Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Partijbestuur

Wout Bremer (Voorzitter)


Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Wout Bremer
Woonplaats: Emmen
Mail: woutbremer@hetnet.nl
   
   

Wakker Emmen heeft haar bestaansrecht de afgelopen 4 jaar meer dan aangetoond. Bijna alle speerpunten zijn of staan op het punt gerealiseerd te worden. Ik vind het belangrijk dat we blijven inzetten op lagere lasten. Hiervoor hebben we ons sterkt gemaakt. De lasten zijn de afgelopen periode niet gestegen, maar juist bevroren. Ook wil ik mij inzetten om de basis verder op orde te maken. Aanpak van achterstallig onderhoud op het gebied van groen, fietspaden en wegen. Wakker Emmen heeft de afgelopen 4 jaar laten zien dat het anders kan en daar willen we graag mee doorgaan.


 

Henk Linnemann (Penningmeester)


Persoonlijke gegevens:

Leo
 
Naam: Henk Linnemann
Woonplaats: Klazienaveen-Noord
Mail: henk.linnemann@planet.nl
   
   
   

De burger en de politiek moeten nog dichter bij elkaar komen. We moeten het samen doen.  Er zal dus nog meer naar de burger geluisterd moeten worden en goede initiatieven vanuit de samenleving moeten gehonoreerd worden. De gemeentelijke middelen moeten eerlijk worden verdeeld over alle dorpen en wijken. De afgelopen periode is hier ook volop op ingezet. Wakker Emmen zit nu 4 jaar in het College en het gemeentelijk beleid is op vele punten ten goede veranderd. We willen nu, met uw hulp, de ingeslagen weg verder voort zetten. Nico Schiphouwer (Bestuurslid)


Persoonlijke gegevens:

denise
 
Naam: Nico Schiphouwer
Woonplaats: Zwartemeer
Mail: nicoschiphouwer@kpnplanet.nl
   
   
   

Onze prachtige gemeente en haar inwoners zijn voor mij de belangrijkste drijfveren om politiek actief te zijn voor Wakker Emmen. Ook de komende vier jaar wil ik mij graag inzetten voor een gemeente met toekomst, verlaging van woonlasten en betaalbare tarieven voor o.a. parkeren, sporten, vergunningen en begraven zullen mede bijdragen aan een aantrekkelijke gemeente in de toekomst. 

 Dewy Leal (Bestuurslid)


Persoonlijke gegevens:

 
Naam:  Dewy Leal
Woonplaats:  Emmen
Mail:  d.leal@live.nl 
   
   
   

 Pascal Schrik (Bestuurslid)

 


Persoonlijke gegevens:

 

 
 
Naam: Pascal Schrik
Woonplaats: Schoonebeek
Mail: schrikpascal@gmail.com 
   
   
   

 

Website ontwikkeld door X-Interactive