Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Jans van Wijk

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Jans van Wijk
Woonplaats: Barger- Oosterveld
Mail: jansvanwijk@home.nl
Commissies:  Wonen en Ruimte
   
   

Politieke drijfveer:
Mede zorgen dat Wakker Emmen zo groot wordt, dat wij echt veranderingen kunnen doorvoeren. Er moet beter naar de burger geluisterd worden. De leus ‘Uw mening telt’ spreekt mij dus ook erg aan. Eerst de gewone zaken op orde en geen megalomane projecten bedenken. Verder eerlijker verdeling van de middelen over de gehele gemeente.


Waar sta je voor:

Alle voorzieningen op aanvaardbaar niveau houden in de gehele gemeente
 
Goed wegenonderhoud, maar niet alleen in Emmen 
Bij onderhoud veel beter zorgen voor de bereikbaarheid van onze middenstanders.
‘De Rondweg Rond’. Dit komt vooral ten goede aan de dorpen om goed en snel de snelwegen te bereiken.
 
Een Sociale Werkvoorziening die sociaal is 
en al het groenonderhoud voor de gemeente uitvoert.
 
Minimaal bevriezing van de woonlasten
Mede door middel van halvering van de kavelprijzen.
Dit moet ook gelden voor industrieterreinen.
 
Een nog beter vestigingsklimaat voor het MKB
Voor mij zijn 20 bedrijven met 50  personeelsleden beter dan 1 met 1000.
 
Veel beter uitnutten van de kansen bij en langs de nieuwe Vaarroute. 
Goed voor recreatie en bedrijven.
Uit ervaring weet ik dat de gemeente nog lang niet watersportminnend is.
 
Streng drugsbeleid
Dus nog strenger en een degelijk veiligheidsbeleid.
 
Verlaging vaste lasten voor de sport
Particuliere ontwikkeling hierin zeker toejuichen.
 
Goed onderwijs is een must
Het onderwijs verdient zeker meer aandacht dan nu het geval is.
Website ontwikkeld door X-Interactive