Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Henk Bos

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Henk Bos
Woonplaats: Emmen
Mail: h.a.bos@home.nl
Commissies: Bestuur, Middelen en Economie
Werkgroepen: Fractievoorzittersoverleg
Internationale Betrekkingen
   

Politieke drijfveer:
Openheid en toegankelijkheid. De gemeentelijke overheid moet ten dienste staan van haar burgers en leveren wat haar burgers vragen. Niet ‘het kan/mag niet’, maar ‘hoe kunnen we het mogelijk maken’. Daarbij realiserend dat hier ook wel eens een nee uit kan rollen, maar het is dan in elk geval goed bekeken.


Waar sta je voor:

Verbeteren fysieke leefomgeving
Vaak gaat het hierbij om de eerste meters buiten de eigen woonomgeving. Het groen, de wegen en de voet- en fietspaden moeten van een goede kwaliteit zijn. Al vele jaren wordt op het beheer bezuinigd en de gevolgen zijn voor een ieder merk- en herkenbaar. Door betere efficiëntie bij de gemeentelijke diensten kan al een grote slag worden geslagen.
 
Alternatieve opwekking van energie
Geen windmolens, maar zonnepanelen, zonneboilers en andere lokaal te gebruiken opwekkers van energie. Angelslo en Emmerhout kenmerken zich door platte daken die een optimale opstelling mogelijk maken. Er moet een gemeentelijk subsidiefonds komen die inkomensafhankelijk subsidie verstrekt. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de subsidie. Buiten een ‘groene’ wijk wordt zo ook meer bijgedragen aan hogere financiële draagkracht van de lagere inkomens.

Leefbare wijken en dorpen
Sociale voorzieningen moeten voldoende aanwezig zijn. Niet alleen de thuishulp, maar ook plekken waar men ongedwongen bij elkaar kan komen voor een praatje en een kop koffie of thee. Veel bewoners willen wel, maar hebben vrees. Wakker Emmen wil de mensen meer betrekken in de omgang en hulp naar elkaar toe. Helaas komt eenzaamheid te vaak voor.

Een efficiënt werkende gemeentelijke overheid.
Het kan en moet met minder personeel kunnen. Bewoners hebben vaak goede ideeën hoe het beter en efficiënter kan. En dat vaak met minder inzet van gemeentelijk personeel en financiën. Laten we de uitdaging aangaan en met elkaar ideeën opstellen EN uitvoeren. Ik zal geregeld (denktank)bijeenkomsten organiseren en goede ideeën inbrengen bij de gemeentelijke organisatie.

Verhogen arbeidspotentieel in de gemeente Emmen
Samen met ondernemers kijken of er meer werkplekken kunnen komen voor Emmense bewoners. Hierbij moet werk in Emmen ook worden gegund aan Emmense bedrijven. Het mag een onsje meer kosten, maar met minder uitkeringen levert het vele kilo’s op. Ook moet worden gekeken naar de toekomstige generatie en moeten er meer werkplekken komen voor hoger opgeleiden.

Hulp bij werk en omscholing
Met de gemeentelijke organisatie als voorbeeld, moeten meer inwoners geholpen worden bij het verkrijgen van werkervaringplekken of omscholingsmogelijkheden. Samen met bedrijven een uitvoerbaar plan opstellen dat mensen de gelegenheid geeft om weer op een goede manier, en met plezier, deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces.
Website ontwikkeld door X-Interactive