Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Hendrikus Velzing

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Hendrikus Velzing
Woonplaats: Klazienaveen
Mail: hvelzing@hotmail.com
Commissies: Bestuur, Middelen en Economie
   
   

Politieke drijfveer:
Burgers worden geconfronteerd met ambtenaren die niet kijken naar de sociale context waarin mensen leven, maar die zonder pardon beleid (goed of slecht) uitvoeren. De ombudsman heeft aangegeven dat de te bureaucratische overheid niet dienstbaar of niet dienstbaar genoeg is. Dit is juist hetgeen ik zou willen veranderen.


Waar sta je voor:

Een rechtvaardig sociaal beleid
Burgers die afhankelijk zijn van de gemeente, moeten niet gemangeld worden door de bureaucratie en slechte inleving door ambtenaren. Ze moeten worden geholpen zonder dat het de situatie waarin ze zitten verslechtert. Juist dan wordt de kans groter, dat ze in een later stadium weer een positieve bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.
 
Gelijkheid voor burgers in de gehele gemeente
Er moet niet alleen worden ingezet op een centrumvernieuwing, waarvan de effecten voor de gemeente op zijn minst erg discutabel zijn. Er moet worden ingezet op een hoogwaardig leefklimaat voor alle burgers in de gehele gemeente. Dat trekt dan weer mensen aan die dan graag binnen onze gemeente zouden willen wonen.
 
Gelijkheid voor sportclubs
Als 1 sportclub een financiële injectie krijgt, dienen andere clubs die ook te krijgen. Op dit moment krijgen maar enkele sportclubs financiële ondersteuning van de gemeente, waarbij de wijze waarop dat gaat ook vreemd is. Dit kan niet! Alle sportclubs zorgen gezamenlijk voor een gezondere leefomgeving binnen de gemeente, dus moeten ze ook allemaal door de gemeente worden gesteund. Het verdwijnen van sportclubs zal namelijk leiden tot meer overgewicht en een slechtere gezondheid, die vervolgens de kosten van de gezondheidszorg ook negatief zullen beïnvloeden.
 
Minder ambtenaren
Het aantal ambtenaren binnen de gemeente is al erg hoog in vergelijking met andere gemeenten en mag mijns inziens niet verder groeien. Er moet in die zin beter inzicht komen in wat ambtenaren doen en hoe effectief ze zijn. Dat moet ik binnen mijn bedrijf ook. Als het minder gaat, moet ik mijn personeelsbestand daarop aanpassen. Dat zie ik bij de gemeente niet. Er komt minder geld binnen, maar het aantal ambtenaren blijft groeien.
 
De gemeente moet meer inzetten op de ontwikkeling van het bedrijfsleven
Ook al hebben we een behoorlijke hoeveelheid bedrijven binnen de gemeente, er moet veel meer gedaan worden aan het creëren van gunstige voorwaarden zodat meer bedrijven zich hier willen vestigen. Ook moet er meer gedaan worden om bedrijven die hier al zijn, te helpen de financiële crisis te doorstaan. Waardoor, als het straks weer beter gaat, we meer bedrijven en dus ook meer werkgelegenheid hebben behouden.
Website ontwikkeld door X-Interactive