Emmen: “In tijden waar vele miljoenen moeten worden bezuinigd vinden wij dat ook het college van Burgemeester en Wethouders daar een bijdrage aan moet leveren. De gemeente Emmen scoort met 6 wethouders, waarvan 1 parttime, veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Wij zijn van mening dat Emmen niet meer wethouders nodig heeft, dan elders in het land. Het vertrek van Kuper betekent dat er vele duizenden euro’s aan wachtgeld moeten worden betaald en dat zijn opvolger ook betaald moet worden. Één wethouder voor de prijs van twee is niet onze keuze en tot en met 2014 zal het college verder moeten gaan met 5 wethouders in plaats van 6.

Subsidie voor energiebesparing 26-04-2012

EMMEN - De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 26 april een motie van Wakker Emmen aangenomen met als doel om een subsidieregeling in het leven te roepen voor energiebesparende maatregelen. Wakker Emmen vindt dat het stimuleren om minder energie te verbruiken niet alleen via voorlichting dient te gebeuren, maar dat er ook geld beschikbaar is om een subsidieregeling te kunnen starten. De regeling moet het voor bestaande woningen mogelijk maken om subsidie aan te vragen voor het isoleren van woningen of het plaatsen van zonnepanelen. De motie werd door alle fracties gesteund, behalve de VVD.Indiener van de motie raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen: “ We vinden het belangrijk dat het geld dat beschikbaar is voor energiebesparende maatregelen, o.a. van de provincie Drenthe, niet alleen wordt ingezet voor grote projecten. Het is belangrijk dat ook onze inwoners gebruik kunnen maken van regelingen om zodoende energiebesparende maatregelen te kunnen nemen. Dit is enerzijds goed voor het verlagen van de energierekening, anderzijds is het goed voor het milieu.

Opnieuw financiële steun FC Emmen 03-04-2012

De gemeente Emmen gaat opnieuw steun verlenen aan de FC Emmen. Dit maal is het college van B&W bereidt om de club te steunen met maximaal € 100.000 euro. Het bedrag wordt verleend om een bijdrage te leveren in de kosten van onderzoek en advisering over de organisatie van de FC Emmen en het Stadionbedrijf Emmen BV in de toekomst. Nog niet zo lang geleden kreeg de FC Emmen ook al uitstel van betaling voor twee seizoenen van de huur voor het stadion. De maanden daarna ging het niet veel beter met de FC Emmen en is de voetbalclub ter nauwer nood gered voor dit seizoen onder leiding van Ronald Lubbers. Wakker Emmen vindt het onbegrijpelijk dat het college onder aanvoering van wethouder Arends opnieuw financieel bijspringt. Fractievoorzitter René van der Weide: “ Ik vind het een schande. Andere woorden heb ik er niet voor. Het gemak waarmee 100.000 euro wordt verstrekt aan de FC Emmen staat in schril contrast met de forse bezuinigingen op de huishoudelijke zorg, waarmee tot overmaat van ramp ook nog eens vele banen verloren gaan. Ik had gehoopt dat we de grens met dit college bereikt hadden. Tegen alle beloftes in om het betaald voetbal niet weer opnieuw te steunen, ligt er 100.000 euro op de plank voor het betaald voetbal in Emmen. Keer op keer zijn voorwaarden niet nagekomen door de voetbalclub en het wordt nog beloond ook. Dit is de wereld op zijn kop.” Aldus een woedende Van der Weide.

'Einde gedoogsituatie papegaaienopvang Erica' 10-03-2012

ERICA – De fractie van Wakker Emmen wil dat het college van B&W maatregelen neemt tegen de overlast die een papegaaienopvang in het tuinbouwgebied van Erica veroorzaakt. Pal naast een biologische komkommerkwekerij is de Stichting Papegaaienopvang gevestigd in een leegstaande kas. Er zitten op dit moment ruim 250 papegaaien op 1400 m2. Dit veroorzaakt dermate veel overlast voor de planten van de komkommers dat het voortbestaan van dit biologisch bedrijf op het spel staat.Naar aanleiding van het werkbezoek bij een biologisch tuinbouwbedrijf in Erica heeft de fractie van Wakker Emmen geconstateerd dat hier een onwenselijke situatie is ontstaan.

Wakker Emmen wil beter fietspad Weiteveen 25-01-2012

Wakker Emmen gaat het college van B&W tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 januari vragen om op korte termijn het fietspad langs de Kerkenweg in Weiteveen op te knappen. Het fietspad ligt er volgens Wakker Emmen erg slecht bij. Dorpsbelangen Weiteveen heeft ook al enkele malen aan de bel getrokken bij de gemeente Emmen over de situatie. Fractievoorzitter René van der Weide: ” Het onderhoud aan wegen en fietspaden is in de gemeente Emmen onder de maat. Het fietspad langs de Kerkenweg in Weiteveen is nodig aan onderhoud toe. Er zitten scheuren in het fietspad, tegels zitten los en het is gevaarlijk. We zullen het college vragen om op korte termijn actie te ondernemen zodat het fietspad er weer goed bij komt te liggen en waarom er niet eerder geluisterd is naar Dorpsbelangen om het fietspad op te knappen. 

Uitstel ingrijpende Wmo maatregelen 08-12-2011

  De ingrijpende Wmo plannen van het college, waarover in december een besluit zou worden genomen, zijn tot nadere orde uitgesteld. Het gaat dan om de al eerder bekend geworden plannen, en bij de begroting vastgesteld, om mensen die meer verdienen dan 110% van de bijstandsnorm de hulp in het huishouden volledig te laten betalen en om een inkomensgrens vast te stellen om voor aangepast collectief taxi-vervoer in aanmerking te komen. Ook nog niet eerder bekendgemaakte maatregelen zoals, eerst vermogen (geld / aandelen) opmaken om voor Wmo voorzieningen in aanmerking te komen (=vermogenstoets) en overwaarde woning gebruiken om woningaanpassingen te betalen worden tot nadere orde uitgesteld. Volgens Wakker Emmen en DOP kan dit ingevolge Art. 15 van de wettelijke richtlijnen Wmo helemaal niet. Wakker Emmen en DOP hebben rondom en bij de begroting in november al aangegeven dat de voorgestelde maatregelen wettelijk niet kunnen en mogen, maar het college en o.a. collegepartijen als PvdA, CDA en VVD wilden hier toen nog niets van weten. Het college geeft nu in een brief aan, waarbij de uitstel van de Wmo maatregelen bekend worden gemaakt, dat recente landelijke ontwikkelingen het noodzakelijk maken nog eens na de voorgestelde maatregelen te kijken. Wakker Emmen en DOP hebben in een eerder stadium al aangegeven dat de voorgestelde maatregelen asociaal waren, omdat meer dan 1.700 mensen er honderden tot duizenden euro's per jaar op achteruit zouden gaan. 

Valse start beleidsplan WMO 18-10-2011

- Laat burgers meepraten over over ingrijpende maatregelen - Meer dan 10 tot 20  keer meer betalen voor hulp in huishouden EMMEN - De fracties van Wakker Emmen en de Drentse Ouderen Partij (DOP) hebben kritiek op de korte inspraaktermijn voor burgers en klanten bij het nieuwe beleidplan Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zij vinden de inspraaktermijn waarbij burgers en klanten hun mening kunnen geven en ideeën kunnen aandragen te kort. De inspraaktermijn is van 12 oktober 2011 tot 1 november 2011. Per brief hebben de fracties van Wakker Emmen en de DOP daarom het college gevraagd de inspraaktermijn te verlengen tot 1 december 2011. Een inspraaktermijn van 6 weken is verplicht.

Wakker Emmen wil referendum Dierenpark 08-09-2011

EMMEN – Wakker Emmen wil een referendum organiseren over de verhuizing van Dierenpark Emmen.  Om een referendum te kunnen houden dient de partij een inleidend verzoek in te dienen bij het college van B&W. Het verzoek is een eerste stap om een referendum mogelijk te maken. Het inleidend verzoek moet vergezeld gaan met 250 handtekeningen van burgers uit de gemeente Emmen. Als het verzoek van Wakker Emmen wordt gehonoreerd zijn er in een later stadium uiteindelijk 2500 handtekeningen nodig. Wakker Emmen vindt dat de verhuizing van de Dierentuin een groot, risicovol en duur project is. De partij probeert al sinds haar intrede in de raad de verhuizing tegen te houden. Fractievoorzitter René van der Weide vindt dat het nodig is om de burger te laten stemmen over dit project. “Inmiddels zijn de kosten voor de gemeente Emmen al 179 miljoen euro, mits alles binnen de begroting blijft. Als Wakker Emmen willen we middels een referendum proberen de burger de kans te geven om zich hierover uit te spreken, het gaat om hun belastinggeld. Wij zien dit als één van de laatste kansen om de verhuizing daadwerkelijk tegen te houden. Wakker Emmen staat vrijdag 16 september van 10:00 tot 12:00 tegenover de Dierentuin en op zaterdag 17 september van 13:00 tot 15:00 om handtekeningen te verzamelen. EINDE BERICHT

Emmen moet vaart maken plannen Emmer-Compascuum 13-08-2011

EMMER-COMPASCUUM – Wakker Emmen vindt dat de gemeente Emmen vaart moet maken met de uitvoering van de centrumplannen in Emmer-Compascuum. Na veel maatschappelijk onrust is het verpauperde Abelnpand vorig jaar eindelijk gesloopt. Wakker Emmen wil van de gemeente Emmen weten wat een jaar na de sloop is geprobeerd om de centrumontwikkeling te versnellen. De partij wijst op een belofte van de gemeente Emmen,  één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.  Middels een persbericht werd beloofd dat er naar zou worden gestreefd om binnen een jaar te beginnen met de bouw van winkelvoorzieningen.

Nieuw bedrijf in Danlonpand krijgt 3 ton subsidie 05-08-2011

EMMEN – Present Time B.V. gaat zich met 300.000 euro subsidie vestigen in het voormalig Danlonpand in Emmen. Voorwaarde voor de subsidie is dat het bedrijf minimaal 5 jaar in Emmen blijft gevestigd en dat het bedrijf voldoet aan brandveiligheidseisen. Het bedrijf is op dit moment gevestigd in Almere en heeft 35 werknemers in dienst. De partij Wakker Emmen is blij met een vestiging van het bedrijf in Emmen maar zet vraagtekens bij de subsidieverlening van 300.000 euro. De gemeente Emmen verwacht dat het bedrijf 30 tot 40 arbeidsplaatsen in Emmen creëert. Wakker Emmen juicht de komst van nieuwe bedrijven toe, maar het verlenen van 300.000 euro subsidie roept enkele vraagtekens op.

Verhuisplannen dierenpark moeten openbaar 01-08-2011

EMMEN – De fracties van Wakker Emmen en DOP hebben het college van Burgemeester en Wethouders verzocht meer openheid te geven in het nieuwe businessplan van de dierentuin.  Het college heeft geheimhouding laten leggen op het nieuwe businessplan, welke de basis vormt voor de verhuizing van de dierentuin uit het centrum van Emmen. De krampachtige wijze waarop het college van B&W omgaat met de verhuisplannen van het dierentuin wekt irritatie bij de twee oppositiepartijen. Wakker Emmen en DOP vinden dat de verhuisplannen van de dierentuin zoveel mogelijk in de openbaarheid moet.  De partijen wijzen erop dat indien adviesbureaus opnieuw concluderen dat de verhuisplannen van de dierentuin niet haalbaar zijn, daar niet over in het openbaar kan worden gesproken.

School blijft open in Oranjedorp 05-07-2011

ORANJEDORP - De fractie van Wakker Emmen wil dat de basisschool in Oranjedorp open blijft.  Het college van B&W is voornemens de school samen te voegen met de Dordtse Til in Nieuw-Dordrecht.  Wakker Emmen heeft opheldering gevraagd over de voorgenomen sluiting van de openbare basisschool in Oranjedorp en er zijn dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de partij is er geen overleg geweest met de erkende overleg partner voorafgaand over dit besluit. Op het allerlaatste moment is de EOP geïnformeerd, maar van overleg is geen sprake. Wakker Emmen vindt dat hiermee een EOP voor de zoveelste keer gepasseerd.Fractievoorzitter René van der Weide: “ Voor ons is het belangrijk dat de school in Oranjedorp open blijft als voorziening in het dorp. De gemeente Emmen heeft grote woorden als het gaat om leefbaarheid in dorpen en wijken. Wat ons betreft blijft de politiek met de vingers af van de enige voorziening in Oranjedorp. De communicatie met de EOP laat ook ver te wensen over en het college slaat de plank hier volkomen mis.”

Vragen inzake accomodatie sport. 22-09-2010

Namens Wakker Emmen heeft raadslid Hendrikus Velzing tijdens de commissievergadering samenleving van september opheldering gevraagd over het onderhoud van kleedkamer bij voetbalvereniging Zwartemeerse Boys. In april 2009 is er contact geweest met de gemeente over het opknappen van 6 kleedkamers. De vereniging heeft maar liefst een jaar moeten wachten op een afspraak maar uiteindelijk heeft Zwartemeerse Boys heeft aan dit gesprek een positief gevoel over gehouden. Tijdens dit gesprek is een inventarisatie gemaakt wat opgeknapt zou worden en daarmee werd uitgegaan van 6 kleedkamers. Na terugkoppeling bleken er niet 6 maar 2 kleedkamers te worden opgeknapt. Een bittere teleurstelling mede gezien het positieve gesprek. Tot op heden gebeurt er niets en Wakker Emmen wil van het college weten wanneer er actie ondernomen gaat worden. Het college heeft toegezegd deze schriftelijk te zullen beantwoorden. Wakker Emmen wacht met belangstelling de beantwoording af.  

Persbericht sportvoorzieningen Emmermeer 10-08-2010

Persbericht Onderwerp: sportvoorzieningen Emmermeer Datum: 10 augustus 2010 Aandacht voor sportvoorzieningen in Emmermeer EMMERMEER

Geen belangenverstrengeling raadsleden 08-08-2010

Wakker Emmen wil opheldering over sollicitatieprocedure! EMMEN

Opheldering verbouw publieksbalie gemeentehuis 08-08-2010

Wakker Emmen wil weten of verbouwing wel strikt noodzakelijk is? EMMEN

Persbericht Informatiebesprekingen 17-03-2010

Persbericht Onderwerp: Informatiebesprekingen Datum: 17-03-2010 Geachte heer Sleeking, Als politiek onderhandelaar van de Partij van de Arbeid wil Wakker Emmen u het volgende mededelen. Wakker Emmen is zwaar teleurgesteld in uw opstelling richting de winnaar van de verkiezingen. Kennelijk is het in het huidige politieke klimaat (waar 11% minder opkomst was dan in 2006) niet mogelijk om met een partij die een afwijkend standpunt heeft, op basis van de verkiezingsuitslag, naar het signaal dat burgers af hebben gegeven te luisteren. Dat is althans de conclusie die Wakker Emmen verbindt aan de wijze waarop zij buitenspel werd gezet in de informatiebijeenkomst van 16 maart. Daar waar Wakker Emmen de deur wagenwijd opende omdat ze veel aanknopingspunten zag om een gesprek met de grootste partijen aan te gaan tot het vormen van een coalitie, blijkt dat Emmen lijkt te zijn verworden tot Atalanta en dat een afwijkend standpunt hierover niet wordt getolereerd. Wakker Emmen houdt vast aan haar standpunt dat het Atalanta project de gemeente Emmen in een financieel debacle kan storten. Niet alleen Wakker Emmen is overigens kritisch maar ook de rapportages van Twynstra & Gudde zetten grote kanttekeningen bij de haalbaarheid van het project. Overigens is het PvdA partijleider Bos zelf geweest die bij een uitzending van Pauw & Witteman vraagtekens zette bij megaprojecten en waarschuwde voor

Dop moet in het College 17-03-2010

Persbericht Onderwerp: Collegeonderhandelingen Emmen Datum: 17-03-2010 Wakker Emmen hevig teleurgesteld in de Pvda
Website ontwikkeld door X-Interactive