Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Eddy de Vries

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Eddy de Vries
Woonplaats: Emmen
Mail: eddydevries1963@home.nl
Commissies: Samenleving
   
   

Politieke drijfveer:
Dat geen politiek gedreven wordt vanuit een ivoren toren, maar vanuit de kracht van de burgers. Zij willen graag betrokken en gehoord worden en hebben goede en creatieve ideeën. Betrokkenheid moet het uitgangspunt zijn. Zeker in de huidige situatie zal dit nog belangrijker worden.


Waar sta je voor:

Werk binnen de gemeente houden
Streven naar een situatie waar de plaatselijke ondernemers elkaar helpen. De gemeente stimuleert dit en heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 
Behoud van Sociale Werkplaatsen
Heel belangrijk voor mensen die zeer weinig kansen op de arbeidsmarkt hebben en die WSW geïndiceerd zijn.
 
Meer mogelijkheden voor ouderen en jongeren
Ouderen de kans geven deel te nemen aan activiteiten die ondersteund en gefaciliteerd worden door de gemeente. Denk hierbij aan buurthuizen, buurtcentra en wijkverenigingen.
Jongeren vanuit hun eigen kracht deel laten nemen aan de maatschappij, met ondersteuning van de gemeente om hun plannen te kunnen realiseren.
 
Geen prestigeprojecten
Ik zie meer in projecten die binnen de gemeente echt nodig zijn, een toegevoegde waarde hebben en gedragen worden door de inwoners.
 
Versoepeling van procedures
Belangrijk voor ondernemers en inwoners, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen. Daarnaast meer stimulans voor hun lokale ondernemerschap.
 
Toegankelijkheid bestuurders verhogen
Ik vind de mening van inwoners erg belangrijk. Raadsleden dienen daarom toegankelijk te zijn voor inwoners. Adviezen zijn welkom en zullen serieus bekeken moeten worden.
Website ontwikkeld door X-Interactive