Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

De Wereld van David

Wat is dit nu?
Meer dan 18 jaar ben ik als verslaggever en columnist in de gemeente Emmen werkzaam geweest en mij beziggehouden met de gemeentelijke politiek. Dat waren prachtige jaren waaraan 1 januari 2014 op eigen verzoek een einde kwam. "Nu ben ik vrij" waren de eerste gevoelens die bij opkwamen maar die werden snel verdrongen omdat ik mijn podium, de krant, miste. De vraag van Wakker Emmen of ik iets wilde betekenen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 en gezien de huidige en de komende problemen in de gemeente Emmen heb ik na ruim te hebben nagedacht ja gezegd. De weblog die vanaf februari verschijnt, is zoals de titel van de weblog "De Wereld van David' aangeeft mij persoonlijk mening, en kan deze verschillen met die van de partij Wakker Emmen, De partij biedt mij een podium aan in de vorm van een Link met hun eigen site.

Link: http://columndavid.webklik.nl/page/homepage


 

Wat is nu écht belangrijk? 14-08-2015

Op 25 juni werd in de raadsvergadering de kadernota 2016 behandeld. Daar werd een motie aan het college door de PvdA ingediend welke door de raad met voldoende stemmen werd aangenomen. Niets van gelezen in de regiopers! Het onderwerp betrof de financiering van de Stichting Regio Marketing Emmen. Eind 2016 blijken de financiële middelen op te zijn. De PvdA wil dat het werk van de SRME onverkort wordt voortgezet. Maar is dat wel verstandig?
 
In een onlangs verschenen rapport van Berenschot, met als onderwerp citymarketing. In hum analyse staat onder meer opbouwende kritiek over dit onderwerp en wat daar onder moet worden verstaan: huidige citymarketing. Voor hen die daar meer over willen weten een goede leidraad en van harte aanbevolen.
 
Een Stichting wordt bestuurd door de het zittende bestuur. Niet door leden want die kent de stichting niet. Inspraak van buitenaf is niet mogelijk. Citymarketing laat zich zéér moeilijk op behaalde resultaten meten. Gehaalde resultaten zijn dus afkomstig van de slager die haar eigen vlees heeft gekeurd. Bovendien is de hype voorbij en naar het zich laat aanzien een serieuze zaak aan het worden. Vraag mij nu hardop af of het gewenst en verstandig is in de kadernota voor het jaar 2017 je al financieel vast te leggen. De raad vindt blijkbaar van wel. De werkelijkheid is dat de huidige financiële positie van de gemeente zorgen baart. De gemeente Emmen moet elk jaar bezuinigen en de 'kaasschaaf' is in de afgelopen tijd al erg stomp geworden.
 
Het geeft te denken want er zijn genoeg vraagtekens bij te zetten. Veel dwingende noodzakelijke zaken blijven liggen. Afgedaan met "daar hebben we de financiële middelen niet voor". Ik schud maar even een aantal onderwerpen uit mijn mouw waar de burgers meer belang aan hechten maar systematisch buitenspel worden gezet:
 
Slecht wegenonderhoud alsmede fietspaden, legale boomkap, klachten negeren of seponeren van klachten wegens mankracht mangel, klachten van Klazienaveen van bewoners aan de Kazerneweg m.b.t. de A37, bewoners aan de Langestraat waar n overlast plaats vond en nog plaats vind en dit ook nu stelselmatig negeert. Geeft het niet te denken dat rapporten van de Nationale Ombudsman door de gemeente Emmen ook worden genegeerd? Sportverenigingen financieel het water tot aan de lippen staat, zwembaden moeten worden gesloten, en bermen en parken slecht worden onderhouden?
 
Zo'n gemeente wil nu doorgaan met citymarketing? Kijkt nu al uit naar het jaar 2017 richting de SMRE. Ja écht waar, de raad verzoekt het college in de begroting voor de jaren 2017 e.v. concreet middelen op te nemen om de SMRE onverkort ook vanaf 2017 doorgang te laten vinden.
 
De slager staat al klaar voor de 'keuring' en het bestuur van de SMRE wrijft zich in de handen en de portefeuillehouder maakt zich al op voor de foto's in de plaatselijke bladen. En de burger, waar staat deze? Aan de kant! U wordt niets gevraagd. U merkt het vanzelf de komende jaren aan de gemeentelijke belastingheffing. Daar wordt u namelijk nooit vergeten.
 
Het hoeft geen betoog dat Wakker Emmen en de DOP geen steun aan deze motie hebben verleend. Bij hen staat de burger primair centraal. Het is maar dat u het weet!
 
DAVID

Kippenhok 20-03-2015

Een column in de reeks van ''De Wereld van David''.

'Boer, er zit een 'vos' in het kippenhok!'

Nergens zijn ondernemers het zo oneens met elkaar als in Emmen. De laatste 50 jaar is het de drie verenigingen niet gelukt om een keer als één man naar buiten te treden. Tot zover dus niets nieuws onder de zon. Altijd maar klagen en niet dragen en het treurige bericht is, daar nog steeds géén verandering in is gekomen. Hun grootste grief: te weinig parkeerplaatsen. Nu hebben we een college met een wethouder (WE) die de ondernemers 20 parkeerplaatsen aanbiedt en opnieuw is het niet goed. Onder aanvoering van de van stal gehaalde zichzelf overschattende Henkie 'Manipulator' werden de 20 plaatsen hautain afgewezen. De ondernemers voelen zich 'gepasseerd' en niet vroegtijdig geïnformeerd, de watjes. Roeptoeters maken zelfs gewag van eigenbelang van de betrokken wethouder. Zijn partner zou hij willen bevoordelen. "Ja, dat gerucht gaat rond", is het verweer wanneer gevraagd wordt naar de bron. Wat een misselijke rotstreek. Iemand verdacht maken die zich daar niet tegen kan verweren. Sinds wanneer en hoe lang zijn deze "methoden" van ondernemers hier in Emmen in zwang om hun zin door te drammen? Laffe watjes zijn het. Op zijn Drents: 'Hoal joe dan de bek dicht'.

Droevig, andere woorden zijn er niet voor. Vervolgens staat Henkie 'Manipulator' te oreren dat bij de ondernemersverenigingen het standpunt van de OSOG onbekend is. Wat een gotspe! De OSOG heeft naar zeggen van de voorzitter van de OSOG, Jan Wolters, regelmatig contact gezocht met de ondernemersverenigingen maar zijn door hen nooit uitgenodigd om de standpunten van de OSOG aan te horen. Nu blijkt dat de parkeerplaatsen juist de belangrijkste reden zijn voor het college om tot plaatsing over te gaan omdat zij rekening wil houden met de invalide mens. Gek, ondernemers willen in andere plaatsen graag dat geparkeerd kan worden voor hun voorgevel. Maar niet in Emmen, daar is het ongelofelijke mogelijk. Intussen heeft de wethouder 'Jisse Otter (WE) water bij de wijn gedaan, het gaat nu om 'slechts' 16 plaatsen. Hadden ze bij mij niet voor elkaar gekregen. Roeptoeter Henkie "Manipulator" kan tevreden zijn!
 
Geacht College, let goed op. Voordat u het weet zit er opnieuw een 'vos' in het kippenhok!
 
DAVID

Terugblikken 22-08-2014

De stofwolken van de laatste gemeenteraadverkiezing zijn inmiddels opgetrokken. Het college doet haar werk en de nieuwe raadsleden zijn ook gewend aan hun plaatsje in de raadszaal. Wennen zal het zeker zijn want de nodige tijd, die van raadsleden wordt gevraagd, overtreft waarschijnlijk hun verwachtingen. Ook de oppositie liet nog enkele 'windjes'. Venijnige opmerkingen gehoord en gelezen. Ach het is moeilijk zijn/haar verlies te nemen, Naar mijn overtuiging bezijden de waarheid maar ja, zoals gezegd, moeilijk, moeilijk…..of toch puur jalousie? Na de verkiezingsuitslag bleek dat D66, CU en LEF (de laatste met een winst van 300 stemmen en meteen kampioen in het voeren van de allerduurste campagne) samen optrokken en misschien dat nog steeds doen) dat ze als collectief géén bestuursverantwoordelijkheid wilden nemen. Wat een gotspe!. Het werd hun dan ook niet in dankbaarheid door de achterban afgenomen, en terecht!


Het is nu vakantietijd en rustig, weinig reuring op dit moment. Toch kun je nu merken dat een nieuwe wind is gaan waaien. Wie had ooit gedacht dat er zes vergunningvrije plaatsen langs de Veenvaart zouden komen? Een revolutie in ambtenarenland. We zijn op de goede weg: minder regels, het enige juiste antwoord op wat de burgers graag willen. Aan hen is het nu te laten zien dat dit mogelijk is. Vraag: welke plaatsen zijn dat? Wie weet dat? Moet men zich vooraf ergens melden en waar dan?


De begroting 2015 laat zien dat het de wens is om met 10% minder ambtenaren het werk uit te voeren. Een mooi signaal aan die ambtenaren die er de randjes er van aflopen. Laten zei nu eens aan het werk gaan in plaats te lanterfanten en te klaplopen op de kosten van de gemeenschap. Dat zou een mooie besparing zijn. Zij, die plichtsgetrouw hun werk doen zouden daar zeker weten ook gelukkiger mee zijn.


De BGE, hoewel niet (meer) in de raad vertegenwoordigd, heeft zich ook nog laten horen via haar column op hun site. Zo lees ik:


''-Leuk en goed trouwens dat meerdere partijen nu direct en indirect met eigen columnisten zijn gaan werken. Het geeft de politiek in Emmen wat meer franje en schwung dan met alleen het algemene geleuter van de afdeling communicatie en voorliegen van de gemeente Emmen. WE heeft momenteel zelfs 2 columnisten, John Schiphouwer en David Sibum, die van of voor de partij schrijft. Wat ons betreft, hoe meer zielen hoe meer vreugde, dus wij kijken nu al reikhalzend uit naar de politieke columnisten van PvdA, CDA en VVD. Als zou je natuurlijk DvhN hoofdredacteur Pieter Sijpersma als een soort columnist kunnen zien die werkt voor de gevestigde orde van landelijke partijen.-'' (einde citaat)


Dat vond ik heel vermakelijk. Tja, ik wist niet dat ik op de betaallijst van WE zou staan. Oordeel maar voor u zelf of ik nog steeds kritisch, onafhankelijk en integer genoeg ben. Ik ben wel in gesprek gegaan met een vertegenwoordiger van Wakker Emmen i.v.m. deze uitspraak. Deze heeft mij toe op het hart gedrukt vooral de kritische man te blijven zoals de lezers van De Wereld van David mij kennen. Wel is of ze mijn columns mogen doorzetten indien dat interessant is voor de lezers van de WE-site. Dat vind ik best. Wij hebben daarbij geen enkele redactionele afspraak gemaak of enige verplichting aangegaan. Over de verhouding en afspraken tussen Wakker Emmen en John Schiphouwer van EMMEN.NU zijn mij niet bekend en gaan mij overigens ook niets aan.


Hoofdredacteur van het DvhN Pieter Sijpersma besteedde even voor de laatste gemeenteraadverkiezing in een hoofdredactioneel commentaar met de titel "Zorgen om de Zorg" aandacht aan de nieuwe zorgtaken die vanaf 2015 op de gemeente af komen. Pieter Sijpersma schreef het volgende:


''-Eigenlijk heeft slechts een enkel raadslid of een al wat langer zittende wethouder een idee van wat er precies op de gemeente afkomt. Het is groot, onafzienbaar en gevaarlijk, zoveel is iedereen wel duidelijk. Maar hoe dat nou moet, vanaf 2015, is voor de meesten een raadsel. Het gaat om twee vragen: kunnen de gemeenten de taken die het Rijk aan hen overdraagt wel aan en krijgen e er wel genoeg geld voor? Op beide vragen komt meestal een nee."- einde citaat


Nu heb ik in een publicatie gelezen -weet niet meer welke krant, Menheere Media?- dat de huidige Wethouder Jisse Otter zich terdege bewust is van de situatie en vindt dat de Voorzieningen op peil moeten blijven. Hij gaat daarbij niet voorbij door het mooier te doen lijken dan dit het geval is. De gemeente Emmen moet evenals elke andere gemeente in het land hard bezuinigen. Voor Emmen is dat 10 miljoen. B&W heeft als uitgangspositie genomen géén zwembaden, sporthallen, en dorpshuizen te sluiten. Maar dat hard gesneden moet worden staat vast. Na de zomer komt het college met voorstellen en weten we meer.


En wat doen de raadsleden? Zijn het echte raadsleden door de burgers gekozen en die vertegenwoordigen zij die ook? Lees het hartverwarmend bezoek wat raadslid Hendrikus Velzing bracht aan Het Kopland, Ik had daar nog nooit van gehoord. U kunt het lezen in Het Weekblad 'De Zuid-Oosthoeker", een uitgave van de NDC (DvhN) week 32 en geschreven door Vincent Trechsel, een nieuwe collega. Hartelijk welkom Vincent!


Tot de volgende keer!
DAVID

Pas op verkiezingen komen er aan 01-02-2014

Zo luidde de kop van het onlangs verschenen en door Gert Meijer geschreven opiniestuk in het DvhN. Meijer meent dat Wakker Emmen de gemeente kas wil plunderen. Hoe komt Meijer op het idee? Een wit voetje halen bij de steeds opnieuw blunderende bestuurders in de gemeente Emmen? Laat ik het daar maar op houden. Beste Gert, Wakker Emmen was helder en bijdehand genoeg om te weten dat het voorstel niet zou worden overgenomen. Naar jouw waarneming was het blijkbaar sommige  raadsleden ook niet duidelijk wat de onderliggende bedoeling was en waar het Wakker Emmen werkelijk om ging. Dat ga ik proberen duidelijk te maken. Toen ik de motie onder ogen kreeg trok ik een heel andere conclusie Wakker Emmen wilde aandacht en duidelijk maken dat aan het tijdperk van het meten met twee maten bij bestuurlijke financiële beslissingen door steun te verlenen aan de FC Emmen en nu E&O en deze beslissingen in strijd zijn met alle regels van het gelijkheidbeginsel een eind moet komen. De beide verenigingen zijn ten koste van alle overige verenigingen in de gemeente Emmen bevooroordeeld. FC Emmen en E&O zijn de lachende derden. Dat was de boodschap van Wakker Emmen. Stuitend is, gezien hun reactie tijdens deze zitting  omdat het overgrote deel van de raad blijkbaar niet op de hoogte bleek van de notitie van de heer Hans. Boers (Carmel college). Zijn notitie, 14 januari j.l. ingebracht ter voorbereiding op de besluitvorming talentontwikkeling en de topsportsubsidie en als zodanig mee werd genomen. Hans Boers schrijft namelijk het volgende, (citaat):


"Helaas gaat er veel energie, tijd en geld verloren aan onderlinge concurrentie. Hoewel helaas bepaald niet uniek in Nederland, is de situatie in de gemeente Emmen wel extreem. Een extra complicatie daarbij is, dat juist de beide verenigingen die het meest in beeld zijn, FC Emmen (voetbal) en E&O (handbal) grote financiële problemen hebben en tegelijkertijd het meest nadrukkelijk een beroep doen op de gemeente. Dit leidt bij andere verenigingen, vooral binnen het handbal, maar ook binnen het voetbal en bij andere sporten, enigszins begrijpelijk, tot veel ergernis en frustratie zeker in economisch moeilijker tijden en plaatst de gemeente in een bijzonder lastige positie. Enerzijds wil de gemeente topsport uiteraard graag behouden, anderzijds is het niet haalbaar aanzienlijke financiële middelen beschikbaar te stellen. Maatschappelijk gezien is dat niet haalbaar in relatie tot soms pijnlijke bezuinigingen en de relatie met andere sportverenigingen komt daarmee sterk onder druk."


Dan rol je toch na het lezen van dit citaat van je stoel van verbazing. Wie zit hier nu te slapen? Volgens de reacties waren dat de groep tegenstemmers en blijkbaar ook de pers. Wanner dit de kwaliteit is die de burgers in de toekomst van raadsleden kunnen verwachten ziet het er niet best uit. De conclusie luidt dat de overige sportclubs in de gemeente hebben hun financiële zaakjes wel voor elkaar hebben. Als dank daar voor moeten zij nu met lede ogen aanzien dat onvermogen, slordigheid en financieel wangedrag wordt beloond. Om de integriteit van Hendrikus Velzing ter discussie te stellen omdat deze verschillende functies heeft of heeft gehad bij sportclubs is op zijn minst laakbaar, misplaatst en onterecht. Je spreekt over het 'plunderen van de kas' door Wakker Emmen. Waar haal je deze dwaling in hemelsnaam vandaan? Plunderen van een (bijna) lege gemeentekas is immers niet mogelijk. Uit alles blijkt dat dit het alleenrecht is  van de huidige bestuurders/coalitiepartijen. Daarom zijn de verkiezingen op 19 maart voor u allen juist zo buitengewoon belangrijk. Verandering kun je afdwingen door de oppositiepartijen sterker te maken.Eventjes een kleine optelsom: bijna 100 miljoen uit de reservepot gehaald om de begrotingen sluitend te maken. Wat te denken van 2,6 milj. overschrijding bouwkosten parkeerkelder. 22 milj. ging naar de dierentuin. Een lening van liefst 5 milj.. aan de FC Emmen. Wordt E&O een kwart van haar schuld  aan de gemeenschap zomaar vrij gescholden. Lijkt of we in Sochi wonen en niet in Emmen. Het nieuwe beoogde theater gaat per dag de gemeenschap 12.500 euro kosten, Op jaarbasis 4.5milj. En dan gaan wij het nog niet hebben over wat ons de komende tijd boven het hoofd hangt. Grijpen inde kas is schering en inslag; het vindt dagelijks ook landelijk plaats. Als slimme persmuskiet weet je dit ook.  Oh ja, nog even dit: je verbazing dat Wakker Emmen de motie van DOP niet steunde was in mijn ogen ook een misser. De motivatie om de motie niet te steunen is toch kristal helder. Wie stuurt één maand voor de verkiezing een bestuurder de laan uit? Dat is pas "met het oog op de verkiezingen" Daar moet je bij Wakker Emmen niet mee aankomen!
Beste Gert: Ik wil positief eindigen. Ga alstublieft door met de rubriek Opinie in het DvhN, het verschaft ook mij copij. Het moet een kernactiviteit zijn van een regiokrant te berichten wat zoal in de gemeente plaatsvindt. Maar het moet mij ook van het hart: Ik heb betere stukken van jouw hand gelezen! Houdt moed en toon lef.


DAVID

De Wereld van David 08-01-2014

Wat is dit nu?
Meer dan 18 jaar ben ik als verslaggever en columnist in de gemeente Emmen werkzaam geweest en mij beziggehouden met de gemeentelijke politiek. Dat waren prachtige jaren waaraan 1 januari 2014 op eigen verzoek een einde kwam."Nu ben ik vrij" waren de eerste gevoelens die bij opkwamen maar die werden snel verdrongen omdat ik mijn podium, de krant, miste. De vraag van Wakker Emmen of ik iets wilde betekenen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 en gezien de huidige en de komende problemen in de gemeente Emmen heb ik na ruim te hebben nagedacht ja gezegd. De weblog die vanaf februari verschijnt, is zoals de titel van de weblog "De Wereld van David' aangeeft mij persoonlijk mening, en kan deze verschillen met die van de partij Wakker Emmen, De partij biedt mij een podium aan in de vorm van een Link met hun eigen site. Daar ben ik blij mee want ik krijg nu  veel meer ruimte dan ooit tevoren.

Link: http://columndavid.webklik.nl/page/homepage
Website ontwikkeld door X-Interactive