Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Sandro Slijepčević

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Sandro Slijepcevic
Woonplaats: Emmen
Mail: sandro_slijepcevic@hotmail.com
Commissies: Samenleving
   
   

Politieke drijfveer:
Ik wil graag jongeren actiever betrekken bij de lokale politiek. De jongeren hebben genoeg te zeggen, maar de gemeente wil niet luisteren. Er wordt te veel door ouderen bestuurd vanuit hun ivoren toren. Ik wil alle burgers een stem geven en daaronder vallen ook de jongeren.


Waar sta je voor:

Jongerencentra in de dorpen en wijken van Emmen
Voor de jongeren in de gemeente Emmen is simpelweg niet genoeg te doen. Waar moeten ze heen? Daarom pleit ik voor nieuwe jongerencentra in de wijken en buitendorpen van onze gemeente. Op lokaal niveau moet er voor alle jongeren een veilige plek zijn waar ze terecht kunnen.
 
Meer jongeren in de gemeenteraad
Verjonging in de gemeenteraad is nu meer dan ooit nodig. Daar zet ik mij al jaren voor in. Dus is het niet toevallig dat ik met 18 jaar de jongste kandidaat van alle partijen ben. Wakker Emmen heeft de grootste en actiefste jongerenafdeling in de gemeente Emmen. Het is duidelijk: jongeren worden wakker!
 
Toegankelijk onderwijs in alle wijken en dorpen
Onderwijs ligt mij, als jongere, na aan het hart. Belangrijk is dat de scholen open, laagdrempelig en goed onderhouden blijven. Wakker Emmen maakt zich hiervoor sterk, zeker in de kleine kernen. Zo hebben wij ons hard gemaakt voor openhouden van OBS Meester Halma in Oranjedorp, omdat het niet kan zijn dat zo’n basisschool met haar maatschappelijke functie verdwijnt.
 
Zet een nieuwe jongerenraad op
Sinds de oprichting van de jongerenafdeling van Wakker Emmen in 2011 worden steeds meer jongeren politiek actief. Om deze jongeren een stem te geven, hebben we een jongerenraad nodig. Daar krijgen jongeren de kans hun mening te geven over alles dat hun aangaat. Jongeren hebben genoeg te zeggen, zolang de gemeente wil luisteren!
 
Sport verbindt en verbroedert
In Emmen mogen wij trots zijn op onze topsport en ons aanbod in breedtesport; belangrijk voor jong en oud. Wakker Emmen wil graag meer investeren in haar eigen clubs en zorgen voor goede sportvoorzieningen. Daarom zet ik mij in voor laagdrempelige sportclubs en het inperken van lastenverzwaringen, zodat onze sportieve gemeente nog verder kan uitblinken.
 
Behoud de waterspeelplaatsen
In de zomer van 2013 stelde het college voor dat 12 van de 16 waterspeelplaatsen gesloopt moesten worden. Wakker Emmen vond dat het geld beter gestoken kon worden in vernieuwing dan slopen. De jeugd moet speelmogelijkheden hebben. De waterspeelplaatsen in de wijken zijn een belangrijke factor en het kan niet zo zijn dat hier geen geld voor is.
Website ontwikkeld door X-Interactive