Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Hoe zo 6 miljard bezuinigen?

Het Kabinet Rutte 2 doet verwoede pogingen om het gat van 6 miljard te dichten. Duidelijk is dat niet in eigen vlees wordt gesneden hoewel het geld daar voor het oprapen ligt. Door slap bestuur is namelijk de productiviteit van ons ambtenaren corps hard achteruit gerold. Het kost de overheid in al haar gelederen steeds meer moeite om dezelfde hoeveelheid werk te verzetten. Als de overheid nu tegen dezelfde kostprijs zou werken als in het jaar 2000, gecorrigeerd voor inflatie, zou dat jaarlijks 17 miljoen schelen.Dit staat in een rapport welke onlangs aan de 2eKamerleden is aangeboden, Niets over gehoord in de media? Dat verbaast mij niet. In het rapport staat dat de prijzen weliswaar zijn gestegen maar de kwaliteit van de overheidsdiensten, met uitzondering in de zorg, aan het afnemen zijn. Echter de lonen in de zorg stijgen zo hard dat het daarmee alsnog niet in verhouding staat. Deze uitkomst betekent dat miljarden jaarlijks worden verspild door slap en niet-capabele ambtenaren en bestuur.

Eén van de conclusies is dat de overheid veel meer als een bedrijf bestuurd zou moeten worden. In de ambtenarij bestaat blijkbaar geen doelstellingen en de ambtelijke prestaties worden ook niet gemeten. Dat veroorzaakt dat er minder hard wordt gewerkt dan verwacht zou mogen worden. Logisch misschien omdat niemand immers wordt aangesproken op zijn of haar prestaties. In het bedrijfsleven is dat ondenkbaar. In dezelfde periode bleek ook dat de productiviteit bij het bedrijfsleven wel was gestegen. Wanneer de overheid gelijke pas zou hebben gehouden en bestuurd op dezelfde wijze als in het bedrijfsleven gebruikelijk zou dit 22 miljard per jaar hebben opgeleverd.

Het staat allemaal te lezen in het rapport over de overheiduitgaven van de laatste elf jaar en uitgebracht door de onderzoekers van Roland Berger Strategy Consultants. Het bureau constateert dat indien een goede financiële manager in de afgelopen jaren deel had uitgemaakt van de regering vele huidige problemen hadden kunnen worden voorkomen. De huidige crisis is dus niet alleen veroorzaakt door de banken maar ook door onze eigen overheid. Ook concluderen de onderzoekers van het rapport ook dat 15.000 ambtenaren er uit zouden moeten. Dat kan op voorwaarde dat de overheid haar organisaties goed gaat  aansturen.

Wat kunnen gemeenten uit het onderzoek leren?. Tenminste dat ook zij hun organisatie tegen het licht zou moeten houden. Maar ook dat, veel meer dan nu het geval is, raadsleden met ondernemers bloed na de verkiezingen in maart 2014 onze raadstoelen zouden moet bezetten. Dit laatste wordt ook door Wakker Emmen breed gedragen. Voortdurend heeft Wakker Emmen aangedrongen voorstander te zijn van een kleinere, efficiëntere en sobere overheid. Vergelijkbaren gemeenten als Deventer, Dordrecht, Amersfoort kunnen met circa 200-250 FTE's minder het opgedragen werk uitvoeren.

Waarom zou dat in Emmen niet kunnen? Emmen scoort bovengemiddeld negatief met het aantal FTE'in relatie tot het aantal inwoners. "Meer verlangen van de samenleving en een andere overheid", dient zich naar de mening van Wakker Emmen te vertalen in minder ambtelijke kosten. Mocht uw interesse na het lezen in de politieke partij Wakker Emmen zijn opgewekt en haar willen ondersteunen wordt dan lid van Wakker Emmen en vraag u af ook eens af of u misschien op de raadstoel zou willen plaatsnemen. Meldt u dan aan voor een informerend gesprek. U bent van hartelijk welkom.
 
Peter van Veen
vanveen2013@gmail.com
Website ontwikkeld door X-Interactive