Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Gunnar Jens Bijlsma

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Gunnar Jens Bijlsma
Woonplaats: Emmen
Mail: gunnarjensbijlsma@gmail.com
Commissies: Samenleving
Werkgroepen: Klankbordgroep Atalanta
   

Politieke drijfveer:
Wanneer voor noodzakelijke zaken, zoals zorg, veiligheid of onderhoud minder geld beschikbaar is, moet er niet op deze basis en noodzakelijke zaken worden bezuinigd, maar moet er geld bij niet noodzakelijke zaken weg worden gehaald. De gemeente werkt met gemeenschapsgeld en hier moet zorgvuldiger mee om worden gegaan.


Waar sta je voor:

Behouden/uitbreiding waterspeelplaatsen
Als er wel miljoenen zijn voor grote waterpartijen in de nieuwe dierentuin en op het nieuw aan te leggen centrumplein, gaan we toch zeker niet de waterspeelplaatsen van onze eigen kinderen slopen?

Beter groenbeheer
Ik erger me groen en geel aan de vele plaatsen waar het onkruid de vrije hand wordt gegeven vanwege geldgebrek, terwijl het college de afgelopen jaren voor € 300.000 verteerde in de skybox van FC Emmen.

Nascheiding in het afvalbeheer
Dus geen mini AREA-afvalstraat in de keuken en 4 afvalcontainers in de tuin. Verder ben ik van mening dat de grijze en groene container minimaal eens in twee weken geleegd moeten worden.

Harde aanpak vandalisme en overlast
Er wordt vaak beweerd dat de capaciteit van de politie onvoldoende is om hier echt iets aan te doen. Door slim met de middelen om te gaan, valt hier genoeg winst te behalen. Andere prioriteiten stellen, posten bij een speelplaats waar ‘s nachts de boel wordt gesloopt, in plaats van overdag mensen, die na een dag hard werken naar huis rijden, voor 5 km te hard op de foto zetten.

Onderhoud wegen en fietspaden naar hoger niveau
Dit, gecombineerd met een beter groenbeheer, geeft onze gemeente een positieve uitstraling waar geen citymarketing tegenop kan.

Verbetering infrastructuur buiten Emmen- centrum
Buiten de half miljard euro die in het kader van het Atalanta project in het centrum van Emmen wordt geïnvesteerd zien we nu dat van de 160 miljoen euro aan investeringen uit het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan veruit het grootste deel ook naar het centrum van Emmen gaat. Onacceptabel dat er vervolgens beweerd wordt dat er verder gekort moet worden op het onderhoud van de fietspaden en wegen in de wijken en dorpen, of dat er geen geld is voor veiligheidsmaatregelen op bijvoorbeeld de zeer gevaarlijke Europaweg in Schoonebeek. Elk dorp en wijk heeft zijn gevaarlijke of slecht onderhouden fietspaden of wegen en de € 8.500.000 die nu uitgegeven wordt voor de ongelijkvloerse kruising op de rondweg had dus veel beter besteed kunnen worden. Wakker Emmen maakt andere keuzes!

Verlaging woonlasten
De woonlasten in Emmen behoren tot de hoogste van Nederland, terwijl het gemiddeld besteedbaar inkomen in onze gemeente tot een van de laagste hoort. Dit moet worden teruggedraaid. Voor het gemiddelde gezin zijn de afgelopen jaren vele kosten fors gestegen, zoals voor energie, zorg, brandstof en verzekeringen etc. Voor velen is de maand te lang geworden ten opzichte van het loon. Aan ons de taak om op het gebied van woonlasten enige verlichting te brengen.

Verkleining ambenarenapparaat
We kunnen met veel minder ambtenaren toe als de bureaucratie wordt ingeruild voor een cultuur van logisch nadenken, de mouwen opstropen en aanpakken! Dit zal een grote bezuiniging opleveren en dat geld kan voor vele noodzakelijke basiszaken worden ingezet.

Verlaging lasten voor amateursport
De lasten voor de amateursport zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Onvoorstelbaar dat het huidige college dit heeft doorgevoerd, terwijl het tonnen per jaar verliest aan niet geïnde rente op de miljoenenlening aan de FC Emmen en dat dit college honderdduizenden euro’s uit wil gaan geven voor het binnenhalen van de Vuelta.

Gemeente in dienst van burgers
Belangrijk is dat er dus naar de inwoners wordt geluisterd. Er zijn te veel voorbeelden van verdwenen of onjuiste notulen, de manier waarop zienswijzen worden afgewimpeld, EOP’s die vinden niet serieus te worden genomen, klankbordgroepen die het gevoel hebben alleen voor de vorm aanwezig te zijn en vergunningsaanvragen waarbij men van het kastje naar de muur wordt gestuurd, etc etc.

Website ontwikkeld door X-Interactive