Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Partijbestuur

Wout Bremer (Voorzitter)


Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Wout Bremer
Woonplaats: Emmen
Mail: woutbremer@hetnet.nl
   
   

Wakker Emmen heeft haar bestaansrecht de afgelopen 4 jaar meer dan aangetoond. Bijna alle speerpunten zijn of staan op het punt gerealiseerd te worden. Ik vind het belangrijk dat we blijven inzetten op lagere lasten. Hiervoor hebben we ons sterkt gemaakt. De lasten zijn de afgelopen periode niet gestegen, maar juist bevroren. Ook wil ik mij inzetten om de basis verder op orde te maken. Aanpak van achterstallig onderhoud op het gebied van groen, fietspaden en wegen. Wakker Emmen heeft de afgelopen 4 jaar laten zien dat het anders kan en daar willen we graag mee doorgaan.Erik Heijnen (Vice- voorzitter)


Persoonlijke gegevens:

Leo
 
Naam: Erik Heijnen
Woonplaats: Emmer- Compascuum
Mail: erikheijnen@hotmail.com
   
   
   

Wij mensen nemen wat goed gaat graag voor lief en klagen over “hen” en “zij” wanneer ons iets niet bevalt. Wijzen is gemakkelijk maar ik zet me graag zelf in om maatschappelijk een steentje bij te dragen en een bijdrage te leveren aan daadwerkelijke verbetering.
Een menselijke benadering gaat voor mij altijd boven regels en procedures, gemeenschappelijk boven individueel. Het individu is nu eenmaal niet standaard, situaties verschillen evenals mogelijkheden en capaciteiten.  Dat betekent buiten hokjes en standaarden denken en elke situatie op zich analyseren en beoordelen met een Wakkere visie.Henk Linnemann (Penningmeester)


Persoonlijke gegevens:

Leo
 
Naam: Henk Linnemann
Woonplaats: Klazienaveen-Noord
Mail: henk.linnemann@planet.nl
   
   
   

De burger en de politiek moeten nog dichter bij elkaar komen. We moeten het samen doen.  Er zal dus nog meer naar de burger geluisterd moeten worden en goede initiatieven vanuit de samenleving moeten gehonoreerd worden. De gemeentelijke middelen moeten eerlijk worden verdeeld over alle dorpen en wijken. De afgelopen periode is hier ook volop op ingezet. Wakker Emmen zit nu 4 jaar in het College en het gemeentelijk beleid is op vele punten ten goede veranderd. We willen nu, met uw hulp, de ingeslagen weg verder voort zetten. Karien Velzing (Secretaris)


Persoonlijke gegevens:

denise
 
Naam: Karien Velzing
Woonplaats: Klazienaveen
Mail: akvelzing@gmail.com
   
   
   

Vier jaar geleden ben ik gevraagd mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben niet in de raad gekomen, maar wel vanaf dat moment fractiesecretaris geweest. Na 4 jaar langs de zijlijn te hebben gewerkt, wil ik nu meepraten. Ik wil aan tafel zitten, daar waar de beslissingen vallen. Ook vind ik het belangrijk dat de raad een goede afspiegeling van de samenleving vormt. Klazienaveen moet als grootste buitendorp van Emmen goed vertegenwoordigd zijn en er moet evenwicht blijven in de samenstelling van de raad dus met voldoende vrouwen. Mijn belangrijkste doelen zijn: leren & werken, zorgen voor kwalitatief goed onderwijs op elk niveau en dat onderwijs en werkgelegenheid goed op elkaar aansluiten. Partijen met elkaar verbinden, bedrijven en scholen met elkaar in contact brengen. Waar is behoefte aan en hoe zorgen we ervoor dat men elkaar vindt en begrijpt. Daarnaast begrijpelijke communicatie (taal en taalgebruik) met de burger en zorgen voor bereikbaarheid via oude en nieuwe media.Nico Schiphouwer (Bestuurslid)


Persoonlijke gegevens:

denise
 
Naam: Nico Schiphouwer
Woonplaats: Zwartemeer
Mail: nicoschiphouwer@kpnplanet.nl
   
   
   

Onze prachtige gemeente en haar inwoners zijn voor mij de belangrijkste drijfveren om politiek actief te zijn voor Wakker Emmen. Ook de komende vier jaar wil ik mij graag inzetten voor een gemeente met toekomst, verlaging van woonlasten en betaalbare tarieven voor o.a. parkeren, sporten, vergunningen en begraven zullen mede bijdragen aan een aantrekkelijke gemeente in de toekomst.

Website ontwikkeld door X-Interactive