Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Jan Bos

Persoonlijke gegevens:

 
 
Naam: Jan Bos  
Woonplaats: Zwolle  
Mail: jan.bos@emmen.nl  
Portefeuille:  Bereikbaarheid

Openbare ruimte

Organisatie en bedrijfsvoering

Toezicht en handhaving

Coördinatie de toegang

NAM afvalwater

Bodemdaling

Dierenwelzijn

 
     
     

Politieke drijfveer:

Mijn drijfveer is dat de overheid er meer moet zijn voor haar burgers. Dat betekent terug naar de menselijke maat. Dat wil niet zeggen dat we het overal met elkaar over eens zullen zijn. Wil ook niet zeggen dat alle wensen gehonoreerd kunnen worden, maar wel dat we elkaar serieus nemen en samen proberen problemen op te lossen ten behoeve van de samenleving. Daarbij moet ook duidelijk zijn dat het uiteindelijk niet om wetten en regels gaat maar om dat  waar ze voor bedoeld zijn: goed leven mogelijk te maken. Dat betekent dus minder nadruk op rechtmatigheid en meer nadruk op doelmatigheid.

Website ontwikkeld door X-Interactive