Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

'Geen hondsrugwegtunnel maar een onzintunnel'

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel realisatie Hondsrugwegtunnel in de raadscommissie heeft Wakker Emmen ervoor gepleit om de tunnel niet te gaan aanleggen. Belangrijkste redenen hiervoor is dat het financieel nog niet gedekt is. Er is nog onzekerheid over een bedrag van 26 miljoen aan subsidie. Dit is nog niet 100% afgedekt. Daarnaast is de tunnel niet functioneel. Het heeft slechts tot doel om twee verkeerslichten te reduceren en om als voetgangersoversteek plaats van het nieuwe dierenpark naar het centrum te dienen. Voor een totaal kosten plaatje van 45 miljoen euro vindt Wakker Emmen dat het geld in Emmen beter kan worden besteed. 45 miljoen voor een oversteekplaats van 235 meter en voor het verminderen van tweeverkeerslichten is geen Hondsrugwegtunnel maar een onzintunnel.  Lees meer voor de bijdrage in de raadscommissie.

Voorzitter, in de achterliggende stukken is onder andere de coordinatieovereenkomst bijgevoegd. Een document dat ons de indruk moet geven dat kostenoverschrijdingen niet op het bord van de gemeente Emmen terecht komen.Wakker Emmen heeft grote vraagtekens bij de hardheid van dit document, elke gemeente zal immers gelijksoortige documenten opstellen bij grote projecten, toch zijn de voorbeelden talloos waarbij kostenoverschrijdingen op het bord van de gemeente terecht komen, een paar voorbeelden zal ik u geven:

-De grobbentunnel in Hengelo, betrof slechts een fietstunnel, een kostenoverschrijding voor de gemeente Hengelo van € 600.000.

-De Haagse tramtunnel  met een oorspronkelijke begroting van € 139 miljoen, de uiteindelijke kosten komen uit op maarliefst € 234 miljoen.

-De landtunnel tussen Utrecht West en de Leidsche Rijn waar een conflict tussen overheden een vertraging oplevert die op kan lopen tot wel 2 jaar. Recent hebben wij in onze eigen gemeente nog gezien hoe eenvoudig en snel er een conflict kan ontstaan tussen een overheid en aannemer, wij doelen hiermee op de situatie aan de Heidebloemstraat.

Voorzitter, ook internationaal zijn er vele voorbeelden te vinden van kostenoverschrijdingen bij het aanleggen van tunnels. De Deense wetenschapper Bent Flyvberg die al meerdere keren aangehaald is hier in de raad berekende in 2002 dat de kostenoverschrijdingen specifiek bij het aanleggen van tunnels gemiddeld 34% bedraagd.

Is er hier iemand in de zaal die aan kan geven waarom de gemeente Emmen de uitzondering is op deze regel? Wakker Emmen vraagt de wethouder of hij kan garanderen dat de realistische kostenoverschrijding van 34% niet bij de gemeente Emmen terecht komt.

Enkele korte vragen:

-Is de hondsrugweg aangemeld bij de commissie veiligheid tunnels

-Hoogstwaarschijnlijk gaat de btw naar 21%, wat voor gevolgen heeft dit voor de financiering van de hondsrugwegtunnel  en in het verlengde daarvan het totale Atalantaproject. Klopt het dat bij een verhoging van het btw percentage met 2% het Totale Atalanta project ca € 9 miljoen duurder wordt en dat dit uit de gemeentekas moet komen?

-De totale raming is gebaseerd op het huidige ontwerp, wie zegt ons dat er een aannemer is die het voor dit bedrag wil doen, daarbij meenemend dat wensen omgezet zijn in eisen en er veel verantwoordelijkheid bij de aannemers wordt gelegd vreest Wakker Emmen dat de aannemer die het laagste bod neerlegt hoger uit zal komen dat de huidige raming, graag een reactie van de wethouder hierop en wat het college gaat doen als de aannemer met het laagste bod bijvoorbeeld € 5 miljoen hoger uitkomt als de huidige raming.

-Wederom een miljoenenbal waarvan nog niet alle vereiste subsidies 100% zijn vastgelegd, graag een reactie van de wethouder hoe het staat met de Provinciale subsidie van € 26 miljoen.

-Voorzitter een logische vraag van Wakker Emmen zou zijn wat het college gaat doen wanneer niet de volledige subsidie wordt binnengehaald of als er kostenoverschrijdingen zijn, het antwoord wordt echter al in de stukken gegeven in de risicoparagraaf:

“Het gevolg kan zijn dat dat op de ontwikkeling locatie hoofdstraat een tekort in de dekking blijft bestaan met als mogelijk gevolg dat de ambitie niet kan worden gerealiseerd”

Een vooraankondiging van tekorten en kostenoverschrijdingen en een ontwrichte locatie hoofdstraat!!

Voorzitter,

Het aanleggen van deze tunnel  gaat de overlast op de hondsrugweg niet wegnemen. Deze tunnel levert slechts een afname van twee verkeerslichten op en kost de burgers van Emmen een vermogen. Een tunnel van 235 meter die wordt aangelegd zodat bezoekers van de nieuwe dierentuin na 10 uur slenteren niet in hun auto stappen en naar huis gaan maar ,iets eenvoudiger dan nu, nog even naar het winkelcentrum kunnen lopen, waar ze, aldaar aangekomen, merken dat de winkels reeds zijn gesloten, voorzitter we spreken hier niet van de hondsrugwegtunnel maar van een onzintunnel!

Website ontwikkeld door X-Interactive