Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Jaap Beekhuis

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Jaap Beekhuis
Woonplaats: Erica
Mail: JBeekhuis1943@kpnmail.nl
Commissies: Samenleving
   
   

Politieke drijfveer:
Ik wil me vooral inzetten voor een eerlijke verdeling van de gemeentelijke middelen, voor een socialer beleid met betrekking tot WMO, AWBZ, zorg in algemene zin en een goed seniorenbeleid. Gezien alle maatregelen die de Rijksoverheid voor ons in petto heeft moeten we goed de vinger aan de pols houden.


Waar sta je voor:

Voor Wakker Emmen geldt: uw mening telt!
Wakker Emmen is geïnteresseerd in uw mening. Wij blijven de vinger aan de pols houden en denken dat de Gemeente Monitor een prima middel is om contact met de burger te realiseren. Het is een digitaal instrument, waarmee inwoners een instrument hebben om de politieke verrichtingen van de gemeente en de resultaten daarvan blijvend te volgen.
 
Een sociaal beleid met een menselijk gezicht!
Wakker Emmen is voorstander van een verandering van het huidige beleid dat gevoerd wordt op sociaal gebied. Er wordt te veel gekeken naar de inzet van financiële middelen en te weinig naar de behoefte. Dit heeft al tot tal van rechtszaken geleid, waarbij de gemeente door de rechter op de vingers is getikt.
 
Een sociaal beleid dicht bij de mensen!
Wakker Emmen is voorstander van het vormen van wijkteams. Een wijkteam behoort zich vooral te richten op het oplossen van problemen en de hulp en zorg te verlenen, waar nodig met ondersteuning van de directe omgeving. Hierdoor wordt de burger wordt niet meer van het ene loket naar het andere gestuurd.
 
Een verandering in het ouderenbeleid!
De laatste jaren is veel negatieve aandacht geweest voor de senioren in onze samenleving. Wakker Emmen vindt dat ouderen een belangrijke inbreng behoren te hebben in onze maatschappij. Zij stonden aan de basis van onze maatschappij zoals we die nu kennen, met al zijn welvaart.
 
Eerlijke verdeling van middelen
Niet alleen een eerlijke verdeling van middelen om de afstand die is gegroeid tussen de dorpen en Emmen te verkleinen, maar ook om de voorzieningen die het leven in de dorpen juist aantrekkelijk maken te kunnen behouden. Het verdwijnen van bankfilialen en de kleine middenstand beperkt vooral voor senioren in de buitendorpen het maatschappelijk leven.
 
Wat gebeurt er met uw geld?
Wakker Emmen is voorstander van een zorgvuldiger omgaan met gemeenschapsgeld. Korten op zorg, omdat er minder geld beschikbaar is door dure uitgaven aan centrumvernieuwing, is voor Wakker Emmen uit den boze. Gemeenschapsgeld verspillen aan dure projecten en bezuinigingen op WMO en thuiszorg gaan volgens Wakker Emmen niet samen. Dit moet anders.
Website ontwikkeld door X-Interactive