Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Henk Linnemann

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Henk Linnemann
Woonplaats: Klazienaveen- Noord
Mail: henk.linnemann@planet.nl
Commissies: Wonen en Ruimte
   
   

Politieke drijfveer:
Er moet veel meer naar de burger geluisterd worden. De politiek is er voor de burger en niet andersom. Dit gebeurt in mijn beleving veel te weinig. Tevens vind ik dat de focus van dit College veel te veel ligt op Emmen en te weinig op het buitengebied. Iedere burger heeft evenveel recht op de basisvoorzieningen.


Waar sta je voor:

Vertrouwen in de politiek
Er is weinig tot geen vertrouwen meer in de politiek. Dit heeft dit College aan zichzelf te danken door niet te luisteren naar de burger. De bezem moet daarom rigoureus door het gemeentebestuur en er zal ook een cultuuromslag moeten komen. Dit is misschien wel de grootste reden waarom wij roepen; “Kies voor verandering”. Wil de politiek in Emmen weer geloofwaardig overkomen, dan zal er heel wat moeten gebeuren.
 
Geen windmolens in onze mooie gemeente
De gemeente Emmen wil in 2050 CO2 neutraal zijn. Voor Wakker Emmen is al lang duidelijk dat windenergie niet de oplossing hiervoor is. Bovendien zijn windmolens schadelijk voor de gezondheid, ze tasten de leefomgeving aan en ze veroorzaken waardedaling van onze woningen. Elke structuurvisie is aan te passen en elk raadsbesluit kun je op terug komen. Wij zeggen nu; “Ga terug naar de provincie en geef aan dat Emmen niet meer mee doet met windenergie. Wakker Emmen heeft andere plannen om CO2 neutraal te worden. Zo zijn er veel betere alternatieven zoals diepe geothermie, zonne-energie, biogas, GreenMoDEM, Agri MoDEM en thorium. Maak bv van het Rundedal een eigen Energiepark zonder windmolens. Hier zal Wakker Emmen op in gaan zetten de komende jaren.
 
Eerlijke verdeling van middelen over alle dorpen en wijken
Er dreigt een totale scheefgroei aan investeringen. Kijk bv naar het Atalantaproject en naar het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. De focus ligt volledig op het centrum van Emmen. De wijken en overige dorpen komen er zeer bekaaid vanaf. Het contrast is te groot. Iedere inwoner heeft evenveel recht op tenminste goede basisvoorzieningen zoals een gedegen onderhoud van groen en grijs. Wakker Emmen pleit hier overigens al jaren voor; “De basis op orde voor iedereen”.
 
Geen verdere bezuinigingen op sport
Sport is enorm belangrijk voor de samenleving. Het is niet alleen goed voor het menselijk lichaam, maar ook uit maatschappelijk en sociaal oogpunt is het van groot belang. Iedereen moet hieraan mee kunnen doen, jong en oud, arm en rijk. We moeten hier geen onderscheid in maken en daarom wil Wakker Emmen absoluut geen verdere bezuinigingen op sport. Sport moet voor iedereen bereikbaar bljven.
Website ontwikkeld door X-Interactive