Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Leon Herbers

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Leon Herbers
Woonplaats: Nieuw- Schoonebeek
Mail: leonherbers@gmail.com
Commissies: Wonen en Ruimte
   
   

Politieke drijfveer:
Een eerlijke verdeling op alle vlakken. Minder bureaucratie en sneller durven beslissen, maar ook achter je beslissing durven en willen staan. De eigen huishouding op orde voordat je aan grote uitgaven denkt. Samen komen tot oplossingen en meer betrokkenheid van de bevolking. Het nemen van besluiten die goed zijn voor de inwoners.


Waar sta je voor:

Eerlijke verdeling van middelen over alle dorpen en wijken
In Emmen wordt voor de vernieuwing van het centrum bijna een half miljard euro uitgegeven. Het verschil met de andere wijken en dorpen is veel te groot. De middelen moeten eerlijker verdeeld worden. Hiermee is het behoud van scholen, bibliotheken, sportaccommodaties, zwembaden,  jeugd- en ouderencentra en het onderhoud aan groen en grijs eenvoudiger te realiseren. 
 
Minder bureaucratie en sneller beslissingen durven nemen
We zijn te veel aan allerlei regels gebonden. Bekijk alleen al de regels omtrent de woningbouw in de gemeente. Wakker Emmen gaat voor minder regels, minder bureaucratie, meer flexibiliteit en o.a. voor meer woningbouw in dorpen en linten.
 
Zorgdragen voor een gezonde en veilige gemeente
Wakker Emmen wil zorgdragen voor een gezonde en veilige samenleving. Stimulering van sport en educatie, maar ook goede voorzieningen in gezondheidszorg en grijs en groen. O.a. het wegwerken van achterstallig onderhoud aan voet- en fietspaden zijn enkele speerpunten van onze partij.
 
Betrokkenheid samenleving stimuleren
De samenleving moet meer betrokken worden bij de besluitvorming van haar gemeente. Bijna elk dorp of wijk heeft een belangenbehartiger in de partij Wakker Emmen. Een vertegenwoordiger die de schakel vormt tussen u en de politiek. Daarnaast willen we ook de betrokkenheid van lokale ondernemers stimuleren en vaker het werk aanbesteden bij bedrijven uit de eigen gemeente.
 
De basis op orde
Een gemeente hoeft maar aan twee basale eisen te voldoen: je moet er willen en kunnen wonen. Beide zijn de basis van een goede gemeenschap en beginnen bij een solide bestuur. We moeten zorgdragen dat we onze eigen huishouding op orde hebben en gaan regeren met gezond verstand. Alleen op die manier kweek je een betere voedingsbodem voor het wonen in een prettige gemeente.
 
Lastenverlichting
In vier jaar tijd zijn de gemeentelijke belastingen met ca. 18,5% gestegen. Dit is onacceptabel voor een gemeente zoals Emmen. Zowel voor de burger als de ondernemer willen we zorgen voor minder lasten. Als voorbeeld het bevriezen van de OZB voor vier jaar.
Website ontwikkeld door X-Interactive