Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Column

 

Zielige vertoning 04-02-2014

Voetbalvereniging Zwartemeer en Klazienaveen betalen, omdat ze op jeugdgebied samenwerken, eigenlijk € 1.000 teveel aan veldhuur. Ze gebruiken 8 velden maar betalen voor 10. Misschien qua verordening juist maar het pakt voor beide voetbalclubs wellicht onbedoeld negatief uit. Bij een voetbalclub is € 1.000 nog altijd veel geld. Dus zou je zeggen laten we dit even corrigeren. Je wilt tenslotte niet al die vrijwilligers bij deze clubs frustreren met dit soort geneuzel. Helaas Wethouder Arends wenst er niets aan te doen, het is volgens verordening en anders gaan ze maar fuseren. Hier stijgt het bloed van naar m’n hoofd. We zouden juist blij moeten zijn dat beide clubs door de samenwerking volwaardige jeugdelftallen op de been blijven brengen. Het stoort me temeer omdat dit college van B&W echt met geld smijt. Ik noem u zomaar een paar zaken waar dit gemeentebestuur bakken met geld voor over heeft en waar de burger niets voor terugziet. Nog vers in het geheugen de € 2,6 mln. die bij de parkeergarage moest, het debacle dierentuin waar € 22 mln. gemeenschapsgeld ingestopt wordt en gelooft u mij daar gaan nog tientallen miljoenen bij komen, het opschorten van de aflossing van de lening aan FC Emmen van € 5 mln., het bouwen van een nieuw theater die de gemeenschap straks 75.000 euro per week kost! Het organiseren van een feestje bij de opening van de nieuwe dierentuin € 500.000. En dan nu lullig doen over € 1.000. Kortom ik vind het een zielige vertoning.

Jisse Otter

Haalt de Hondsrugtunnel 2113? 24-12-2013

Bouwbedrijf BAM gaat een proefwand maken voor de bouw van de tunnel onder de Hondsrugweg in Emmen. De Gemeente is er niet van overtuigd dat de te bouwen tunnel het 100 jaar uithoudt.
Tsja! wat moet je nu weer met zo’n bericht. De Grote Kerk staat al 150 jaar en is een bakstenen gebouw. Hoe zit het dan met al de parkeergarages, kan ik daar de komende 100 jaar wel veilig in parkeren? Gaat de BAM nu echt zo’n gammel tunneltje bouwen of moet de Gemeente of een adviseur zich bewijzen. De BAM bouwt overal tunnels dus waarom hebben wij dit weer. Ik weet het niet. Ik zou zeggen als het veel geld scheelt stel de norm dan maar op 50 jaar, dat is lang genoeg voor bouwwerken in de Gemeente Emmen. Ik heb even de levensduur van een paar bouwwerken op een rij gezet.
 
Muzeval gebouwd 1969 oud 44 jaar, op nominatie voor afbraak.
Politiebureau gebouwd 1968 oud 45 jaar, al afgebroken.
Weiert gebouwd 1970 oud 43 jaar, al grotendeels afgebroken en vernieuwd.
Parkeerdekken/Roze Hotel Westerstraat gebouwd 1990 oud 23 jaar, al afgebroken.
Traverse gebouwd 2000 oud 13 jaar, al afgebroken.
 
Het is natuurlijk heel goed dat de Gemeente bewaakt dat we waar voor ons geld krijgen en daarom gaat de BAM om aan te tonen dat de tunnel 100 jaar meegaat, een proefwand maken. Nou dit stelde mij echt gerust!  De redenering zal wel zijn als zo’n proefwandje 14 dagen rechtop blijft staan, waarom zou het dan de resterende 100 jaar omvallen.
 
Jisse Otter
 

Emmen voorop met een nieuwe eed voor Wethouders 02-12-2013

Bankbestuurders moeten een eed afleggen waarbij ze onder meer verklaren integer en in het belang van de klant te handelen. Bij niet nakomen van de regels kan de bankier vervolgd worden en uit het beroep worden gezet.
Dit zette mij aan het denken. Hoe zit dit bijvoorbeeld bij Wethouders? Welnu die verklaren het volgende (iets ingekort): “Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen” Niet een echt schokkende verklaring. Okay je mag je Wethouderschap niet gekocht hebben of je laten betalen voor je diensten en verder moet je je aan de wet houden, maar dat moeten we allemaal. Als je de landelijke, provinciale en gemeente politiek een beetje volgt is duidelijk dat de politiek ook wel een impuls kan gebruiken om de belangen van de burger beter te dienen. In 2014 zijn er verkiezingen en worden er nieuwe Wethouders benoemd. Laten we in Emmen het goede voorbeeld geven met een “nieuwe eed” voor alle Wethouders van de Gemeente Emmen. Wat mij betreft luidt deze als volgt: “Ik verklaar dat ik mijn functie als Wethouder integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een evenwichtige en goed onderbouwde afweging maken tussen de belangen van alle inwoners in de Gemeente Emmen. Ik stel in die afweging het belang van alle inwoners van de Gemeente Emmen voorop en zal hen zo goed mogelijk, gelijkwaardig en eerlijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als Wethouder van toepassing zijn. Ik maak geen misbruik van mijn positie en zal besluitvorming niet manipuleren. Ik zal mij open, eerlijk en toetsbaar opstellen. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het politiek bestuur te behouden en te bevorderen.
 
Een open deur? overbodig? of hoognodig!
 

Jisse Otter

Afschaffen dat contante geld! 03-10-2013

 Burgemeester Bijl ondersteunt de actie om meer te gaan pinnen las ik in een artikel deze week. Hiervoor leverde hij zijn contante geld een week in. Goed idee, meteen helemaal afschaffen dat contante geld. Goed voor de economie, misdaadbestrijding en eerlijke verdeling van de belastingdruk. Ziet u het al voor u, de wietteler die zijn handel komt afleveren. “Wat is je bankrekeningnummer” vraagt de koffieshophouder dan maak ik het bedrag over!! Ja uhh ….mooi niet. Fietsen worden dan alleen maar meer gestolen voor eigen gebruik want verkopen wordt lastig. Een beetje bijbeunen is er dan natuurlijk ook niet meer bij, maar ja, je kunt niet alles hebben. Nederlanders schijnen € 50 miljard aan zwart geld te hebben, deels in de oude sok, dat komt ook allemaal in roulatie wat goed is voor de economie en schatkist. Volgens mij hebben we daarmee met gemak die hele bezuiniging van € 6 miljard boven water. Dus weg met het contante geld. Trouwens in het artikel stond nog een opvallend detail. Bijl levert niet zijn portemonnee in, want die heeft hij niet. Onze Burgemeester heeft zijn geld los in zijn zak! U kent dat wel uit films en van tweedehands autohandelaren, zo’n bundeltje biljetten in je broekzak. In ieder geval blij om te lezen dat Bijl als privépersoon geen gat in zijn broekzak heeft, zou mooi zijn dat onze Burgermeester als aanvoerder van B&W, het gat in de hand van de Gemeente ook zou dichten.
 
Jisse Otter

Strategisch napraten 02-10-2013

Ons college van B&W heeft een strategisch kader op laten stellen voor het centrum van Emmen. Mooi op tijd mensen. Het Noorderplein is al klaar, de Traverse gesloopt, het vonnis over de Dierentuin is al geveld, met de tunnel zijn ze aan het aanleggen, het centrumplein plan is al klaar, de aanpassingen aan het marktplein zijn al gepresenteerd en het gebied Baander en Wilhelminastraat is compleet gerenoveerd. En nu ….hebben we een plan hoe we met het centrum van Emmen om willen gaan. Ze zijn met de dakpannen van uw nieuwe huis aan het leggen en dan komt u met het idee het huis een kwartslag te draaien.
Ook worden de ondernemers en vastgoedeigenaren verantwoordelijk voor het behouden en versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum. Op zich juist maar geld is daar ook niet meer. Ik vrees dat er alleen nog ruimte is voor discussie over de plaatsing van een paar boompjes en de burger wordt zoet gehouden met het behoud van de Muziekkoepel.
En dan de kreet bezoekers van het centrum moeten een achtje kunnen lopen. Wat moet je me dit soort wijsheden. Kijk ik bijvoorbeeld naar de centra van Groningen, Zwolle of Arnhem, ik kan er geen achtje in ontdekken. Op het nieuwe Centrumplein moet de (boven)regionale!! bezoeker kennismaken met Emmen. Wat ziet die bezoeker daar: een heel groot Gemeentehuis, een leeg belastingkantoor, een nieuwe supermarkt, een bank, een bejaardenhuis en het verkrachte ontwerp van het nieuwe stadstheater. Is dit wat we uit willen stralen?
 
Jisse Otter

Parkeergepruts 01-10-2013

De kosten van het bouwen van de parkeergarage Westerstraat zijn volledig uit de klauw gelopen. De burger mag weer € 2.7 mln. extra schokken. Dit is wel heel wat anders dan die spierballen taal van onze Wethouders in juli. Toen wilde de Gemeente nog een boete van € 1,85 mln. van Strukton. Het Raadsvoorstel bevat een specificatie van de extra € 2,7 mln. die nodig is. Opvallend zijn de creatieve omschrijvingen bij elke post: noodzakelijke aanpassingen; extra eisen; extra kosten; aanpassen; meerwerk; aanpassing; regulier meerwerk; meerwerk aanpassingen; diverse kleine posten. Het lijkt heel wat maar het is telkens een andere naam voor miskleunen. Dan levert Strukton straks 10 maanden te laat die garage op en dan moet de Gemeente ook nog één miljoen betalen aan “versnellingskosten”. Snapt u het nog. Als je dit soort flauwekul accepteert is duidelijk, de Gemeente heeft zich in een onmogelijk positie gemanoeuvreerd en mocht tekenen bij het kruisje. Uit onbetrouwbare bron heb ik trouwens vernomen hoe die miljoen versnellingskosten tot stand gekomen is. Na het optreden van onze Wethouders was iedereen bij Strukton door het dolle heen en was er ‘s avonds een big party. Na maanden van zorgvuldig dossier opbouwen rond de missers van de Gemeente was het moment om terug te slaan en te oogsten aangebroken. De champagne vloeide rijkelijk en in deze euforische stemming riep iemand “en die boete betalen we natuurlijk ook niet”, een ander riep met dubbele tong “een ton”, we willen een ton toe!. Na nog een paar een paar flessen werd er gebrald “één miljoen” laat ze maar bloeden…….en de uitkomst kent u.
 
Ach € 2,7 mln., het is maar € 140.000 per jaar tot 2054!

Jisse Otter

Hoe zo 6 miljard bezuinigen? 31-07-2013

Het Kabinet Rutte 2 doet verwoede pogingen om het gat van 6 miljard te dichten. Duidelijk is dat niet in eigen vlees wordt gesneden hoewel het geld daar voor het oprapen ligt. Door slap bestuur is namelijk de productiviteit van ons ambtenaren corps hard achteruit gerold. Het kost de overheid in al haar gelederen steeds meer moeite om dezelfde hoeveelheid werk te verzetten. Als de overheid nu tegen dezelfde kostprijs zou werken als in het jaar 2000, gecorrigeerd voor inflatie, zou dat jaarlijks 17 miljoen schelen.


Column: Aardwarmte c.q. diepe Geothermie 11-03-2013

Wanneer wordt doorgegaan met het huidige beleid raken de grondstoffen die we gebruiken om aan onze energiebehoefte te voldoen uitgeput. Daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Er moeten grote stappen worden gemaakt, zeker in onze gemeente Emmen, om door middel van andere vormen van energieopwekking onze toekomst voor het nageslacht zeker te stellen. Er gebeurt nog veel te weinig op dit gebied. Het is alsof het probleem door de politiek steeds vooruit wordt geschoven zonder dat oplossingen worden aangedragen. En wanneer het onderwerp op de rol staat gaat bijna altijd de aandacht uit naar wind- of zonne-energie waardoor andere, en volgens Wakker Emmen betere oplossingen, niet aan bod komen. In het verkiezingprogramma van Wakker Emmen, punt 9, is er aandacht voor een groen en duurzame gemeente Emmen door o.a. te streven naar een beleid waar energiebesparing voorop staat en de CO2 uitstoot te beperken. Henk Linnemann, fractielid van Wakker Emmen, heeft onderzoek gedaan en zich verdiept in diepe geothermie. In een uitvoerige uiteenzetting heeft hij de andere fracties gewezen op de geweldige mogelijkheden door gebruik te maken van diepe geothermie, in de volksmond aardwarmte genoemd. Het lijkt of de andere fracties in de raad een te beperkte blik hebben op duurzame energie. Zij zouden meer bewust moeten zijn van de unieke mogelijkheden die aardwarmte ons biedt. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat er te weinig support in de vorm van subsidie komt vanuit Den Haag. Een windmolen draait op subsidie. Elke geplaatste windmolen kost de belastingbetaler 80.000 euro per jaar. De gemeente Emmen moet veel meer de boer op om ondernemers te overtuigen van de unieke mogelijkheden in onze bodem. De bodem van ZO Drenthe is zeer geschikt, omdat men minder diep hoeft voor een bepaalde tempratuur. Overigens voor de geïnteresseerden: u kunt een kopie aanvragen wat Henk toen te berde heeft gebracht. Stuur een e-mail, zie adres hieronder, met het verzoek. U kunt dan zelf uw conclusie kunnen trekken of dit een gemiste kans is voor de raad van Emmen.
 
Wat is aardwarmte?
Aardwarmte is een onuitputtelijke energiebron en werd al 10.000 jaar geleden gebruikt. In principe kun je met de voorraden aardwarmte wereldwijd het energiegebruik mee afdekken. Het gebruik van aardwarmte onderscheidt zich in direct gebruik, dus van de warmte zelf en in omzetting naar elektriciteit in een geothermiecentrale. In combinatie met een warmtekrachtkoppeling (WKK) krijgt men zelfs een maximaal rendement. Met verschillende temperaturen van 120 graden tot 10 graden is direct gebruik mogelijk. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld inkoken en verdampen van zeewater (drinkwater), drogen van cementplaten, organisch materiaal zoals hooi, groente, wol, stokvis. Klassiek zijn verwarmen van ruimtes, vloerverwarming, bij koeling, in de tuinbouw, visteelt, zwembaden. Maar ook het ijsvrij houden van wegen en bruggen etc. Voor de meeste toepassingen zijn relatief gezien lage temperaturen nodig. Diepe aardwarmte blijkt na onderzoek ook in Z.O.D ruim aanwezig. Mocht deze onvoldoende blijken kan de temperatuur met een warmtepomp altijd worden verhoogd. Het mooie is van aardwarmte dat na gebruik van de warmte het water terug vloeit naar de aarde. Mooier kringloop is niet denkbaar.
 
U wilt weten
Lezers die meer willen weten over dit thema kunnen na een e-mail aan mij te hebben gericht deze per kerende post (indien aanwezig) ontvangen. Om aan te geven hoe efficiënt het gebruik van aardwarmte in verhouding met windenergie in de praktijk is, het volgende voorbeeld:
 
Green Well Westland
In 2012 werd in de gemeente Westland de Green Well Westland installatie in gebruik genomen. Deze installatie produceert jaarlijks ongeveer evenveel kWh als 8 tot10 grote 3MW windmolens. Deze zijn vergelijkbaar met 530.000 duizend zonnepanelen van elk 1m2 oppervlakte. Wil je het zelfde resultaat -qua energie en CO2- behalen wanneer bijvoorbeeld windenergie was genomen, dan waren de kosten voor de staat 4 miljard Euro geweest. De investering bedroeg nu 800 miljoen Euro, óók geen kattenpis, maar de staat heeft wel 3,2 miljard Euro bespaard! Laat dat nu net genoeg zijn om de SNS-bank te kunnen kopen!
Daarbij komt nog een aanzienlijke besparing aan onderhoudskosten in vergelijk met windenergie. Uit door in Duitsland gehouden onderzoeken is gebleken dat windmolens niet rendabel te maken zijn. Dat een hogere CO2 en de hoge onderhoudskosten de pan uit rijzen. Landschapvervuiling door windmolenparken is bij aardwarmte geen onderwerp. Ook inklinking van de bodem met een mogelijke aardbeving tot gevolg is bij aardwarmte géén discussiepunt.
 
Standpunt Wakker Emmen
Wakker Emmen zal zich in de toekomst blijvend inzetten voor een groen en duurzame Gemeente Emmen omdat dit de leefbaarheid en de kwaliteit voor haar burgers verhoogt. Wakker Emmen ziet het als plicht om ook aan onze kinderen een leefbaar land te kunnen aanbieden. Mogen wij daarin ook op uw steun rekenen?
 
Peter van Veen
vanveen2013@gmail.com

Emmen maakt méér Missers 07-02-2013

 

Toen mij door Wakker Emmen gevraagd werd of ik regelmatig mijn licht wil doen laten schijnen over de politieke verhoudingen in Emmen ben ik eerst ten rade gegaan bij David, columnist van de Zuidenvelder. Hoewel hij mij nog nooit had ontmoet hadden wij de laatste jaren regelmatig per e-mail contact. David was meteen enthousiast, te meer omdat hij wegens o.a. gevorderde leeftijd en vanaf 2013 één maal per 14 dagen uitkomt. Moet je echt doen, zei hij. Toen stond mijn besluit vast: ik doe het!
 
Emmen
Emmen is een gemeente van de 'bloedgroepen' uit Emmen/Schoonebeek en de raad is daarvan een afspiegeling. Van een op de Nederlandse landkaart onbetekende plaatsje heeft het zich ontwikkeld tot de tweede industriestad van het Noorden. Nadat de gemeente vele decennia werd bestuurd door notabelen van het dorp volgde de periode van 'verlichting' en brak in de jaren zeventig van de vorige eeuw de periode van de 'schoolmeesters' aan. In de maalstroom van de verheffing werden veel mensen gekozen tot raadslid die zich voorheen dienstig hadden gemaakt met het bezorgen van folders, koffiezetten, affiches plakken etc. en dat is heden nog (te) vaak nog steeds zo. Van hen wordt verwacht het altijd eens te zijn met de besluiten van hun partijvoormannen; eigen mening doet er niet toe. Deze ja-knikkers hebben dan ook in de volksmond de titel van 'stemvee' gekregen. Het in begin 2002 ingevoerde duale stelsel bestaat in Emmen slechts op papier, de monotheïstische cultuur bleef in Emmen bestaan. Het college doet de voorstellen en coalitie in de raad volgt slaafs, zo is het nog steeds. B&W regeren, de meerderheid in raad berust! De Heren zullen het wel weten…


Na 2010
De laatste gemeenteraadverkiezing in 2010 werd vooral voor de coalitiepartijen een ramp. Tot hun grote schrik diende zich een uit het niets opgedoken een nieuwe volksbeweging aan. De naam: Wakker Emmen. De partij maakte de kiezer duidelijk dat geluisterd moest worden naar de bevolking en dat er een verandering in de wijze van besturen moest komen. Dat de tijd van 'slapen en slaafs volgen ' voorbij is en niet meer wordt geaccepteerd. Het  tijd is om een ander wind te laten waaien. Her resultaat was dat Wakker Emmen met liefst vijf zetels en tegelijk de grootste oppositiepartij werd en zijn entree in de raad maakte. De eerste jaren werd de inbreng van Wakker Emmen en haar voorstellen weggezet als niet uitvoerbaar, volledig genegeerd of gebagatelliseerd. Vooral coalitiepartijen maakten die zich hieraan schuldig. Grote projecten zoals Atalanta en DPE-Next  van meer dan een half miljard euro werden door de coalitie, ondanks alle waarschuwingen de oppositie en van door het college en raad peperdure ingehuurde bureaus die waarschuwden tot voorzichtigheid en wezen op de (te) grote financiële risico's, goedgekeurd en in gang gezet. Wakker Emmen diende een aanvraag in voor het houden van een referendum om ook de burgers gelegenheid te geven om haar mening en haalbaarheid van de plannen kenbaar te maken. Deze voordracht werd door de coalitie met sterk betwijfelde juridische argumenten onmogelijk gemaakt. Inmiddels tekent zich aan de horizon de eerste ernstige tegenvallers af. Is de aanstelling van Jan Kuper één van de redenen en zijn aftreden als wethouder een "dubbele agenda' waarvan nu stap 2 is genomen? Weinig burgers zullen verbaasd zijn indien dit het geval is.

Na 2012
Het jaar 2012 hebben de oppositiepartijen tijdens debatten over de WMO getoond ondanks onderlinge verschillen gezamenlijk te kunnen optreden. Wakker Emmen, BGE, DOP, SP en GL kozen hiervoor om de coalitie te dwingen om goed na te denken over de gevolgen van de door de coalitie gekozen weg. Bij herhaling werd de coalitie gewezen op het in de ogen van de verenigde oppositie onwettelijke en A-sociale aspecten van de door hen gekozen weg.
De coalitiepartijen en enkele volgelingen, o.a. D66, LEF! en CU, bleven volharden in hun politieke standpunt. Des te meer is het opmerkelijk dat de PvdA,CDA, VVD, D66, CU en LEF! het blijkbaar Spaans benauwd krijgen nu bij de uitvoering van de nieuwe WMO duidelijk wordt dat de risico's waarvoor Wakker Emmen, BGE,SPO, DOP en GL zo voor heeft gewaarschuwd inmiddels werkelijkheid zijn geworden. Het laatste juridische woord is hier nog niet over gesproken.
 
Dit alles én het partijprogramma zijn voor mij genoeg redenen om de uitdaging aan te gaan en uw columnist te worden op de site van Wakker Emmen. Ik beloof u op de hoogte te houden van de toekomstige ontwikkelingen.
 
Peter van Veen
vanveen2013@gmail.com

Website ontwikkeld door X-Interactive