Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Wakker Emmen stelt vragen over zwembad De Wieke

In de raadsvergadering van 19 oktober jongstleden heeft raadslid Roelof Woltman namens Wakker Emmen vragen gesteld aan de wethouder over zwembad De Wieke in Nieuw-Weerdinge. Lees de vragen hieronder:


Voorzitter,

Woensdag 18 oktober stond er een artikel op Emmen.nu nu met de kop ‘de Wieke boos op gemeente’. ‘Dit was niet de afspraak’.
In het artikel wordt gesuggereerd dat de gemeente gemaakte afspraken niet nakomt. Graag opheldering van het college over de gang van zaken inzake gemaakte afspraken rondom het onderhoud?

Verder voorzitter hebben wij bij de behandeling van begroting vorig jaar als raad besloten om de knelpuntenpot te verhogen. Blijkbaar voorziet deze in een duidelijke behoefte. De knelpuntenpot is nu alweer leeg. Vindt het college dat de huidige bedragen voldoende zijn om de problemen, die zich in de diverse zwembaden voordoen, op te lossen?

Als laatste voorzitter willen wij van het college weten of het een optie is om, na sluiting van zwembad Aquarena, bruikbare materialen te verdelen onder de geprivatiseerde zwembaden. Het zou ons inziens zonde zijn als er materialen worden weggegooid die nog prima bruikbaar kunnen zijn voor de buitenzwembaden.

Tot zover onze vragen. 

Website ontwikkeld door X-Interactive