Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Wel of geen steun Wildlands?

Wakker Emmen was tegen de verhuizing van de dierentuin. Enerzijds om de verplaatsing buiten het centrum en anderzijds om de slechte financiële onderbouwing. Waar Wakker Emmen voor gevreesd heeft, is helaas uitgekomen. Slechts 3 jaar en 10 dagen na de opening van Wildlands moest de gemeenteraad een besluit nemen om een faillissement te voorkomen. Een belangrijke vraag is of het nieuwe plan van Wildlands realistisch is?  Wakker Emmen heeft vertrouwen in het nieuwe plan, omdat de entreeprijzen lager zijn, er gerekend wordt met reële bezoekersaantallen en het park weer een dierenpark wil zijn en zich daarop richten i.p.v. een attractiepark. Wakker Emmen heeft vertrouwen in de nieuwe plannen en wil de kosten zo laag mogelijk houden. Daarom is de keuze gemaakt om het park niet failliet te late gaan. 

Wat kost het de gemeente?
Het niet failliet laten gaan is voor de gemeente financieel en economisch het beste scenario, omdat de kosten 1,7 miljoen per jaar zijn. Bij een faillissement moet de gemeente Emmen 60 miljoen afboeken en is het jaarlijks circa 5 miljoen euro per jaar kwijt.

De gemeente Emmen neemt de leningen van de Rabobank en VolkerWessels over. Zij waren naast de gemeente Emmen de financiers van Wildlands. De gemeente Emmen kan veel goedkoper lenen dan de Rabobank en VolkerWessels, waardoor Wildlands minder rente hoeft te betalen. Van de 1.7 miljoen per jaar is 1 miljoen voor het Atlas theater. Het is financieel niet haalbaar dat Wildlands deze kosten voor haar rekening neemt. De gemeente krijgt door de overname van de leningen wel meer zekerheid en zeggenschap en er blijft een dierenpark in de gemeente Emmen. Het gaat om een toeristische trekker, meer dan 500 banen en miljoenen omzet en bestedingen in onze regio. Enorm belangrijk dus!  Wanneer Wildlands financieel niet gesteund wordt, zal de gemeente Emmen veel inkomsten missen. Denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit de OZB en parkeerinkomsten. Tevens zou de gemeente Emmen mogelijk onder toezicht komen te staan van de provincie.

Een faillsement is een heel onaantrekkelijk scenario en gaat de gemeente Emmen nog veel meer geld kosten. Wakker Emmen heeft daarom gekozen om Wildlands niet failliet te laten gaan.

Moet de gemeente bezuinigen door Wildands?
De 1,7 miljoen euro per jaar aan Wildlands is 15% van het totale bedrag dat de gemeente Emmen moet bezuinigen. Niet alle bezuinigingen die de gemeente moet maken, komen door financiële steun aan Wildlands. Doordat er onder andere minder geld van het rijk komt, stijgende loonkosten en  zorgkosten stijgen, heeft de gemeente Emmen 10 á 12 miljoen minder te besteden per jaar. 

Website ontwikkeld door X-Interactive