Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Roelof Woltman

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Roelof Woltman
Woonplaats: Emmer- Compascuum
Mail: woltman@live.nl
Commissies: Bestuur, Middelen en Economie
   
   

Politieke drijfveer:
Wakker Emmen geeft mij de kans mij op een positieve manier in te zetten voor de bevolking van de gemeente Emmen en in het bijzonder voor de bevolking van Emmer-Compascuum. Meer openheid en gelijke verdeling van middelen over dorpen en wijken.


Waar sta je voor:

Eerlijke verdeling van middelen over alle dorpen en wijken
Het is Wakker Emmen een doorn in het oog dat het overgrote deel gemeenschapsgeld naar het van Emmen Centrum gaat. Er wordt bijna een half miljard in het Atalanta project geïnvesteerd en de buitendorpen komen er bekaaid bij af. Gelijke verdeling van geld en middelen is waar wij voorstaan. Het centrum van Emmer-Compascuum verdient ook een renovatie om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden. Als locatie Abeln in Emmen centrum had gelegen was het probleem allang opgelost. Het is nu tijd dat er actie komt. Stoppen met eindeloze bureaucratie en het zoeken van excuses om niets te hoeven doen. Mouwen opstropen en aan het werk.
 
Wat gebeurt er met uw centen?
Wakker Emmen vindt dat er zorgvuldig met gemeenschapsgeld dient te worden omgegaan. Het is gemeenschapsgeld en dus afkomstig van u als burger. U heeft het recht te weten wat er met uw geld gebeurd. Wakker Emmen staat voor het transparant verantwoording afleggen over inzet van financiële middelen.
 
Wegwerken achterstallig onderhoud
Het bestaande dient op orde te zijn en daarom wil Wakker Emmen het achterstallig onderhoud wegwerken en verpaupering van de leefomgeving tegengaan, met name centrum Emmercompascuum, en onderhoud wegen, voorbeelden Middenweg, Rademakerstraat dienen te worden aangepakt..

Vernieuwing Sporthal De Klabbe
De huidige Sporthal is toe aan renovatie. Wakker Emmen wil de komende periode de hal vernieuwen. Dit kan door het initiatief van HV DOS om de sporthal over te nemen van de gemeente te ondersteunen of onder de vleugels van de gemeente Emmen. De hal is nu gedateerd en moet dringend worden geïsoleerd en worden vernieuwd. Wakker Emmen wil dat deze plannen vanuit de gemeente met geld en middelen wordt gesteund.

SMCC en Dorpsbelangen
Dorpsbelangen Emmer-Compascuum dient minimaal een keer per jaar in het openbaar te vergaderen. We zijn voor openheid en transparantie en een met overheidsgeld gesteunde vereniging moet in de openbaarheid functioneren. Daarnaast willen wij een SMCC met draagvlak onder de bevolking. Bij niet functioneren dient de gemeente in te kunnen grijpen.
Website ontwikkeld door X-Interactive