Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Wakker Emmen wil geen huurverhoging Sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen en culturele instellingen

Tijdens de afgelopen begrotingsvergadering heeft Wakker Emmen samen met de PvdA, VVD en de SP een amendement ingediend om de indexatie van de huren van sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen en culturele instellingen te bevriezen.

Deze financiële verlichting is bedoeld als steuntje in de rug voor bovengenoemde organisaties. Zij hebben het in deze tijd van stijgende energiekosten al zwaar genoeg. Omdat de sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen en culturele instellingen een belangrijke maatschappelijk functie hebben moeten ze behouden blijven. Een huurverhoging in deze tijd is daarom onwenselijk. De kosten voor de Gemeente van deze bevriezing kunnen volgens Wakker Emmen prima binnen de begroting worden opgevangen. Het amendement werd tijdens de vergadering van 10 november in stemming gebracht en unaniem aangenomen.
Website ontwikkeld door X-Interactive