Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Emmen maakt méér Missers

 

Toen mij door Wakker Emmen gevraagd werd of ik regelmatig mijn licht wil doen laten schijnen over de politieke verhoudingen in Emmen ben ik eerst ten rade gegaan bij David, columnist van de Zuidenvelder. Hoewel hij mij nog nooit had ontmoet hadden wij de laatste jaren regelmatig per e-mail contact. David was meteen enthousiast, te meer omdat hij wegens o.a. gevorderde leeftijd en vanaf 2013 één maal per 14 dagen uitkomt. Moet je echt doen, zei hij. Toen stond mijn besluit vast: ik doe het!
 
Emmen
Emmen is een gemeente van de 'bloedgroepen' uit Emmen/Schoonebeek en de raad is daarvan een afspiegeling. Van een op de Nederlandse landkaart onbetekende plaatsje heeft het zich ontwikkeld tot de tweede industriestad van het Noorden. Nadat de gemeente vele decennia werd bestuurd door notabelen van het dorp volgde de periode van 'verlichting' en brak in de jaren zeventig van de vorige eeuw de periode van de 'schoolmeesters' aan. In de maalstroom van de verheffing werden veel mensen gekozen tot raadslid die zich voorheen dienstig hadden gemaakt met het bezorgen van folders, koffiezetten, affiches plakken etc. en dat is heden nog (te) vaak nog steeds zo. Van hen wordt verwacht het altijd eens te zijn met de besluiten van hun partijvoormannen; eigen mening doet er niet toe. Deze ja-knikkers hebben dan ook in de volksmond de titel van 'stemvee' gekregen. Het in begin 2002 ingevoerde duale stelsel bestaat in Emmen slechts op papier, de monotheïstische cultuur bleef in Emmen bestaan. Het college doet de voorstellen en coalitie in de raad volgt slaafs, zo is het nog steeds. B&W regeren, de meerderheid in raad berust! De Heren zullen het wel weten…


Na 2010
De laatste gemeenteraadverkiezing in 2010 werd vooral voor de coalitiepartijen een ramp. Tot hun grote schrik diende zich een uit het niets opgedoken een nieuwe volksbeweging aan. De naam: Wakker Emmen. De partij maakte de kiezer duidelijk dat geluisterd moest worden naar de bevolking en dat er een verandering in de wijze van besturen moest komen. Dat de tijd van 'slapen en slaafs volgen ' voorbij is en niet meer wordt geaccepteerd. Het  tijd is om een ander wind te laten waaien. Her resultaat was dat Wakker Emmen met liefst vijf zetels en tegelijk de grootste oppositiepartij werd en zijn entree in de raad maakte. De eerste jaren werd de inbreng van Wakker Emmen en haar voorstellen weggezet als niet uitvoerbaar, volledig genegeerd of gebagatelliseerd. Vooral coalitiepartijen maakten die zich hieraan schuldig. Grote projecten zoals Atalanta en DPE-Next  van meer dan een half miljard euro werden door de coalitie, ondanks alle waarschuwingen de oppositie en van door het college en raad peperdure ingehuurde bureaus die waarschuwden tot voorzichtigheid en wezen op de (te) grote financiële risico's, goedgekeurd en in gang gezet. Wakker Emmen diende een aanvraag in voor het houden van een referendum om ook de burgers gelegenheid te geven om haar mening en haalbaarheid van de plannen kenbaar te maken. Deze voordracht werd door de coalitie met sterk betwijfelde juridische argumenten onmogelijk gemaakt. Inmiddels tekent zich aan de horizon de eerste ernstige tegenvallers af. Is de aanstelling van Jan Kuper één van de redenen en zijn aftreden als wethouder een "dubbele agenda' waarvan nu stap 2 is genomen? Weinig burgers zullen verbaasd zijn indien dit het geval is.

Na 2012
Het jaar 2012 hebben de oppositiepartijen tijdens debatten over de WMO getoond ondanks onderlinge verschillen gezamenlijk te kunnen optreden. Wakker Emmen, BGE, DOP, SP en GL kozen hiervoor om de coalitie te dwingen om goed na te denken over de gevolgen van de door de coalitie gekozen weg. Bij herhaling werd de coalitie gewezen op het in de ogen van de verenigde oppositie onwettelijke en A-sociale aspecten van de door hen gekozen weg.
De coalitiepartijen en enkele volgelingen, o.a. D66, LEF! en CU, bleven volharden in hun politieke standpunt. Des te meer is het opmerkelijk dat de PvdA,CDA, VVD, D66, CU en LEF! het blijkbaar Spaans benauwd krijgen nu bij de uitvoering van de nieuwe WMO duidelijk wordt dat de risico's waarvoor Wakker Emmen, BGE,SPO, DOP en GL zo voor heeft gewaarschuwd inmiddels werkelijkheid zijn geworden. Het laatste juridische woord is hier nog niet over gesproken.
 
Dit alles én het partijprogramma zijn voor mij genoeg redenen om de uitdaging aan te gaan en uw columnist te worden op de site van Wakker Emmen. Ik beloof u op de hoogte te houden van de toekomstige ontwikkelingen.
 
Peter van Veen
vanveen2013@gmail.com

Website ontwikkeld door X-Interactive