Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

René van der Weide

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam:   René van der Weide
Woonplaats:   Emmen
Mail:   r.vanderweide@emmen.nl
Portefeuille:                Openbare Werken
Openbaar Groen
Parkeerbeleid
Ruimtelijke Ontwikkeling
Jeugd- en Jongerenbeleid
Evenementenbeleid
Gebiedsontwikkelingsplannen
Bos, Landschap & Natuur
Milieu & Duurzaamheid
Projecten Bereikbaarheid & Duurzaamheid CVE
     
     

Politieke drijfveer:
Een politiek bestuur waar de burger zich weer in herkent. Een politiek bestuur die samen met burgers, organisaties, verenigingen en ondernemers werkt aan een betere gemeente Emmen. Samenspraak is daarbij voor mij erg belangrijk. De mentaliteit 'Wij weten wat goed voor u is' en het 'ons kent ons' cultuurtje moet plaats maken. Luisteren naar burgers en organisaties en besturen met maatschappelijk draagvlak.
Website ontwikkeld door X-Interactive